Už máte své digitální dvojče? Projekt Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti? Tentokrát ve Vysoké škole báňské v Ostravě

Aula VŠB-TUO přivítala pátou letošní akci z cyklu Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?, kterou ve spolupráci s partnery uspořádalo sdružení CzechInno. Přítomní odborníci z firem, regionální samosprávy ostravského kraje, univerzit a dalších institucí měli možnost s účastníky diskutovat na témata podstatných dopadů nových technologií do života firem i celé společnosti. Jak jsme na tom s kybernetickou bezpečností?
Setkání zahájil Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení CzechInno a prezident vědeckotechnických parků ČR. Poukázal na užitečnost projektu Kyberneticka revoluce, ve kterém odborníci představují příklady dobré praxe, jak se jednotlivé firmy vyrovnávají s Průmyslem 4.0 a navzájem se mohou inspirovat. Při této příležitosti slavnostně předal Centru podpory inovací VŠ-TUO akreditaci Společnosti vědeckotechnických parků České republiky.
Pavel Švejda předává akreditaci

Tereza Šamanová
Tereza Šamanová, výkonná ředitelka CzechInno.cz, představila platformu CEEInno, která posouvá svým projektem Sítě Digitálních Inovačních Hubů i na Slovensko nabídku pomoci firmám i lidem úspěšně vstoupit do Průmyslu 4.0. Digitální inovační HUBY již fungují po celé Evropě, proto i platforma CEEInno cílí dále na středoevropský region. Přeshraniční výměna odborníků pomůže českým společnostem přejít na vyšší stupeň digitalizace. Ve firmách chybí podpora, poradenství, a to je právě cílem a smyslem digitálních informačních HUBŮ.
O odborný úvod do tématu socio-ekonomických důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktických řešeních ve firmách se postaral Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy a prezident Elektrotechnické společnosti. Zmínil se o časté dezinterpretaci konceptu Průmyslu 4.0, kdy je digitalizace často prezentována jako cíl, přestože je pouze nástrojem, prostředkem pro realizaci všech aktivit v rámci základních atributů. Uvedl, že je nutné stále respektovat člověka jako jednu z kooperujících komponent při uznávání jeho kreativních, emočních a rozhodovacích schopností.
Jiří Holoubek – Označit nálepkou Průmysl 4.0 lze cokoliv
Petr Šimoník
V Panelu Lidé pro novou éru vystoupil Petr Šimoník, proděkan fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s představením konceptu výuky pro Průmysl 4.0 na FEI VŠB-TUO. Představil fakultu jako komplexní testbed pro širokou škálu odborných oblastí, např. testování a simulaci vozidel. Jednou z výhod digitalizace je možnost sestrojit tzv. “digitální dvojče“ přístrojů a systémů, které je potřebné podrobně prozkoumávat. Digitální dvojče by mohlo být např. velmi užitečné při home care pro seniory pro sledování jejich aktuálního zdravotního stavu.
Aleš Bernatík, proděkan pro zahraničí a vnější vztahy, z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava hodnotil bezpečnost práce lidí při interakci s průmyslovými roboty. Roboti přinesou zároveň úlevu i stres při jejich obsluze. Je nutné hodnotit rizika ze dvou pohledů – pro jejich obsluhu a pro údržbu. Položil otázku, jaký bude mít dopad tato spolupráce na vzdělávání zaměstnanců?
Aleš Bernatík
Jaroslav Král
Jaroslav Král, ředitel Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky představil Projekt Průmysl 4.0 – robotické pracoviště jako inovační učební pomůcku pro studenty této nejstarší školy v Moravskoslezském kraji.
V Panelu Management budoucnosti vystoupil Jan Hanuš, vedoucí KB EU Pointu Komerční banky, hovořil o projektu KB s cílem stát se HUBem, koordinátorem pro podnikatele, kteří se chtějí posunout dál. Podle jeho slov je nutná přidaná hodnota bankéřů, která musí být vyšší, než zpracovat úvěr. Bankéři mají k dispozici množství dat, znají sektor, mohou přinést vizi. Banka je místo, kde se setkává řada velkých klientů z prostředí podnikatelů, Ministerstev i drobní podnikatelé. KB se snaží tyto subjekty a jejich projekty propojovat ve svém KB Innovation Point. KB např. úspěšně integrovala StartUp Fakturoid, který umožňuje fakturaci přímo se systémem elektronického bankovnictví KB.
Jan Hanuš
Jiří Kula
Jiří Kula, Product Manager z ABB Česká republika představil ABB jako společnost, která již pracuje s rozvinutým digitalizovaným cloudovým systémem, který umožňuje např. prediktivní analýzy výroby, propojovat digitální odbornosti lidí a informace napříč po celé zeměkouli.
Tomáš Karásek z VŠB – TUO Ostrava seznámil posluchače s Projektem Claudifacturingu jako příležitosti pro digitální rozvoj firem. IT4Innovations pracuje s 87. nejvýkonnějším počítačem na světě, který umožnuje simulace např. crashtestů, digitálních dvojčat, výroby, vědeckých výpočtů, sledovat pomocí přenášených dat v reálném čase dění ve výrobě, dopravní situace a mnoho dalšího.
Tomáš Karásek
Jan Krchňák, ředitel projekce, z ELCOM, a.s. hovořil o „Strojovém zdraví“ silnoproudých zařízení a jejich vzdálené správě. Představil novou generaci kompenzačních rozváděčů vysokého napětí, které umožňuje jejich sledování pomocí vzdáleného přístupu i vzdálenou asistenci při servisních zásazích.
Jan Krchňák
Lukáš Pavlík
V panelu Bezpečnostní úskalí Lukáš Pavlík z Ústavu informatiky a aplikované matematiky Moravské vysoké školy Olomouc rozvedl myšlenku Pojištění kybernetických rizik jako bezpečnostní řešení pro firmy. Pojistit se proti kybernetickým rizikům může jakákoliv organizace, bez ohledu na obor jejího podnikání nebo fungování. Upozornil na možnost kompenzace za únik citlivých korporátních informací, ale také na výluky z pojištění.
Karel Polena, technický manažer Smart City Polygonuseznámil účastníky se systémem Smart City, digitálně řízených měst, parkovišť, osvětlení…

