Vizionáři roku 2018 převzali ocenění a představili své projekty

Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery vyhlásilo 4.12.2018 v Hotelu Belvedere v Praze vítěze projektu Vizionáři 2018 a ocenilo tak nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým a ekonomickým přínosem nebo jejich kombinací. Oceněné inovace se letos nesly buď ve znamení výrazné společenské prospěšnosti na poli práce s talenty a mladou generací, nebo kombinace vysokého technologického a současně i sociálního efektu spočívajícího v řešení palčivých otázek současnosti jako je ukládání nukleárního odpadu, pomoc suchem postiženým oblastem nebo záchrana ohrožených druhů živočichů. Celkem bylo uděleno šest titulů Vizionář 2018, dvě čestná uznání odborné poroty a oceněna byla také historicky potřetí Osobnost projektu Vizionáři.

Paní Jitka Haubová, výkonná ředitelka Komerční banky, a.s. pro korporátní bankovnictví poděkovala všem Vizionářům za to, že činí svět lepším.

„Komerční banka je generálním odborným partnerem projektu Vizionáři již poněkolikáté. Každým rokem znovu a znovu obdivujeme inovativnost českých firem, předvídajících budoucnost a překonávající naši představivost. Je pro nás čest být jejich bankou,” uvedla.

Odborná porota byla složena ze zástupců renomovaných institucí na podporu inovací, aplikovaného výzkumu a podnikání, a to konkrétně z:

 • Akademie věd ČR
 • Asociace inovačního podnikání ČR
 • Asociace výzkumných organizací ČR
 • České exportní banky
 • Českého statistického úřadu
 • Komerční banky, a.s.
 • Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Sdružení CzechInno
 • Technologické agentury ČR
 • Technologického centra Akademie věd ČR
 • Úřadu průmyslového vlastnictví

Kdo jsou noví Vizionáři 2018?

Petr Ding
Společnost Altron, a.s. za Altron Micro DC – nástroj pro konsolidaci firemního ICT s funkcí  datového centra,  záložního napájení a chlazení v jednom a jeho technologický a ekonomický přínos pro úspory nákladů, energie i prostoru při správě firemního ICT.

Cenu převzal obchodní ředitel společnosti Petr Ding. „Chtěli jsme předat našim zákazníkům takový systém, který už nebude potřebovat žádný jejich zásah a usnadní jim jejich vlastní práci.“

 

 

 

Cenu převzal z rukou Davida Kratochvíla, předsedy řídicího výboru sdružení CzechInno.

Společnost COMING Plus, a.s. za Kompozitní kontejner Comcon Shield – jediný kontejner, který má certifikaci S pro skladování radioaktivního odpadu (RAO) v ČR a jeho technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti bezpečnosti a hospodárnosti ukládání radioaktivního odpadu.

Cenu převzal Petr Kraus a Ivo Reichelt. „Skladování radioaktivního odpadu je celosvětový velmi žhavý problém. Proto jsme začali od podlahy a vytvořili novou stínící hmotu. Kontejnery na radioaktivní a toxický odpad nepodléhají korozi, jsou voděnepropustné a obsahují čip, který monitoruje dění uvnitř. Jejich životnost je 500 let. Při skladování radioaktivního a toxického odpadu se uspoří velký prostor i finanční náklady,” představil vyznamenaný projekt Petr Kraus.

 

 

Ocenění převzali z rukou Petra Hladíka, koordinátora sítě Enterprise Europe Network.

Petr Kraus a Ivo Reichelt
Radek Kubálek
Společnost PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci – Ústavem pro nanomateriály a pokročilé technologie a inovace za Systém pro odběr a analýzu vzorků mikroorganismů vyskytujících se na zateplených fasádách spojený s návrhem řešení pro eliminaci jejich škodlivých vlivů a jeho technologický, ekonomický a společenský přínos pro ochranu zdraví, úsporu nákladů na správu a údržbu objektů a celkový vzhled objektů.

Cenu převzal Radek Kubálek, jednatel společnosti. Jako důvod, proč se zabývali mikroorganismy ve fasádách, uvedl velkou společenskou závažnost tohoto problému. Takřka všechny panelové domy se zateplovaly, ale pod touto novou vrstvou se množí plísně a řasy, které pronikají při větrání do bytů. Proto mnozí lidé trpí alergiemi a nejrůznějšími nemocemi. Chceme pomoct tyto škodlivé organizmy najít a eliminovat.

Cenu předal Pavel Komárek, místopředseda Technologické agentury ČR.

Společnost PROMA REHA, s.r.o. za Nový systém řízení hygieny nemocničních lůžek prostřednictvím využití RFID čipů a jeho technologický a společenský přínos spočívající v úspoře personálních kapacit a nákladů ve zdravotnictví.

