Letošní premiéra Smart Export Fóra 2019 – 6 latinskoamerických zemí, 6 oborů z oblasti digitalizace průmyslu

Praha, 19. června 2019. Historicky první Smart Export Fórum přivítalo účastníky z 8 zemí Latinské Ameriky v moderních prostorách hotelu Olympik Artemis v Praze. Sdružení CzechInno tak navázalo na dosavadní úspěšnou tradici projektu Festival Exportu a připravilo první ročník nového projektu, který je pořádán v rámci aktivit Platformy CEEInno.
Úvodní slovo generálního partnera – České exportní banky pronesl ředitel odboru Mezinárodní vztahy a komunikace pan Petr Križan. „Jsme již dlouholetým partnerem této akce. Rok 2019 je rokem spolupráce s Latinskou Amerikou. Snažíme se těmto zemím porozumět a podpořit rozvoj spolupráce. Dnes je pro to ideální příležitost. Česká exportní banka a česká exportní pojišťovna mají komplexní služby. Naším cílem je dodávat do Smart cities potřebné technologie.“
Petr Križan
Teritoriálně se letošní I. SEF 2019 zaměřil na perspektivní země Latinské Ameriky, a to konkrétně na 6 z nich, které mají pro spolupráci s ČR největší potenciál. Jsou to: Brazílie, Chile, Peru, Mexiko, Kolumbie a Argentina. Kooperace s těmito odlehlými destinacemi se může zdát nevýhodná, přesto je o ni velký zájem, ale chybí dostatek příležitostí.

Hlavní důvod konání Smart Export Fóra je právě ve vytvoření možností osobního setkávání, pochopení společenských a komunikačních odlišností a předat tak jeho účastníkům impulsy k nové spolupráci mezi Českem a teritoriem Latinské Ameriky, jehož inovační potenciál je v českém prostředí stále nedoceněn.

doc. Pavel Švejda
Průmysl 4.0 a jeho rozvoj je téma blízké všem zemím. Proto hlavním předmětem SEF bylo šest oblastí digitálních inovací, které se nejvíce rozvíjejí – umělá inteligence, rozšířená a virtuální realita, kybernetická bezpečnost, robotika, aditivní výroba neboli 3D tisk a superpočítání, cloud a práce s velkými daty.

Proč Smart Export Fórum? Smart protože se zaměřuje na chytré technologie, které jsou předmětem aplikovaného výzkumu a napomáhají dynamickému rozvoji podnikání. Export protože se akce zaměřuje na spolupráci s mimoevropskými zeměmi. A konečně Fórum, protože jde o otevřenou platformu pro výměnu informací, kontaktů a příležitostí k networkingu v oblasti digitálních inovací.

Akci slavnostně zahájil člen řídicího výboru sdružení CzechInno, prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR a generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR doc. Pavel Švejda.

