Smart Export Fórum 2019 propojí české inovativní firmy s jejich latinskoamerickými protějšky

Praha, 12. června 2019: Již ve středu 19. června 2019 se v pražském Hotelu Artemis uskuteční historicky první fórum zaměřené na spolupráci v oblasti digitálních inovací mezi ČR a šesti nejperspektivnějšími latinskoamerickými zeměmi. Smart Export Fórum 2019 si klade za cíl navázat a posílit B2B a výzkumnou spolupráci v šesti dynamicky se rozvíjejících technologických oblastech a dát tak svým účastníkům impulsy k nové spolupráci mezi Českem a teritoriem Latinské Ameriky, jehož inovační potenciál je v českém prostředí stále nedoceněn.

Akci pořádá ve spolupráci s partnery sdružení CzechInno a Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno. Po sérii regionálních tematických akcí z cyklu Digitální revoluce CZ jde o letošní první velkou mezinárodní akci platformy, která si klade za cíl popularizovat a kultivovat implementaci digitálních inovací v podnikové praxi i běžném životě.

Letošním zájmovým teritoriem Smart Export Fóra je Latinská Amerika a akce slibuje například nabídky spolupráce ze strany nové inovační platformy vzniknuvší nedávno v peruánské Limě, subvence pro vstup českých inovativních firem na brazilský trh prostřednictvím zapojení do Brazil Tech Award, aktuality o digitální transformaci mexické ekonomiky i firem a jejich přechodu na principy Průmyslu 4.0 a nebo čerstvé informace o kolumbijských zájemcích o spolupráci v oblasti technologií pro smart cities. Z české strany se pak představí to nejlepší, co je v českém malém a středním podnikání a výzkumu za poslední dobu nového v šesti velmi slibně se rozvíjejících technologických oblastech, kterými jsou umělá inteligence, rozšířená a virtuální realita, kybernetická bezpečnost, 3D tisk, efektivní implementace robotiky ve firemní sféře i superpočítání a práce s velkými daty. Svým českým účastníkům tak Fórum nabídne nejen zajímavý vhled do spolupráce s Latinskou Amerikou, ale i inspiraci ve formě tuzemských příběhů úspěchů a dobrých praxí z firem i univerzit.

programu Smart Export Fóra 2019 se za nabitý pracovní den představí více než 40 speakerů z 8 zemí, konference bude doprovázena také ukázkami prezentovaných technologií s možností konzultace o nich v expoziční sekci a organizovanou sérií B2B setkání.

Vstup na akci je po předchozí registraci bezplatný, více informací je k dispozici na www.smartexportforum.cz.

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival, projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce mezi Střední Evropou a třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a série regionálních akcí Digitální revoluce CZ určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách i běžné společnosti.

Smart Export Forum 2019 Střední Evropa & Latinská Amerika se koná pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, ministra průmyslu a obchodu České republiky Karla Havlíčka a předsedy Technologické agentury ČR Petra Konvalinky.

Generálním partnerem akce je Česká exportní banka. Hlavními odbornými partnery jsou Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, agentura CzechTrade, Elektrotechnická asociace ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ČESTA – Smíšená obchodní komora Česko-tichomořské aliance, Společnost vědecko-technických parků ČR a Advokátní kancelář Gürlich & Co.

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media, portál BusinessInfo, časopis MM Průmyslové spektrum,  časopis Inovační podnikání a transfer technologií a Rok digitálního podnikání.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.