IT4Innovations v Ostravě uvítalo Digitální transformaci CZ 2020

Druhou letošní regionální tematickou akci o aktualitách v oblasti pokročilých digitálních technologií DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020 s názvem Zdroje & Procesy přivítalo opravdu příhodné místo – IT4Innovations národní superpočítačové centrum VŠB – TUO v Ostravě.
Vít Vondrák
Posluchače uvítal Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations Národního superpočítačového centra VŠB-TU Ostrava. Poděkoval sdružení CzechInno, že pomáhá svojí činností malým a středním firmám v úspěšném rozvoji jejich digitální transformace.
„Jsem rád, že zde vznikají programy na evropské úrovni. V kontextu Digitální Evropa jsme začali budovat IT4Innovations, dále tady vzniká DIH Ostrava. Jsme součástí univerzity, společnost musí klást důraz na vzdělávání. Jediná cesta, jak jsme schopni pomoct, je dodávat odborníky, přibližovat IT technologie,“ ukončil.
Karin Černá

Karin Černá z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jeho slova potvrdila. „Náš kraj se bude snažit pomáhat. Většina učitelů ještě nemá dostatečné vzdělání v tomto oboru, budeme působit i tímto směrem.

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno představila platformu CEEInno, síť Digitálních inovačních hubů v ČR, Hub pro digitální inovace a aktuální projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu a podnikání. Hub pro digitální informace (H4DI) je spolupracující ekosystém, který šíří osvětu o aspektech zvyšování digitální zralosti malých a středních firem. Založil systém školení, workshopů, kurzů a dalších aktivit. Dále radí, jak úspěšně dosáhnout vyšší výkonnosti s pomocí digitálních nástrojů. V tom účinně pomáhá např. projekt Digitalise SME.
„Průběžně pracujeme na dalších osvětových vzdělávacích programech. Jsem ráda, že můžeme uvítat nové a nové členy,“ zakončila svoje vystoupení.

Tereza Šamanová
Tomáš Karásek

Tomáš Karásek z IT4Innovations Národního superpočítačového centra VŠB-TU Ostrava představil nový DIH v Ostravě. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem bude podporovat digitalizaci malých a středních firem, včetně finančního zvýhodnění na vybrané typy služeb a přístupu k superpočítačovým kapacitám.
“Jedná se o novou službu pro malé a střední firmy – „Test before invest“. Jde o možnost získat cenově zvýhodněnou službu na superpočítači pro vývoj svého projektu. Tato možnost se velmi osvědčila při vývoji tzv. digitálních dvojčat např. nového elektromotoru nebo bezpečnostních sedaček.”

Alena Danielová
Alena Danielová z Moravskoslezského inovačního centra v úvodu blokuZdroje – mají české firmy dostatek zdrojů pro úspěšnou digitální transformaci?“ představila Technologickou a podnikatelskou akademii a hovořila na téma důležitost rozvoje lidských zdrojů pro úspěšnou digitální transformaci. Podnikatelská akademie nabízí např. program, který dále vzdělává učitele odborných předmětů středních škol.
„Využíváme nejrůznější aplikace, které jsou pro žáky zajímavější, motivují je k dalšímu vzdělávání.“

Více informaci na: https://www.ms-ic.cz/

Adam Priechodský, Moravskoslezský automobilový klastr, hovořil o dotačních možnostech podpory digitální transformace a zkušenostech z projektu kaskádového financování IMPACT CONNECTED CAR.


Více na https://www.impact-accelerator.com/connected-car/

Adam Priechodský
Leoš Kubíček

Leoš Kubíček, zakladatel a jednatel společnosti Holistic Management poukázal na možnosti využívat virtuální realitu ve firemním vzdělávání.
„Nejlépe se učíme prožitkem. Virtuální realitu lze proto využívat i v takových oborech, jako jsou prezentační dovednosti, komunikace, NLP koučování, prevence syndromu vyhoření. Využít virtuální realitu můžeme i při představování nových produktů vzdáleným partnerům či zaškolování techniků nebo výuce bezpečnosti práce.“

Více na: https://www.holistic-management.cz/

Jako první v panelu: „ProcesyMají české firmy správně nastaveny své procesy na úspěšnou digitální transformaci?“ vystoupil Otto Havle, předseda představenstva společnosti EIA Blockchain Services s prezentací „Blockchain jako jedna z Key Enabling Technologies pro digitální transformaci firem a institucí.
„Je to nezničitelná a nezfalšovatelná databáze tzv. hashů (kódů – digitálních otisků). Jsou zde nijak zničitelná a neopakovatelná data souborů. Lze podle nich např. verifikovat smlouvy, registrovat firemní smlouvy, registrovat autorská díla apod. Blockchain v průmyslové praxi pomůže zvýšit důvěryhodnost procesů.
Na názorném příkladu fotografie účastníků vysvětil jedno z možných fungování blockchainu – sledování změn pořízeného snímku.