Jménem vicepremiéra pro hospodářství a ministra průmyslu a obchodu ČR Karla Havlíčka pan Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení Sekce digitalizace a inovací ve svém projevu uvedl, že ČR má obrovský potenciál v oblasti výzkumu a vývoje a má šanci stát se inovačním lídrem v Evropě.  „Umělá inteligence mění ekonomiku, mění společnost. Je však potřeba mluvit o etických standardech. Jsem rád, že vláda schválila dokument o rozvoji a podpoře využití AI. Je to téma, které je důležité pro mnoho zemí, které jsou zde,“ zakončil svoje vystoupení.
Petr Očko
Vladislav Smrž
Jménem vicepremiéra pro hospodářství a ministra průmyslu a obchodu ČR Richarda Brabce pan Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí pro řízení Sekce politiky a mezinárodních vztahů, zmínil, že minulý týden ministerstvo otevřelo nový program inovací pro podporu životního prostředí. „Můžeme Latinské Americe nabídnout program péče o životní prostředí, které dříve poněkud zanedbávala,“ uvedl.
Jeho Excelence  Roberto Alejandro Salafia, velvyslanec Argentiny v České republice, vyjádřil radost nad rozvíjející se spoluprací s ČR. „Argentina je daleko, ale vzdálenost lze zkrátit právě pomocí digitalizace a nových technologií.“
Jeho Excelence  Roberto Alejandro Salafia
Její Excelence Rosaura Leonora Rueda Gutierrez
Její Excelence Rosaura Leonora Rueda Gutierrez, velvyslankyně Mexika v ČR, představila Mexiko jako zemi se stabilním rozvojem, s 15. největší rostoucí ekonomikou.
„Je zde silný domácí trh. Měníme naši podnikatelskou aktivitu velice rychle. Mexiko je přesvědčené, že je potřeba podporovat vědu, výzkum a rozvoj. Je důležité, abychom spolupracovali s ostatními zeměmi. Smart Export Fórum znamená příležitost, jak se seznámit s dalšími firmami, které by mohly podpořit tento rozvoj.“
Pan Oscar Paredes Loza, zplnomocněný ministr Velvyslanectví Peru v Praze uvedl, že vláda Peru se zabývá inovacemi, dává je do svých plánů. „Do dohody o volném obchodu jsme vložili také článek o e-komerci. Zabýváme se zejména malými a středními firmami. Snažíme se o jejich rozvoj.“
Oscar Paredes Loza
Rudolf Klepáček
V dopoledním odborném bloku se představil Rudolf Klepáček, ředitel odboru řízení exportní strategie a služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, s tématem Komplexní podpora exportu a aktivit českých firem v teritoriu Latinské Ameriky. „Chtěli bychom podpořit naše exportéry, aby si našli přímou cestu ke svým zahraničním partnerům, nejen přes jiné společnosti.“
Radomil Doležal, generální ředitel České agentury na podporu obchodu Czech Trade, představil aktivity Czech trade. „Snažíme se sbírat informace z jednotlivých trhů, vzdělávat jednotlivé exportéry. V Latinské Americe máme 5 kanceláří – v Chile, Brazílii, Kolumbii, Peru a v Argentině. Podporujeme rozvoj Smart cities a Smart miningu. Víme, jak je zde důležité nasadit bezpečnostní standardy, které dodržet účinně pomáhají digitální technologie.“
Radomil Doležal
Petr Kraselovský
Petr Kraselovský, ředitel odboru Fondy EU a kreativních průmyslů agentury CzechTrade, představil projekty agentury CzechTrade na podporu uplatnění českých kreativních průmyslů v zahraničí. „Průmyslový design má vliv na úspěšnost českých firem v zahraničí. Proto na něj musíme klást velký důraz.“
Eva Bendlová z Úseku zahraniční spolupráce Technologické agentury ČR seznámila účastníky s programy TAČR na podporu spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu se zeměmi Latinské Ameriky. Zvláště zmínila Program Delta2, ve kterém navážeme spolupráci s Brazílií. „Výzvy s Brazílii jsou velmi aktuální, je možné podávat nové projekty“, vyzvala nakonec.
Eva Bendlová
Petr Hladík
Petr Hladík, koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, představil služby sítě Enterprise Europe Network na podporu internacionalizace podnikání. „Pomáháme vytvářet digitální inovační HUBy, které pomáhají menším firmám růst.
Odpolední odborný program pokračoval seznámením se 6 zeměmi Latinské Ameriky a jejich potřebami v oblasti inovací a se 6 odbornými tématy rozvoje digitalizace a Průmyslu 4.0.

V blocích věnovaných Brazílii, Kolumbii, Peru, Chile, Argentině a Mexiku řečníci seznámili posluchače s inovačním ekosystémem a aktuálními digitálními potřebami jednotlivých zemí.

Marcelo Vaz de Campos, obchodní rada Velvyslanectví Brazílie v Praze hovořil o perspektivách spolupráce mezi Brazílií a Evropskou unií v oblasti vědy, technologií a inovací.
Darlan Moraes, Brazil Tech Award, Sao Paulo, Brazílie představil rychlé příležitosti k expanzi evropských firem do Brazílie.
Barbora Kaprálová, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě rozvedla možnosti vzájemné spolupráce mezi Českou republikou a Kolumbií.

Prof. Miroslav Svitek z Fakulty dopravy ČVUT, University of Texas in El Paso a Czech Smart City Cluster představil Kolumbii jako krásnou a zajímavou zemi. Její potenciál neustále roste, studenti mají chuť něco dokázat a prosadit se. V roce 2017 se v Kolumbii např. konala přednáška o kvantovém počítání, v roce 2018 první konference na chytré osvětlení.

