Smart Business Festival CZ 2019

Festival chytrého podnikání Smart Business Festival CZ  2019 na podporu strategického i praktického rozvoje digitálních inovací proběhl 23. října v pražském Hotelu Olympik Artemis.
Festival slavnostně zahájil doc. Ing. Karel Havlíček, MBA, CSc., místopředseda vlády pro hospodářství a ministr průmyslu a obchodu České republiky.

„Líbí se mi název SMART“, uvedl. Přesně o to se snažíme, aby byla naše republika. Dáváme dohromady vizi. Jednoduchou, jasnou, čitelnou. Naše země bude maximálně možná nezávislá. Zavádíme chytrou infrastrukturu. Nejsme zemí minulosti, umělá inteligence nám bude v této cestě pomáhat. Těším se na podporu Vás, podnikatelů. Daří se nám dobře, protože tvrdě pracujete.”

“Zdroje investujme do budoucnosti, vyplatí se to společnosti, vědě, v roce 2030 se dostaneme do špičky!“ zakončil svoje vystoupení.

 

Karel Havlíček

Max Lemke
Max Lemke, z DG CONNECT, Evropská komise, zmínil plány nové evropské komisařky Ursuly von der Leyen, která klade důraz na rozvoj a etické využití AI. Zabývá se ochranou životního prostředí a transformací celé společnosti. Musíme zaručit, aby nové technologie byly udržitelné. Potřebujeme vědět, jak využívání AI dopadne na celou společnost, a především dbát na etiku. Česká republika, co se týče digitalizace, si vede velmi dobře. V Ostravě je jedno z důležitých center pro digitalizaci, je zde umístěn superpočítač.

“Je důležité vytvořit digitální inovační huby, které budou poskytovat dovednosti, školení, abychom mohli zajistit rozvoj malých a středních podniků. Zde se budou podílet i další společnosti formou spolufinancování.”

Blok Investice do budoucnosti zahájil  Petr Očko, náměstek pro řízení Sekce technologií 4.0, z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Představil Program Digitální Evropa, novou RIS3 strategii a podporu státu.

„Nejprve bych chtěl poděkovat organizátorům“, začal svoje vystoupení. „Tato akce má tradici a smysl. Před třemi roky téma digitalizace bylo velmi nové. Je to velmi moudrý krok Evropské komise investovat do aktivit, proto aby se výsledky výzkumu a poznatky dostávaly do praxe, hlavně do malých a středních firem, které nejvíce potřebují pomoc. A to nemůžou dělat úředníci, od toho tu budou huby a odborníci, kteří rozumějí technologiím.

Česká republika patří mezi lídry v oblasti kybernetické bezpečnosti, v oblasti výzkumu. Máme nový superpočítač se skvělým jménem Barbora. I tady jsme na špici.

DIH mají kromě jiného důležitý úkol – vzdělávat veřejnost. Je důležité, aby na Ministerstvu školství pochopili, že „digital skills“ jsou základem rozvoje společnosti.“

Také představil program Digitální Česko (https://www.digitalnicesko.cz/), který je souborem koncepcí a implementačních plánů zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Digitální Česko má 3 pilíře: 1) Česko v digitální Evropě – Koncepce ČR k podpoře vyjednávání digitální legislativy v EU, 2) Informační koncepce ČR – Koncepce budování eGovernmentu v ČR 2018+ a jeho IT podpory a 3) Digitální ekonomika a společnost – Základní pilíř celospolečenských změn, které přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce.

Petr Očko
 

Mayte Carracedo

Mayte Carracedo, FundingBox, představila I4MS Iniciativu a další příklady financování rozvoje digitálních inovací v Evropě. Kaskádové financování pomáhá malým a středním firmám využívat technologie, které by jim jinak byly nedostupné. Např. I4MS financovali estonské společnosti nákup robota, který jim pomohl vylepšit proces výroby.

Více informací najdete na www.I4MS.eu, kde je také k volnému stažení brožura o I4MS.

Tomáš Karásek, z IT4Innovations Národního superpočítačového centra VŠB-TUO Ostrava hovořil o podpoře v rámci projektu CloudiFacturing – cestě k vyšší konkurenceschopnosti evropských firem.

Nejprve představil nový superpočítač Barbora. „Určitě je to počítač s nejhezčím jménem“, zažertoval na úvod. „Hlavní myšlenka Národního superpočítačového centra je umožnit malým a středním firmám optimalizovat jejich technologie a procesy s využitím CloudiFacturingu. Naše zkušenost je taková, že malé společnosti neví, že neví. Důležité je ukázat jim, jak by tyto technologie mohly využít. To je úkol hubů.

