Stane se Česko digitálním šampionem? Na tuto a mnohé další otázky kvalifikovaně odpovídal Smart Business Festival CZ 2018 Praha 24.10.2018

 

Smart Business Festival CZ 2018 se uskutečnil v rámci aktivit Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která sdružuje subjekty se zájmem o rozvoj digitálních inovací a vzájemné spolupráce ve středoevropském regionu.

Celý program se nesl v duchu podpory digitálních inovací v českém podnikání i společnosti ze strany státu i EU.

Účastníci vyslechli řadu zajímavých přednášek na téma, jak digitalizace může prospět firmám při vstupu do Průmyslu 4.0, ale také jaká úskalí obsahuje. Seznámili se např. s aktualitami a plány státu a EU k podpoře rozvoje digitalizace podnikání i společnosti, jaké existují nefinanční stimuly rozvoje výzkumu a inovací v podnikání, dozvěděli se, jak efektivně digitálně transformovat firmu. V bloku Bezpečná budoucnost řečníci rozebrali téma prorůstání umělé inteligence do podnikání, veřejné sféry i společnosti.

V posledním bloku – Lidé pro novou éru – bylo hlavním tématem potřeba změny přístupu ke vzdělání. Překotný vývoj digitalizace a kybernetizace průmyslu s sebou přináší nutnost celoživotního vzdělávání.

Festival slavnostně zahájil Pavel Švejda, ze sdružení CzechInno, pořadatele Smart Business Festivalu. Představil další aktivity, jako již proběhnuvší, historicky první, Smart Business Festival na Slovensku, sérii úspěšných regionálních akcí Kybernetická revoluce. Uvedl, že často užívaný pojem Průmysl 4.0 je již zastaralý a nevystihuje přesně digitální rozvoj společnosti.

Pavel Švejda

Vladimír Dzurilla
Úvodní talkshow pronesl Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro digitalizaci a ICT, předseda RVIS z Ministerstva vnitra ČR – Rady vlády pro informační společnost. Hovořil o vládním programu „Digitální Česko“, jehož koncepci vláda přijala 3.10. 2018. V jeho rámci bude probíhat např. rozvoj online služeb pro občany, sjednocování jednotlivých IT programů v úřadech a další.
Petr Očko, náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro řízení Sekce technologií 4.0 z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, představil hlavní cíle tohoto programu. „Z koncepce se musíme dostat do realizační roviny. Chceme dosáhnout, aby se Česká republika posunula v konkurence schopnosti. Má pro to všechny předpoklady, např. v oblasti výzkumu umělé inteligence je ČR velmi vysoko. Chyběla vize, nový připravený program pro podporu P 4.0 by mohl pomoct,“ uvedl.
Petr Očko
Jiří Vaňásek (vpravo)
Jiří Vaňásek, náměstek ministryně práce a sociálních věcí z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, hovořil o aktivitách, které připravuje resort práce a sociálních věcí. „Důsledkem pokračující digitalizace a robotizace odpadne namáhavá manuální práce, budou vznikat nové obory. To může také přinést nové nemoci z povolání, nové problémy, na které musíme být připraveni.“
Z Úřadu vlády ČR, Zbyněk Smetana, ředitel odboru kooordinace hospodářských politik EU, představil plány pro digitalizaci Česka. „Chceme být v EU proaktivní, sami předkládat návrhy, zapojit se do přípravných diskuzí.  Jako státní správa potřebujeme mít vazbu ze skutečného podnikání, důležité je vytvořit platformu, kde se budou všechny subjekty setkávat. Věřím, že právě Digitální inovační huby nám v tomto snažení pomohou.“
Zbyněk Smetana
Ivan Pilný
Ivan Pilný, zmocněnec pro digitální vzdělávání za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, rozvedl téma nutnosti celoživotního vzdělávání. Je důležité umožnit větší digitální gramotnost učitelům i žákům na školách, rozšiřovat digitální učebny, připravovat je na nové obory.

V bloku Investice do budoucnosti Petr Očko opět zdůraznil potřebu snížit byrokracii a rozvinout spolupráci mezi výzkumem a firmami.

