STŘEDOEVROPSKÁ PLATFORMA PRO DIGITÁLNÍ INOVACE !

Zájmové  sdružení CzechInno iniciovalo po dlouholetých zkušenostech z realizace svých projektů Vizionáři, Festival Exportu CZ, Smart Business Festival a Kyberneticka revoluce CZ založení neformálního uskupení zájemců o téma digitálních inovací a s nimi spojených ekonomických a společenských důsledků.

Platforma aktuálně rozšiřuje svou členskou základnu a všechny zájemce o spolupráci v oblastech:

 • Rozvoje nových technologií
 • Práce s lidskými zdroji
 • Nových obchodních a marketingových strategií a platformových obchodních modelů
 • Investic do digitální transformace
 • Fyzické a kybernetické bezpečnosti digitálních systémů
 • Právních aspektů pokročilé digitalizace
 • Mezinárodní spolupráce na poli pokročilé digitalizace

Zveme k podávání přihlášek o členství v platformě a diskuzi nad výše zmíněnými tématy na své nově zřízené webové stránce www.ceeinno.eu.

Krom projektu Kyberneticka revoluce CZ a jeho druhého běhu regionálních akcí s podtitulem „Lid versus roboti?“ jsou novinkou pro rok 2018 zejména  první Smart Business Festival SK v Bratislavě.

Základním účelem zřízení platformy CEEInno jako uskupení zainteresovaných subjektů z řad firem, orgánů veřejné moci, akademických a jiných vzdělávacích institucí a vědeckovýzkumných organizací se společným zájmem o spolupráci je:  

 • Podpora českých firem v edukaci, přijetí a implementaci principů „Průmyslu 4.0“ jako reakce na 4. průmyslovou (kybernetickou, robotickou) revoluci do firemní praxe,
 • Nastolení celospolečenské diskuze na téma sociálních a ekonomických důsledků „Průmyslu 4.0“ na bázi kvalifikovaných údajů o aktuálním vývoji průmyslu a platformové ekonomiky,
 • Propagace těchto témat prostřednictvím šíření best practices o dění ve firmách, výzkumných a akademických institucích, které mohou být zdrojem užitečných informací nebo vzorem pro ostatní,
 • Zprostředkování kontaktů formou networkingu – jak ve formě fyzického setkávání všech aktérů tak i jejich virtuálního propojení prostřednictvím on-line aplikace „DigInnoNet“ – regionální, národní i mezinárodní spolupráci na evropské i světové úrovni v oblasti pokročilé digitalizace, kybernetiky a robotiky a jejich sociálně-ekonomických důsledků,
 • Podpora rozvoje a praktického využívání evaluačního modelu pro hodnocení připravenosti firem na digitální transformaci („Ready4 Industry4“).

 

Více informací o aktivitách Platformy, aktuálním výčtu členů i jejich vzájemné spolupráci naleznou zájemci na www.ceeinno.eu Chcete se nás na něco zeptat? jsme Vám k dispozici na E: info@archiv.czechinno.cz , T: +420 608 86 86 56

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.