Příklady dobré praxe dobře poslouží jako vzor a zdroj poznání. Např. při výrobě nového elektromotoru při využití cloudu jsou přesnější výpočty, automatizuje se celý proces, a výroba se zrychlila na pouhých 5 dní. Další možné využití je např. vytvoření tzv. digitálního dvojčete. Díky super počítačům se více využívají.

 

Tomáš Karásek

 

Martin Babuška

Martin Babuška a Marek Bureš představili projekty Smart_Watch a Smart Factory Hub jako příspěvky Západočeské univerzity k mapování digitální transformace českých firem.

Projekt Smart_Watch si klade za cíl vytvořit síť spolupracujících organizací v oblasti RIS a SMART a zároveň vytvořit mapu kompetence jednotlivých organizací (obory, aktivity, best-practices, finanční zdroje atd.), vytvořit spolupracující skupiny napříč zeměmi.

„V ČR máme velmi malé povědomí o financování. Snažíme se proto poskytovat potřebné informace. Zapojili jsme 82 organizací a spolu se sítí 800 organizací. Vytváříme platformy a působíme na vládní instituce, jak je implementovat do praxe.“

Více na: https://smartwatch.zcu.cz/

Marek Bureš představil SMART FACTORY HUB jak organizaci, která pomáhá malým a středním firmám v rozvoji digitalizace. Kaskádovým financováním pomáhá řešit otázky, jako např. nedostatek informací, náklady, přístup k novým technologiím. Na úspěšných projektech představil tuto spolupráci v praxi.

Více na: https://elp.iao.fraunhofer.de/moodle/

 

Marek Bureš

Tereza Šamanová, Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno, seznámila účastníky s aktuálními počiny Platformy CEEInno zaměřené na digitální rozvoj českých malých a středních firem.

„Cílem Digitálních informačních hubů (DIH) je networking mezi členy ve prospěch digitalizace malých firem. V roce 2017 nás bylo 6 statečných, nyní máme 70 členů.”

“V roce 2020 uskutečníme regionální akce, na kterých představíme příklady dobré praxe úspěšné digitální transformace. V České republice je v současnosti 9 hubů, 2 rostoucí jsou v Ústí nad Labem a Olomouci.”

 

Tereza Šamanová

 

prof. Peter Staněk

Prof. Peter Staněk, ekonom a prognostik Ekonomického ústavu Akadémie ved SR, přednesl velmi inspirativní řeč na téma: Informace jako hlavní kapitál nebo riziko budoucnosti?

“Klíčová bude kvalita výrobků., která pomocí digitalizace a AI bude moct být stále individuálnější. Zmínil i skutečnost, že dobrovolně prostřednictvím sociálních sítí a lokalizace SIM karet poskytujeme komerčním společnostem informace, které jsou využívány a stávají se předmětem obchodu. Firmy ale za ně neposkytují žádnou protihodnotu.

„Využívání špičkových technologií v některých případech tak neslouží lidem, ale spíše se obrací proti nim,“varoval na závěr.

Blok Bezpečnost digitálního prostředí zahájila Erika Lindauerová, generální ředitelka HP Inc. Slovensko s tématem: Bezpečnost digitálních zařízení kontra bezpečnost chování jejich uživatelů. Představila Hewlett Packard jako společnost, která neustále přináší nové technologie, aby zlepšila život svým uživatelům. „Dbáme na bezpečnost, je to velmi citlivé téma. Každé zařízení, které je připojené na internet, i obyčejná tiskárna, může být hrozbou pro své koncové uživatele. A my jsme zde od toho, abychom je uchránili od nebezpečí napadení. Proto každý náš přístroj obsahuje zařízení, které chrání svého majitele před kyber útokem.

“Když si budete kupovat nový přístroj, myslete na svou bezpečnost,” vyzvala na konec svého vystoupení.

 

Erika Lindauerová

 

Miloš Mastník

Miloš Mastník, obchodní ředitel, České Radiokomunikace, a.s. uvedl téma: bezpečný IoT ekosystém a jeho výhody. „Téma bezpečnosti mě vlastně štve. Protože stojí na špatných lidských vlastnostech a na bezpečnost se musí vynakládat obrovské peníze. Všechny přístroje jsou o to dražší,“ zahájil svoji řeč.