Na jeho téma navázala koordinátorka Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno Tereza Šamanovás přednáškou Digitální budoucnost českého podnikání a příprava českých Digitálních inovačních hubů (DIHs) na poskytování služeb digitálně se transformujícím firmám. Představila DIHs jako reálné body, na kterých podnikatelé České republiky mohou získat služby, které podpoří jejich podnikání. „Důležité je sdílet příklady dobré praxe, proto si děláme systematické rešerše, abychom věděli, kde se co děje. DIHs nabízejí firmám spolupráci s odborným ekosystémem, je zaměřen na rozvoj digitálních inovací, poradenství, přístup k financím.“

Dále představila novou platformu DigitaliseSME, která vznikla za podpory EU a jejím cílem je pomoct i menším českým firmám v digitalizaci, propojovat odborníky na tyto služby s firmami.

Tereza Šamanová
Stefan Moritz
Stefan Moritz,výkonný ředitel, CEA-PME promluvil o přínosnosti DigitaliseSME, projektu, který pomáhá firmám efektivně odstartovat digitální transformaci.“Cílem projektu je dát podporu malým a středním podnikům v jejich digitální transformaci, napříč zeměmi. Tyto firmy čelí riziku, že přechod nezvládnou. Mnohé nemají ani webové stránky, neumějí plnohodnotně nabízet své produkty, zapojit digitalizaci a automatizaci do výroby. Mohou se tak stát snadnou obětí dravé konkurence.“

Zakončil naléhavou výzvou: „Začíná pro vás 10 měsíční období, zaplatíme Vám odborníka, který pomůže řešit přechod do digitalizace. Stačí se zaregistrovat. Udělejte si z toho prioritu, vaše konkurence nespí,“ doporučil.

Vít Vondrák, ředitel Centra IT4Innovations Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, rozvedl téma prospěšnosti využívání High Performance computing a rozsáhlé datové analýzy jako investice do rozvoje digitálního průmyslu a společnosti. Tyto analýzypomocí simulací pomáhají lidem v přesnější předpovědí počasí, mohou včas upozornit na blížící se katastrofy, využívají se při výzkumu léčiv, simulací procesu výroby, crash testů apod.

Vít Vondrák
prof. Peter Staněk
Úvodní keynote speech k tématu Dopady digitalizace na české podnikání a společnost velmi emotivně pronesl prof. Peter Staněk, ekonom a prognostik Sociologického ústavu Akadémie ved SR, na téma Japonská cesta k superrychlé společnosti a naše cesta k budoucí digitální společnosti.

Zamyslel se nad dopadem digitalizace a rozvoje AI na celou lidskou společnost. Poskytujeme stále více „sběračům dat“ jako je např. Google nebo Amazon naše osobní preference, místa pobytu, způsob trávení času… Využívají je k prospěchu svému nebo celé společnosti? Lidé budou mít mnohem méně práce a více volného času. Nabízí se otázka: „Co s načatým večerem?“ „Stanou se z nás pouzí konzumenti nebo architekti budoucnosti lidstva?“

Na jeho přednášku navázal David Lev, z Printing Services Sales, HP Inc., a hovořil o bezpečnosti dokumentů v tiskovém prostředí. Uvedl, že při nákupu každé tiskárny bychom měli dbát i na to, jak je chráněna proti napadení. „Většinou se zajímáme jen o parametry tisku, ale parametry bezpečnosti jsou stejně důležité.“
David Lev
Richard Gürlich
Richard Gürlich, z advokátní kanceláře GÜRLICH & Co., rozvedl téma „Právní postihy kybernetických útoků“. „Hlavní problém internetu je, že je mezinárodní. Proto i právo k němu by mělo mít mezinárodní dosah. Např. při kybernetickém útoku, vedeném ze zahraničí na někoho v ČR se uplatní české právo. „Největší problém je dohledání a prokázání, že jsem já ta daná osoba, ne že se někdo přihlásí na můj počítač“, zakončil svoji řeč.
Robert Siudak, z Kosciuszko Institute promluvil o CYBERSEC HUB jako příležitosti pro zvýšení kybernetické bezpečnosti a zároveň rozvoje v polských firmách.