Více na: https://www.elachain.cz/

Otto Havle
Jan Chalas
Jan Chalas, datový stratég a spoluzakladatel společnosti Data Friends rozebral úlohu datových toků v procesu digitální transformace. Zpracovávání dat stále ještě probíhá v mnoha firmách formou excelových tabulek. To je samozřejmě velmi nedokonalé a pomalé řešení.
„Musíte věřit, že se vám transformace podaří, věřit datům, která získáte. Moderní manažer zkoumá data z různých úhlů pohledu, pracuje s výstupy, které jdou sdílet.“

Více na: www.datafriends.cz

Martin Pokorný, jednatel společnosti ALVIT Inovace a vzdělávání a předseda sdružení Rizika internetu a komunikačních technologií hovořil na téma „Start digitální transformace s využitím evropského projektu DigitaliseSME“. Tento program umožňuje další vzdělávání znevýhodněných skupin obyvatelstva. Pomocí vývoje a aplikace nových metod, forem a nástrojů výuky, společnost ALVIT Inovace pořádá školící a vzdělávací kurzy pro učitele předškolního a základního vzdělávání, a to především ve výuce jazyků a ICT. Mimo jiné Martin Pokorný varoval před nebezpečím, které zneužívání moderních komunikačních technologií může přinést. Jsou to tzv. „sexuální predátoři“, kteří pomocí sociálních sítí vstupují do kontaktu s nezletilými. „Naším úkolem je pomáhat využívat digitální inovace, ale také na tato nebezpečí upozorňovat.“

Více na: http://www.alvit.cz/

Martin Pokorný
Na závěr účastníci akce navštívili superpočítačové infrastruktury IT4Innovations.
Prof. Peter Staněk ze Slovenské akademie věd přednesl ze záznamu velmi inspirativní řeč na téma „Digitalizace a člověk“. Pokládá naléhavé otázky lidem ohledně jejich budoucnosti. „Prospívá lidstvu překotný vývoj umělé inteligence? Umíme ji dostatečně využívat?  Vyjmenoval některé možnosti  využití, např. při léčebné diagnostice, při které AI umožní její personalizaci a tím pokrokovější a přesnější metody léčení.

Náš mozek dokáže předvídat budoucnost Protože má nesmírně propracovaný systém informačních toků, třídění informací. Informace jsou důležitým hybatelem našeho života, našich orgánů, našeho myšlení. Proč to tak je?

Celou přednášku si můžete poslechnout zde:

Účastníci akce rádi využívali možnosti networkingových příležitostí při občerstvení.
Děkujeme těmto partnerům:

 

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020
aneb
ZDROJE & PROCESY

pro úspěšnou digitální transformaci českého průmyslu a podnikání

Regionální tematické akce o aktualitách v oblasti pokročilých digitálních technologií – Novinky z podnikání a aplikovaného výzkumu – Vizionářské přednášky a praktické workshopy – Praktické ukázky dobré praxe – Exkurze do firemních a výzkumných provozů

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na https://archiv.czechinno.cz/digitalni-transformace

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob, založeným k podpoře českého inovačního podnikání, autorem unikátního systému podpory inovací, zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno a zakládajícím partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI), který si klade za cíl napomáhat lepšímu využívání digitálních inovací pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

 Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, projektu na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací a aplikovaného výzkumu s titulem Smart Export Hub a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání. Pro rok 2020 připravilo roadshow pod názvem Digitální transformace CZ 2020 zahrnující sérii 6 regionálních akcí s cílem podpořit získávání zdrojů a realizaci procesů potřebných pro úspěšnou digitální transformaci českého průmyslu, podnikání i společnosti.

Hlavními odbornými partnery projektu Digitální transformace  2020  jsou CRA České radiokomunikace, Enterprise Europe Network, Asociace inovačního podnikání ČR, Společnost vědecko-technických parků České republiky, Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Elektrotechnická asociace České republiky, 

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet,  portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.