Podmínka pro rozvoj internetu věcí je jejich masovost, musí být nákladově dostupný. Klíčové je zajistit rozumným způsobem bezpečnost sítí a zacházení s daty. Musíme vědět, jak je bezpečně ukládat, kdo k nim má přístup a jak s nimi zacházet. Práce s daty je možná jedině s dobrou strategií.

„Společnosti si obvykle myslí, že největší riziko jsou vnější útoky. Mnohem větší jsou ale uvnitř společnosti, od zaměstnanců. I na to myslete!“

Více na https://www.cra.cz/

Roland Sommer, MBA, výkonný ředitel, Platforma Industrie 4.0 Österreich hovořil o Kyberbezpečnostním manuálu a o doporučení Platformy Industrie 4.0 Rakousko pro malé a střední firmy.

„Data nejsou vedlejším produktem procesů, ale základem pro zvýšení produktivity, efektivnosti a nových obchodních modelů a inovací.“ Zdůraznil důležitost poučení zaměstnanců, jak zachovávat bezpečnost celého systému.

 

Roland Sommer

Martin Rehak
Martin Rehák, Bulletproof AI, rozvedl zkušenosti a postupy, které používá firma Bulletproof, aby ochránila využívání umělé inteligence v online službách proti zneužití.

Uvedl jako příklad poskytování online půjček, kdy útočníci najdou zranitelnost systému.

„Generujeme statisíce žádostí o půjčky, a tím hledáme slabá místa, kudy by mohlo dojít ke ztrátě. Hledáme strukturované útoky, útočník potřebuje několik kroků, generovat otázky, a to je způsob chování který hledáme.“

Více na https://www.bulletproof.ai/

Blok Důvěra v digitálním věku zahájil Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR. Spolu s Janem Prokšem a Otto Havlem představili Platformu ELA pro průmyslové aplikace umožňující využívání blockchainových technologií v průmyslu.

Blockchain je nezničitelná a nezfalšovatelná databáze tzv. hashů (kódů – digitálních otisků). Jsou zde nijak zničitelná a neopakovatelná data souborů. Lze podle nich např. verifikovat smlouvy, registrovat firemní smlouvy, registrovat autorského díla apod. K využití veřejností slouží aplikace Blockchain Notarius.

„Chceme blockchain posunout do průmyslové praxe a zvýšit důvěryhodnost procesů,“ uzavřel přednášku.

Více na www.blockchainnotarius.cz

 

Jiří Holoubek a Jan Prokš
Otto Havle
 

Daniel Štefl

Daniel Štefl, výkonný ředitel Space Systems Czech, poukázal na možnosti blockchainu pohledem přímo z praxe. Blockchain využijeme, pokud budeme mít potřebu sdílené databáze, účastní se více stran a účastníci mají různé zájmy či si nevěří, zároveň mají potřebu neměnného záznamu. Zároveň je nutné, aby pravidla transakcí byla předem daná a neměnila se často.

Hlavním cílem je provádět důvěryhodné transakce v nedůvěryhodném prostředí.“

Více na https://www.ssf.fi/ssc/

Michal Matějka, Advokátní kancelář PRK Partners, rozebral téma Smart contracts a blockchain v logistice.

Smart Contracts fungují tam, kde se transakce odehrávají automaticky na základě naplnění podmínek a stavů, které v rámci řetězce nastanou a jsou zaznamenány do blockchainu. V logistice přispějí ke zjednodušení administrativy, kde odpadnou tradiční a drahé metody zajištění plateb, např. inkasa, akreditivy. Po širším zavedení blockchainu jej budeme moct využívat např. při zápisu do katastru nemovitostí, při sledování cesty náhradních dílů či potravin.

Více na https://www.prkpartners.com/cs/

Michal Matějka
V posledním bloku představili svoji činnost Digital Inovation Hubs (DIH) v České republice. Zaměřili se zejména na nabídku služeb pro sdílení technologií, infrastruktury a služeb pro digitální transformaci malého a středního podnikání a malých organizací, mezi které např. patří dotační projekty, komerční i pro bono aktivity, přeshraniční a zahraniční spolupráce.
Mayte Carracedo, DIHNET.EU z Evropského projektu na podporu budování kapacit a přeshraniční spolupráce Digitálních inovačních hubů. „Chceme vytvořit prostor pro digitální spolupráci, pracujeme na vytvoření katalogu, ve kterém budou všechny DIH s uvedením jejich možností.
Více na https://dihnet.eu/

