16. června přivítala Regionální hospodářská komora Brno čtvrtou regionální akci DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020 s podtitulem ZDROJE & PROCESY.

Doba, ve které žijeme, ukazuje stále víc na nutnost přechodu firem na digitalizaci. Možnosti, jak se co nejrychleji a úspěšně transformovat, představila řada odborníků na digitalizaci i představitelů z firem, kterým se již tento nelehký a složitý krok povedlo provést. Téma Podpora konkurenceschopnosti českých firem v krizi s využitím digitálních řešení proto přivedlo mnoho návštěvníků.

Účastníky přivítal Čeněk Absolon, ředitel Regionální hospodářské komory Brno. Vyzdvihl nezbytnost digitální transformace pro rozvoj firem i celé společnosti. Ocenil činnost CzechInna, které je tvůrcem unikátního systému podpory českého inovačního podnikání, zasloužilo se o vznik sítě Hubů a pomohlo už mnoha firmám k úspěšné transformaci.

 

 

 

Úvodního slova se ujala Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno. Představila platformu CEEInno, síť Digitálních inovačních hubů v ČR, Hub pro digitální inovace a aktuální projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu a podnikání. Hub pro digitální informace (H4DI) je spolupracující ekosystém, který šíří osvětu o aspektech zvyšování digitální zralosti malých a středních firem.

České inovační huby pomáhají malým a středním firmám k úspěšnému rozvoji a digitalizaci. Mohou poskytovat aktuální informace, radit, jak získat finanční příspěvek, potřebný k digitalizaci, kdo může pomoci…

Je velký zájem o stabilní spolupráci a navazování kontaktu. Proto vzniklo CEEInno, které má i zahraniční partnery.

Více na ww.ceeinno.cz „Platforma CEEInno získala řadu kladných referencí od firem, kterým pomohla a které ocenili nabízenou pomoc. Zapojte se také!“ vyzvala na závěr.

 

Tomáš Pitner z Cybersecurity Innovation Hub mluvil na téma Aktuální aktivity CIH, strategie pro r. 2020 a její obsahové i regionální souvislosti.

Představil činnost Masarykovy university, která má již týmy a obory, které vzdělávají v oboru kybernetická bezpečnost.

Cybersecurity Innovation Hub (EDIH) si klade za cíl vytvořit certifikační systém, který bude společný s evropským. Vzdělávání v kybernetické bezpečnosti rozvíjíme na základních, středních i vysokých školách.

„Zajišťujeme kvalifikaci v kyberbezpečnosti – nastavujeme pravidla, co musí pracovníci v tomto oboru umět a jaké znalosti mít.“

Více na: https://www.cybersecuritydih.cz/

 

Zdeněk Fiala, DIGIMAT: Aktuální aktivity DIH DIGIMAT, strategie pro r. 2020 a její obsahové i regionální souvislosti.

DIH DIGIMAT podporuje ve svém poradenském programu malé a střední firmy v digitální transformaci. Jeden podnik má k dispozici experta až na 80 hodin odborné konzultace.

„Propagujeme Průmysl 4.0, analyzujeme firmu, kde hodnotíme znalost firmy, jejich možnosti a podle této analýzy navrhujeme řešení.“

Více na www. DIH-digimat.cz

Panel Zdroje: kde hledat a najít dostatek zdrojů pro úspěšnou digitální transformaci?

moderovala Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno.

 

Jan Chalas, DataFriends: Efektivní práce s daty jako náhrada dražších a déletrvajících služeb

V době pocoronavirové pomáháme firmám z krize ven. Řešíme efektivní zpracovávání datových toků, nepružné řešení zpracování informací a tím zvýšíme výkonnost firmy.

Pomohli jsme např. logistické společnosti, ve které neměli data propojená mezi sebou. Připravili jsme pro ně prostředí, ve kterém mohou data sdílet v reálném čase a dál zpracovávat. Výzkumný ústav nemohl efektivně vzdáleně pracovat, protože byla uzavřená pracoviště s jejich počítači. Přenesli jsme jim všechny informace a disky do jednoho prostředí.

„Noví manažeři budou už budou vzdělanější a jinak vnímat přidané hodnoty využívání digitalizace. Firmy poznaly, že mohou komunikovat na dálku, online, zabezpečit svá data.“

https://datafriends.cz/

 

Jan Herman, Mycroft Mind: Digitální simulace práce se zdroji jako pomoc při jejich efektivnějším využíváním a role umělé inteligence v prediktivních procesech.

Společnost se zaměřuje na tzv. smart grids – vývoj chytrých sítí.Vyrábíme systémy pro sběr a zpracování dat, naši zákaznici jsou dodavatelé elektrické energie. Umíme také naplánovat prediktivní kontroly – předpovídání kdy, dojde k porušení potrubí.

„Chytrý elektroměr získává mnoho dat, ale zpracovávají se pouze dvě – roční spotřeba a půlroční spotřeba. Na základě sesbíraných dat jsme ještě zjistili např. objemy odběru v čase, které pomohou plánovat distribuci, objevili jsme tzv. černé odběry.“

Více na: https://www.mycroftmind.com/

 

Jan Keprda, Astra Motor na téma „Investiční modely a práce s lidskými zdroji v průběhu digitální transformace“ představil digitální transformaci společnosti Astra Motor v praxi. Uvedl, že na samém počátku si musí vedení firmy položit několik základních otázek, např. Co je cílem? Co chceme přesně? Proto navštívil mnoho firem po celém světě a zkoumal jejich nastavení digitálních procesů. Další důležitá otázka je, zda máme dostatečně edukovaný personál? Je nezbytné své zaměstnance dostatečně proškolit a hlavně nadchnout, aby v počátcích, kdy je všechno složitější, neodešli.