Vít Šumpela z Technologické agentury ČR, představil aktivity TAČR, mimo jiné podporu vzdělávání. Podle jeho slov je důležitá podpora role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu Průmyslu 4.0 v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických. Uvedl například program RE:START, který definuje vlastní prioritní výzkumné cíle, zaměřené na problémové regionální otázky.

Vít Šumpela

Tereza Šamanová
Tereza Šamanová představila za Svaz průmyslu dopravy ČR, projekt Akademie GDPR a právní limity pro práci s daty. V této souvislosti uvedla časté mýty a omyly panující o evropské reformě ochrany osobních údajů, kterou reprezentuje takzvané GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost v květnu letošního roku.

Přístup k GDPR je pro každou firmu velmi individuální, shromažďovaná data jsou vždy jiná, mohou pocházet z nejrůznějších databází, z e-shopů, kamerových systémů, apod. V České republice neexistuje nic takového jako „certifikovaný poradce GDPR“.

Akademie GDPR má na rok 2018 naplánováno 5 prohlubovacích seminářů a další aktivity, které jsou představeny na www.gdprakademie.cz.

Na závěr proběhlo losování cen, které věnovala společnost Hewlett Packard.

Specifikace 87. nejvýkonějšího počítače na světě
Účastníci Kybernetické revoluce v Karlových Varech navštívili provoz centra IT4Innovations, které spravuje 87. nejvýkonnější počítač na světě. Je využíván na matematické simulace, pro vědecké a medicinské výzkumy, meteorologii, ekonomiku… V jedné chvíli jej může využívat až 1500 uživatelů z celého světa. Počítač zabírá celou budovu, kromě vlastních výpočetních jednotek, které jsou v místnosti se sníženým obsahem kyslíku a naopak se zvýšeným obsahem dusíku, k němu náleží ještě obrovská chladící zařízení, agregát elektrického proudu, velmi mohutný kabel přívodu internetového připojení. Dojem, který zanechává, je opravdu impozantní, stejně tak jako jeho výkon a široké mezinárodní využití.

Kyberneticka revoluce pokračuje ve své letošní sérii regionálních akcí, v jejímž rámci navštíví v květnu Brno a v červnu Ostravu, ve II. pololetí se pak bude stěhovat do Hradce Králové, Ústí nad Labem a Zlína. Projekt si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cza www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, společnost ABB, Komerční banka, Společnost vědeckotechnických parků ČR, Elektrotechnická asociace ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Česká exportní banka, Technologická agentura ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, CENTRUM PODPORY INOVACÍ VŠB-TU Ostrava. 

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, magazínu Marketing Sales Media a týdeníku Faktor S, portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.