Carlos Enrique Wiegering Valcarcel, vedoucí konzulárního a obchodního oddělení velvyslanectvíPeru v Praze a Vladislav Michalčík, CZECH-PERU Alliance for Business Innovation, Lima, Peru hovořili o probíhající digitalizaci v Peru a možnostech uplatnění na místním trhu. “Digitální oblasti je potřeba v Peru rozvinout, potřebují technologickou pomoc. V Limě jsme popodepsali dohodu s univerzitou, mají velký zájem o Smart Cities. Veřejný sektor v Peru není tak rozvinutý, musíme jim ukázat cestu a pomoct v projektové fázi, můžeme tak rychle představit české technologie.”
Máximo Cattán, Agentura ProChile hovořil o internacionalizaci inovací a podnikání v podání Agentury ProChile a přeměně Chile v latinskoamerický hub pro podnikání a inovace
Jiří Jílek, exportní konzultant – senior se specializací na oblast Latinské Ameriky Agentury CzechTrade představil potenciál vzájemné spolupráce mezi Českou republikou a Chile
Zdeněk Sobotka, jednatel Solek Group uvedl zkušenosti z působení na chilském trhu, možnosti spolupráce a doporučení pro české firmy.
 

Julia Elena Delgado, Universidad de Buenos Aires, Argentina, s laskavou asistencí J.E. Roberta Alejandra Salafii, velvyslance Argentiny v Praze, hovořila o možnostech spolupráce Argentiny a zemí Střední Evropy v oblasti digitálních inovací.

 

O virtuální a rozšířené realitě hovořil Jakub Lehotský z Pocket Virtuality, Štěpán Kravciv z Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové přiblížil zajímavé téma – Kulturní dědictví – minulost pro budoucnost: Vizualizace a digitalizace kulturních památek a Michal Postránecký z Centra města budoucnosti při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT zmínil téma využívání rozšířené reality v urbánních systémech. “Je  např. možné vytvořit si virtuální dvojče stavby a sledovat, co se děje v instalacích pod městem,” nabídnul účastníkům.

Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR a Otto Havle z FCC Průmyslové systémy představili první český průmyslový blockchain a jeho využití v praxi.

Prof. Josef Basl ze Západočeské univerzity v Plzni Hana Kubičková z Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci seznámili posluchače s možnostmi aditivní výroby, 3D tisku a pokročilé materiálové technologie.

V bloku Umělá inteligence Martin Havlík z Opus Consulting rozebral téma Data miningu, hlubokého učení a využití umělé inteligence v komunikaci. Lenka Kučerová, ředitelka Prague.ai ukázala perspektivy českého výzkumu a spolupráce se zahraničím v oblasti umělé inteligence.
V posledním bloku High-performance computing a big data Tomáš Karásek z IT4Innovations Národní superpočítačové centrum VŠB-TUO uvedl téma Supervýpočty pro průmysl tuzemský i zahraniční. Michal Šusták z Kebooly vysvětlil důležitost sběru a analýzy dat ve firmách. Johnson Darkwah, CEO Gauss Algorithmic poukázal na analýzu velkých dat a její vliv na efektivitu výrobních procesů.
 

 

Před společenským večerem Smart Export Fóra 2019 všem účastníkům i hostům poděkovali Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a David Kratochvíl, předseda řídicí rady sdružení CzechInno.  Příjemnou atmosféru navodila mexická skupina Mariachi Azteca de Praga.

Celým Festivalem účastníky provázela moderátorka hlavního zpravodajství České televize Daniela Písařovicová.

Smart Export Fórum 2019 – první ročník v číslech:

  • 8 aktivně zúčastněných států,
  • 42 přednášek řečníků,
  • 22 vystavovatelů,
  • více než 60 krátkých obchodních setkání – business speed-datingů,
  • téměř 300 akreditovaných účastníků z 23 zemí celého světa.

 Letošní ročník se konal pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a předsedy technologické agentury ČR Petra Konvalinky.

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival, projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce mezi Střední Evropou a třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a série regionálních akcí Digitální revoluce CZ určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách i běžné společnosti.

Smart Export Forum 2019 Střední Evropa & Latinská Amerika se koná pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, ministra průmyslu a obchodu České republiky Karla Havlíčka a předsedy Technologické agentury ČR Petra Konvalinky.

Generálním partnerem akce je Česká exportní banka. Hlavními odbornými partnery jsou Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, agentura CzechTrade, Elektrotechnická asociace ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ČESTA – Smíšená obchodní komora Česko-tichomořské aliance, Společnost vědecko-technických parků ČR a Advokátní kancelář Gürlich & Co.

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media, portál BusinessInfo, časopis MM Průmyslové spektrum,  časopis Inovační podnikání a transfer technologií a Rok digitálního podnikání.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

Děkujeme těmto partnerům:

 

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.