Centrem digitálního rozvoje se v Polsku byl ustanoven Krakow. Společnost CYBERGY funguje na základě polsko-maďarské spolupráce. Stala se fungujícím ekosystémem, ve kterém jsou university i odborníci z mnoha oborů. Jejím cílem je kromě jiného, aby si prostřednictvím těchto HUBů podnikatelé mohli pomáhat navzájem i v mezinárodním měřítku.

 

Robert Siudak
Luděk Nezmar
Luděk Nezmar, z Acresia Consulting, hovořil na téma „Ochrana dat jako nutnost v digitální éře“. Jeho slova nebyla příliš povzbudivá. „S postupující digitalizací činíme čím dál méně vlastních rozhodnutí. Naše chování je pomocí „chytrých“ telefonů neustále monitorováno a dále využíváno. Jakoukoliv informaci pustíme do světa, už nikdy nezmizí. Abych nekončil jen pesimisticky, klíčové je probouzet v mladých lidech tvůrčí a kritické myšlení. Stále musí být zachován nad AI dohled člověka,“ zakončil svou přenášku Luděk Nezmar.
Jiří Holoubek, ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a Elektrotechnická asociace ČR, položil v úvodu své přednášky otázku: „Co potřebují firmy od škol a státu v oblasti rozvoje lidských zdrojů a jak aktuálně reagují?“ Odpověď je jednoznačná, potřebují interdisciplinaritu, přírodovědecké obory doplnit o ty technické apod. Pro digitální transformaci firmy je nezbytné předávání zkušeností. „Pro co nejvyšší využití AI je důležité její naplnění daty. To musí činit lidé, kteří mají zkušenosti, co data znamenají, dohromady s těmi, kteří je pak umějí co nejlépe využít.“

.

Jiří Holoubek
prof. Josef Basl
Prof. Josef Basl, ze Západočeské univerzity v Plzni, hledal odpověď na otázku „Jaká je úloha českých vysokých škol v hledání a nalézání kvalifikace pro novou éru?“ Představil projekt ZČU, SPTV a VÚPI v rámci programu Éta TAČR. Motto projektu je „Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0 v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických. Hlavní cíl projektu je zvýšit připravenost absolventů profesních terciárních oborů na překotně se měnící požadavky společnosti na kvalifikaci. Mnohé vysoké školy se nyní reakreditují, připravují se na nově vznikající, často ještě neznámé obory.
Martin Havlík, ze sdružení Smart Atelier hovořil na téma „Perspektivy využití umělé inteligence v komunikaci“. Zdůraznil potřebu využívat AI pro odlehčení rutinní práce zaměstnanců, např. Chatboty mohou rychleji a účelněji odpovídat v případě nebezpečí.

„AI se nemusíme obávat, není zas tak inteligentní, umí pouze zpracovávat data, která jí my lidé poskytneme,“ optimisticky zakončil přednáškovou část Smart Business Festivalu CZ 2018.

 

Celým festivalem provázela Linda Bartošová z ČT.

.

Martin Havlík
Všichni návštěvníci měli možnost přihlásit se do aplikace Cool B2B setkání, nabízející nové obchodní kontakty společnostem, které hledají potencionální obchodní partnery v zahraničí nebo v České republice s cílem zajistit si dlouhodobý obchodní rozvoj a růst.
Po celou dobu Festivalu také probíhala Smart Business Game, při které návštěvníci prověřovali svoji schopnost za pomoci netradičních postupů vysvětlovat činnost a směřování svojí firmy.

Smart Business Game představoval Petr Hedbávný, spoluzakladatel Imaglee s.r.o. a externí přednášející na Univerzitě Karlově. Během své vystoupení, potvrdil nutnost změny způsobu vzdělávání již na základních školách. „Současné děti mají počítačové dovednosti na vysoké úrovni od útlého věku, musíme se naučit zaujmout jejich pozornost.“

 

 

Petr Hedbávný představuje Smart Business Game.

Smart Business Festival CZ 2018

Záznam přednášky Stefana Moritze,výkonného ředitele, CEA-PME, o přínosnosti DigitaliseSME, projektu, který pomáhá firmám efektivně odstartovat digitální transformaci.“

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

 

Děkujeme našim partnerům:

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.