Projekt Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti? pokračoval v BEA Campusu Olomouc

11. dubna 2018 

BEA Campus Olomouc hostil již třetí letošní akci z cyklu Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?, kterou ve spolupráci s partnery uspořádalo sdružení CzechInno. Přítomní odborníci z firem, regionální samosprávy olomouckého kraje, univerzit a dalších institucí měli možnost s účastníky diskutovat na témata podstatných dopadů nových technologií do života firem i celé společnosti. Tentokrát se stali hlavním tématem možná trochu překvapivě LIDÉ.

Setkání zahájil Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení Czechinnoa prezident vědeckotechnických parků ČR. Poukázal na užitečnost projektu Kyberneticka revoluce, ve kterém odborníci představují příklady dobré praxe, jak se jednotlivé firmy vyrovnávají s Průmyslem 4.0 a navzájem se mohou inspirovat.

Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana Olomouckého krajeupozornil na pokračující robotizaci, která se již objevuje takřka ve všech oborech – zdravotnictví, školství, průmyslu… Lidé si na roboty začínají zvykat.

Roman Jurečka, ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouciupozornil na práci s daty, jejichž objem neustále roste a může přinášet nebezpečí pro společnost. Zmínil důležitost spolupráce škol a průmyslu.

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka Czechinno.cz, představila platformu Ceeinno, která posouvá i na Slovensko pomoc firmám i lidem úspěšně vstoupit do Průmyslu 4.0. Zároveň pozvala účastníky na Smart Business festival, který se bude konat na Slovensku.

Dále představila projekt Digitální inovační HUB, tedy jakkékoliv kontaktní místo, které poskytuje služby a technologie v oblasti inovací. Zmínila, že HUBy v ČR se umísťují na předních místech v Evropě. Czechinno připravuje webovou stránku o HUBEch, na jaký obor se jednotlivé z nich zaměřují – technologie, poradenské služby, tak, aby jejich návštěvníci získali přehled, na který se obrátit. Tento projekt také spolupracujeme na tom, aby jednotlivé HUBY fungovaly koordinovaně. Vědeckotechnický park v Olomouci, ve kterém se konala dnešní akce, je také takovým HUBem, který se zaměřuje hlavně na nanotechnologie.

O odborný úvod do tématu socio-ekonomických důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktických řešeních ve firmách se postaral Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy a prezident Elektrotechnické společnosti. Zdůraznil, že „robot“ není ten nejdůležitější v Průmyslu 4.0. Stále je to člověk, který se ale musí na všech úrovních svého pracovního zařazení postupně naučit komunikovat se svým digitálním prostředím. A také je nezbytné, aby stejně dobře mezi sebou komunikovali lidé z různých generací, starší lidé předávali praktické zkušenosti a mladí se naučili srozumitelně sdílet digitální svět.

V Panelu Lidé pro novou éru vystoupil Tomáš Bubíkz katedry sociologie a andragogiky Univerzity Palackého v Olomouci. Na úvod své přednášky „Kognitivní vědy jako nová vědecká platforma“ nabídl osobní příběh z návštěvy USA. Když na obvyklou společenskou otázku při setkání v IBM odpověděl, že jeho „job“ je studium robotiky a anglistika, okamžitě mu již tenkrát před 20 lety nabídli dobře placený „job“, právě pro spojení humanitní a technické specializace. Je smutné, dále rozvíjel svou myšlenku profesor Bubík, že dnešní společnost stále nadřazuje technické obory nad humanitními. V naší společnosti přetrvává průmyslové vidění ekonomiky, ze které vyplývá střet hodnot, názory, že humanita je nadstavba. Důraz bychom měli dávat na interdisciplinární spolupráci, vzdát se oborové izolovanosti a dát přednost komplexnímu zkoumání života. Dobrým příkladem je protetika, např. při transplantacích funkčních robotických modelů lidské ruky.

Jiří Burda, zástupce ředitele SPŠ elektrotechnické v Olomoucise svými žáky předvedl studenty vyrobené autíčko ovládané mikropočítačem. Žáci sami mikroprocesor naprogramovali. Tuto dovednost – programovat mikro bit na webovém rozhraní dále učí své o něco mladší vrstevníky na zákadních školách. Podle slov Jiřího Burdy jsou děti tvárné a zručné, je vhodné podchytit jejich zájem co nejdříve.

V Panelu Management budoucnosti vystoupilKarel Endlicher, ředitel závodu ABB Česká republika v Brněa představil z velké části digitalizovanou a robotizovanou továrnu na výrobu plynem izolovaného a zapouzdřeného vodiče vysokého napětí.

Uvedl, že v takovémto náročném provozu, kdy po vyprojektování a zadání do systému už všechno řídí systém – objednávky, výrobu, dodávky materiálu, řízení výrobních směn… jsou nejdůležitější lidé, jejich vzájemná spolupráce a ohleduplnost, jinak by celý systém nefungoval. Proto při přijímání nových zaměstnanců kladou spíše důraz na jejich lidské vlastnosti než na technickou odbornost, který se může získat i později.

Jan Hanuš, vedoucí KB EU Pointu Komerční banky, představil projekt KB s cílem stát se HUBem, koordinátorem pro podnikatele, kteří se chtějí posunout dál. Podle jeho slov je nutná přidaná hodnota bankéřů, která musí být vyšší, než zpracovat úvěr. Bankéři mají k dispozici množství dat, znají sektor, mohou přinést vizi. KB se snaží propojovat projekty a lidi ve svém KB Innovation Point.

Vít Šumpelaz Technologické agentury ČR, navodil téma, co bude, až umělá inteligence vyvolá ve společnosti mnoho pozitivních změn, osvobodí lidi od práce, ale nezačneme se nudit?

V následujícím panelu Bezpečnostní úskalí Lukáš Pavlík z Ústavu informatiky a aplikované matematiky Olomoucrozvedl téma bezpečnost dat a pojištění při jejich ztrátě či úniku. Dosud je velmi těžké stanovit reálnou cenu dat.

Karel Polena, technický manažer Smart City Polygonuseznámil účastníky se systémem Smart City, digitálně řízených měst, parkovišť, osvětlení…

Na závěr představila Tereza Šamanová, zaSvaz průmyslu dopravy ČR,projekt Akademie GDPR a právní limity pro práci s daty. V této souvislosti uvedla časté mýty a omyly panující o evropské reformě ochrany osobních údajů, kterou reprezentuje takzvané GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost v květnu letošního roku.

Přístup k GDPR je pro každou firmu velmi individuální, shromažďovaná data jsou vždy jiná, mohou pocházet z nejrůznějších databází, z e-shopů, kamerových systémů, apod. V České republice neexistuje nic takového jako „certifikovaný poradce GDPR.

Kyberneticka revoluce pokračuje ve své letošní sérii regionálních akcí, v jejímž rámci navštíví v dubnu Karlovy Vary, v květnu Brno a v červnu Ostravu, ve II. pololetí se pak bude stěhovat do Hradce Králové, Ústí nad Labem a Zlína. Projekt si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cz a www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, společnost ABB, Komerční banka, Společnost vědeckotechnických parků ČR, Elektrotechnická asociace ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Česká exportní banka, Technologická agentura ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

 

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, magazínu Marketing Sales Media a týdeníku Faktor S, portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Jaká byla atmosféra v Bea Campusu Olomouc se můžete sami přesvědčit zde:

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.