„Čip pomáhá monitorovat pohyb a údržbu nemocničních postelí tak, aby byly vždy perfektně čisté a připravené pro další pacienty,“ uvedl Radek Jakubský, jednatel a výkonný ředitel společnosti.

 

 

 

Cenu převzal od Martina Štíchy, vedoucího oddělení meziresortních záležitostí Ministerstva průmyslu a obchodu.

Radek Jakubský
Jan Sova
Společnost Workswell s.r.o. za systém Workswell WIRIS Agro LWIR – nový typ termovizního systému pro plošné mapování dopadů sucha na vegetaci metodou automatického leteckého snímkování prostřednictvím dronů a jeho technologický, společenský a ekonomický přínos pro precizní zemědělství, ekologii, výzkum klimatu (resp. jeho lokální dopad), etologii, vodohospodářství a fenotypování.

Cenu převzal Jan Sova, jednatel a ředitel společnosti. „Chceme vědět, jak se cítí rostliny na svém místě. Mají dlouhodobě dostatek vláhy a živin? Neměla by místo nich být jiná, které by toto prostředí více vyhovovalo?  Lidské smysly nejsou dostatečně citlivé, aby rozpoznaly důležité, náš systém ano.”

 

 

Ocenění převzal z rukou Petra Očka, náměstka ministryně průmyslu a obchodu pro řízení sekce Technologií 4.0.

Zoologická zahrada hlavního města Prahy ve spolupráci se společností MasterCard za Unikátní dotykové obrazovky s integrovanou platební funkcí pro přispění na záchranu některého ze čtyř ohrožených druhů živočichů a jejich technologický a společenský přínos pro ochranu přírody a ohrožených živočišných druhů.

Ocenění na podiu převzal Vít Kahle, pověřený náměstek útvaru kontaktu s veřejností a odborný poradce pro marketing a PR spolu s Terezou Jankovou z MasterCard.

Tereza Janková uvedla, že ji toto ocenění velmi těší. „Je báječné za pomoci nových technologií, v tomto případě „Donation Machines“ pomoct ohroženým druhům zvířat. „Poznej, Podpoř, Chraň“ bylo motto tohoto projektu. Děti i dospělí tak pomohli koňům převalského, gorilám nížinným, gaviánům indickým a laošům – unikátním hlodavcům.

Za léto jsme vybrali přes půl miliónů korun na podporu těchto zvířat. Klobouk dolů před pražskou ZOO“, zakončila Tereza Janková.

Cenu předala Jitka Haubová, výkonná ředitelka Komerční banky, a.s. pro korporátní bankovnictví.

Tereza Janková a Vít Kahle
Helena Plitzová, ředitelka Národního institutu dalšího vzdělávání a její náměstkyně Irena Hošková

Yvonna Ronzová

Čestná uznání odborné poroty získali:  

Národní institut dalšího vzdělávání za společenský přínos v oblasti podpory talentů a nadání

 

 

 

 

 

 

 

Technologický klub v Albrechticích „Tékáčko“, a to za společenský přínos v oblasti technického vzdělávání dětí a mládeže a podporu rozvoje využívání digitálních technologií.

Letos potřetí také odborná porota projektu Vizionáři 2018 udělila ocenění výjimečné osobnosti českého inovačního podnikání, kterou se stal generální ředitel Českých radiokomunikací, a.s. Martin Gebauer. Porota ocenila jeho výjimečný přínos v oblasti zavádění inovací založených na rozvoji sítí pro internet věcí v České republice.

 

Petr Očko
Slavnostní večer zakončil Petr Očko, náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro řízení sekce Technologií 4.0, který poděkoval všem přítomným. „Jsem rád, že Vizionáři fungují, projekty jsou rok od roku lepší. Mám na starost podporu inovací, naší snahou je, aby Česká republika byla vizionářská země, otevřená inovacím. Patříme do první desítky zemí z hlediska inovačního potenciálu. Budeme rádi, když Vám budeme moct pomáhat uspět na zahraničních trzích,“ rozloučil se s Vizionáři roku 2018.

Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

Celým večerem provázela a zvídavé otázky vyznamenaným Vizionářům kladla Lejla Abbasová

Podívejte se na odměněné Vizionáře 2018

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob, založeným k podpoře českého inovačního podnikání a držitelem ocenění za excelenci v podpoře podnikání v ČR a unikátní systém podpory inovací uděleného v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016. Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání a každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Pro rok 2019 také připravilo nový projekt na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací a aplikovaného výzkumu s titulem Smart Export Hub.

V roce 2017 se také sdružení CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno jako neformálního uskupení aktérů z ČR a ostatních států Střední a Východní Evropy na poli digitálních inovací, která mimo jiné sdružuje všechna aktuálně v ČR existující Centra pro digitální inovace (Digitální inovační huby).

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.