Projekt Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti? pokračoval v Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích

České Budějovice, 28. března 2018:  Jihočeský vědeckotechnický park dnes hostil druhou letošní akci z cyklu Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?, kterou ve spolupráci s partnery uspořádalo sdružení CzechInno. Přítomní odborníci z firem, regionální samosprávy jihočeského kraje, univerzit a dalších institucí tak měli možnost s účastníky diskutovat na témata podstatných dopadů nových technologií do života firem i celé společnosti. V rámci odpolední praktické části akce hosté navštívili čerstvě otevřený provoz společnosti KUBOUŠEK Technologies and Instruments, který slouží jako ojedinělý testbed pro společnosti zpracovávající plasty.

Setkání zahájil František Mlčák, ředitel Jihočeského vědeckotechnického parku. Poukázal na užitečnost projektu Kyberneticka revoluce, ve kterém dnes 14 zúčastněných odborníků může představit příklady dobré praxe, jak se jednotlivé firmy vyrovnávají s Průmyslem 4.0 Lid versus roboti.

Petr Očko, předseda Technologické agentury ČR, rozvedl otázku „Jak pomoct dnešním dětem, aby obstály v konkurenci robotů? Čím se budeme odlišovat, jaké budeme mít jako lidi kompetence a přidanou hodnotu oproti umělé inteligenci?,“ a zdůraznil důležitost uceleného konceptu celoživotního vzdělávání.

Jan Hanuš, vedoucí KB EU Pointu Komerční banky, představil projekt KB s cílem stát se HUBem, koordinátorem pro podnikatele, kteří se chtějí posunout dál. Podle jeho slov je nutná přidaná hodnota bankéřů, která musí být vyšší, než zpracovat úvěr. Bankéři mají k dispozici množství dat, znají sektor, mohou přinést vizi. KB se snaží propojovat projekty a lidi ve svém KB Innovation Point.

Ing. jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR koncept průmysl 4.0 hovořil o Průmyslu 4.0 z pohledu firem po 3 letech. Uvedl, že data jsou již stejná prodejní komodita jako např. elektřina a měli bychom tak s nimi zacházet. Stále se mnoho lidí robotů spíše obává, že jim roboti (podvědomě nahrazujeme neživotný rod za životný) seberou práci, jak tomu bylo dříve. V provozech uvedení konceptu Průmysl 4.0 do praxe brání nechuť činit strategická rozhodnutí, nedostatek pracovníků, kteří problematice rozumí. Podle slov Jiřího Holoubka je nutné respektovat člověka jako jednu z komponent, která musí komunikovat s digitálním okolím.

Na toto téma navázal Antonín Sekyrka, ředitel budějovického gymnázia Česká, který si posteskl, že se ve školách stále učí podle rámcového vzdělávacího programu z roku 2007 a přitom se digitalizace světa samozřejmě nemůže vyhnout ani školám. Uvedl větší zájem žáků o přírodní vědy, jako např. biologie, chemie, matematika, které jsou nyní v úzkém spojení s digitalizací, robotikou a technikou.

Miloslav Kamiš, generální ředitel VISCOFAN CZ promluvil o důležitosti efektivní spolupráce mezi školstvím a průmyslem, bez které se nebude možné posouvat v éře Průmyslu 4.0. Vedoucí společností, ale i jednotlivci, budou muset být připraveni na to, aby se uměli rychle přizpůsobit. Každý musí v sobě najít osobní zodpovědnost a motivaci, aby se posunul dál a měl chuť se celoživotně vzdělávat a tím si udržovat kvalifikaci a svoji cenu na trhu práce.

Ředitel oddělení technické podpory Rohde & Schwarz, Michal Řehoř, se zabýval problematikou inovací v podnicích. Vedoucí by si měli pokládat základní otázku PROČ chtějí inovovat, a pak teprve řešit JAK. Nechat své zaměstnance, aby sami vytvářeli program pro roboty tím, že určují, jaká monotónní práce je nejvíce trápí. Neopomíjet sociální aspekt – spolupráci lidí a robotů, lidé pak roboty spíše přijmou. Mnohem účinnější je zavádět digitalizaci a robotizaci postupně, přicházet s vlastními řešeními než nakupovat celé programy, které se pak těžko implementují do konkrétního provozu.

Na závěr představila Tereza Šamanová, tentokrát za Svaz průmyslu dopravy ČR jeho projekt Akademie GDPR a právní limity pro práci s daty. V této souvislosti představila časté mýty a omyly panující o evropské reformě ochrany osobních údajů, kterou reprezentuje takzvané GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost v květnu letošního roku.

Kyberneticka revoluce pokračuje ve své letošní sérii regionálních akcí, v jejímž rámci navštíví v dubnu Olomouc a Karlovy Vary, v květnu Brno a v červnu Ostravu, ve II. pololetí se pak bude stěhovat do Hradce Králové, Ústí nad Labem a Zlína. Projekt si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cz a www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Komerční banka, Společnost vědeckotechnických parků ČR, Elektrotechnická asociace ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Česká exportní banka, Jihočeský vědeckotechnický park, Technologická agentura ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, magazínu Marketing Sales Media a týdeníku Faktor S, portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.   

 

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.