Tomáš Pitner, Cybersecurity Innovation Hub (Brno). Cybersecurity Innovation Hub je nezisková networková organizace, která vytváří multidisciplinární ekosystém výzkumných institucí, vládních orgánů, klastrů a soukromých společností zaměřených na spolupráci, sdílení informací, výzkum a implementaci špičkových technologií v kybernetické bezpečnosti. Spolupracuje s Masarykovou universitou v Brně.
Více na https://www.cybersecuritydih.cz/

Tereza Šamanová, Hub pro Digitální Inovace (H4DI) (Praha) „Pomáháme malým a středním firmám, které potřebují nasměrovat a pomoct v dalším digitálním rozvoji např. projektem SME, do kterého se zapojilo přes 200 firem z celé Evropy. Dalším úspěšným projektem je aplikace „Jak na robota“, která je naplněním evropského sloganu “Nejprve otestuj a zkus, než budeš nakupovat”.
http://h4di.cz/

Petr Achs, Inovační centrum Ústeckého kraje (Ústí nad Labem) „Budujeme inovační ekosystém Ústeckého kraje a o jeho rozvoj usilujeme samostatnými projekty, které mu přinesou nové ekonomické příležitosti, lepší podmínky anebo nové nástroje a služby pro obyvatele regionu.“
https://icuk.cz/

 

Tomáš Karásek, IT4Innovations národní superpočítačové centrum VŠB-TUO (Ostrava) „Máme 4 superpočítače, nový se jmenuje Barbora. Superpočítač je klíčový nástroj, jedna z našich služeb je, že poskytujeme výpočetní čas. Jeho využitím firmy mnohonásobně mohou zvýšit svoji produktivitu a rozvinout inovace ve výrobě.
https://www.it4i.cz/

 Petr Kuthan, Jihočeský digitální inovační hub (České Budějovice) Cílem projektu Jihočeského Digi Hubu je podpora procesů souvisejících s postupnou digitální transformací regionálních firem a současně podpora rozvoje digitálních kompetencí ve školách, a to na všech stupních vzdělávacího systému, a podpora navazujícího a celoživotního vzdělávání s ohledem na rozvoj digitálních dovedností.
https://jihoceskydigihub.cz/

Alena Nessmithová, Národní centrum Průmyslu 4.0 při ČIIRK ČVUT, Praha. „Národní centrum Průmyslu 4.0 NCP4.0 je otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje přední nositele inovací z řad univerzit, firem a dalších organizací, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji Průmyslu 4.0 v České republice.“
https://www.ncp40.cz/

Prof. Josef Basl, Plzeňský digitální inovační hub. „Plzeňský digitální inovační hub je aktivní zejména v oblasti TAČR projektů a ve spolupráci s Pedagogickou fakultou. Snažíme se o zvyšování digitálních dovedností i jejich využití ve zdravotnické oblasti.“
https://dih.zcu.cz/

Ondřej Zezulák, Technologické centrum Hradec Králové – Digitální inovační hub (Hradec Králové). „DIH úzce spolupracuje s Technologickým centrem Hradec Králové. Naše specializace jsou drony a jejich využití, např. v zemědělství, lesnictví. Podpořili jsme již na 80 startupů.“
Více na https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2019/6/8-TC-HK-O–Zezulak-_2_.pdf

Lenka Kučerová, Výzkumné centrum pro informatiku ČVUT a Prague.ai,Praha. „Měníme Prahu ve světové centrum umělé inteligence. Propojujeme studenty, pedagogy, vědce, podnikatele, investory a mnoho dalších, za účelem aktivní spolupráce, podpory prvotřídního základního a aplikovaného výzkumu a tvorby produktů a služeb v oblasti umělé inteligence. Budeme tuzemskou veřejnost informovat o zásadních přínosech umělé inteligence pro budoucnost české ekonomiky. Českou republiku budeme v zahraničí prezentovat jako vhodnou lokalitu pro studium, výzkum a podnikání.“
Více na https://www.prg.ai/

Na závěr se odehrálo uzavřené setkání pracovní skupiny Digitálních inovačních hubů Platformy CEEInno.

Děkujeme těmto partnerům: 

 

Celým Festivalem účastníky provázela moderátorka hlavního zpravodajství České televize Daniela Písařovicová.

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival, projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce mezi Střední Evropou a třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a série regionálních akcí Digitální revoluce CZ určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách i běžné společnosti.

Smart Business Festival CZ 2019 se konal pod záštitou ministra průmyslu a obchodu České republiky Karla Havlíčka a předsedy Technologické agentury ČR Petra Konvalinky.

 

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

Děkujeme těmto partnerům:

 

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.