Při řešení financí jsme využili v co největší míře dotace, protože banky digitalizaci neproplácí, je příliš virtuální, financují pouze stroje.

„Všude jsme našli inspiraci, ale největší jsem dostal v pekárnách, i když vyrábíme součástky k motorům. Naše kompletní přeměna systému, strojů, lidí trvala minimálně 2 roky, s maximálním nasazením. Ale stojí za to,“ zakončil.

Více na: https://www.astramotor.cz/

 

Milan Sedláček, RENARDS, představil aktuální evropské, národní i regionální možnosti dotační podpory digitální transformace firem a organizací

Důležitou podmínkou digitalizace je mít kvalitní přípojku internetu. Její zřízení bude ministerstvo dotovat. Je možné se např. spojit s dalšími firmami. Další možnost dotace je dostatečně kvalitní software, investice do automatizace, digitalizace.

V současnosti se již dotuje digitální vzdělávání.

https://www.renards.cz/

 

Panel: Jak efektivněji nastavit své procesy, ušetřit a napomoci i úspěšné digitální transformaci? moderoval Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR.  Upozornil na nejčastější problémy, se kterými se malé a střední firmy potýkají, když se rozhodují pro digitalizaci. Jde o vznik nového sociotechnologického celku, integrujícího faktory, které umožňují práci s digitálními obsahy a datovou kulturu firmy, díky které digitální obsahy vznikají.

„Socio v názvu znamená také to, že se při transformaci musí hledět i na lidi, kteří do těchto procesů vstupují. Transformace se netýká pouze digitalizace a robotizace, jak se často mylně uvádí, ale především lidí.“

 

Jiří Sedláček z Network Security Monitoring Cluster se zaměřil na téma „Kontinuální procesy zabezpečování dat i procesů ve firmách i organizacích jako prevence zbytečných výdajů a zamezení ztrátám“.

Cyber útoky jsou v ČR nadprůměrně časté. Lidé způsobují 60 % incidentů svojí neznalostí nebo neopatrností. V povědomí máme, že nebezpečné jsou především e-maily, ale ty jsou zdrojem škodlivých souborů jen z 8 %. Mnohem více jich způsobují webové stránky. Napadení virem přeruší na delší dobu kontinuitu výrobních procesů.

NSMC pořádá školení pro zaměstnance, vysoké, střední i základní školy.

„Vzdělávání o kybernetické bezpečnosti od začátku používání počítačů je nesmírně důležité, protože prst na spoušti má často zaměstnanec, a někdy to ani neví.“

Více na https://www.nsmcluster.com/

 

Luděk Kühr, BIZ Garden hovořil na téma „Digitalizace v komunikaci a digitální destinační marketing v době, kdy na fyzické cestování můžeme jen pomýšlet“.

Cestovní ruch utrpěl největší ztráty v době coronavirové krize. O to více by se měl nyní věnovat novým možnostem, jak představovat destinace. Webové stránky už nestačí. Cestovní kanceláře se musí naučit využívat všech příležitostí. Lidé hledají zážitky, jejich zprostředkování můžeme zadat umělé inteligenci, google mapám, vstupováním do rozšířené reality…

„Data z vesmíru se dají využít pro cestovní ruch. Destinace musí svoje údaje poskytnout do hromadné databáze a dál je distribuovat, snažit se co nejvíce poznat svého klienta. Cestovní kanceláře pak mohou tato Big Data dále využívat.“)

 

Otto Havle, ELA Blockchain Services představil Blockchain jako náhradní, levnější a efektivnější způsob pořizování důkazních materiálů o stavu věcí v čase a prostoru.

Blockchain je nástroj, se kterým můžeme dělat mnoho věcí. Můžeme si představit hash jakoby otisk prstu digitálního dokumentu. Nejsou v něm citlivá data, není možné zfalšovat záznam, dokazuje se s ním pravost dokumentů. Jeho použití při vydávání certifikátů je naprosto pohodlné. Papír se snadno zfalšuje, ale do PDF můžeme přidat hash a ten porovnávat s domnělým padělkem. Hash nelze žádným způsobem zfalšovat. Aplikace blockchain Notarius je v základní verzi zdarma, můžeme ji využít např. při registraci firemních dokumentů.

„Vidím rozšíření blockchainu do nejrůznějších oblastí pracovního i soukromého života, např. potvrzení o oprávnění nějaké činnosti, čestná prohlášení, vložit hash do svých skladeb, prokázat autorství, pravost součástí motorů, přístrojů…“

Více na: https://www.elachain.cz/

 

Lubomír Sláma z Act-In CZ: seznámil posluchače s ukázkou efektivního koncepčního řešení digitalizace výrobních procesů. Koncepční řešení digitalizace je náročný, postupný proces. Nejdůležitější je stanovit hlavní cíle, k čemu přesně bude digitalizace sloužit. Naše společnost umí nastavit digitální obraz dílny. Např. rozšířená realita v brýlích přenáší obraz výroby, dokumenty rovnou do počítačů k dalšímu zpracování.

V Čechách je bohužel stále oblíbený postup „Udělej si sám, tedy vymýšlení kola místo zlepšování svých procesů a hledání spolupráce s opravdovými IT odborníky, kteří umí nastavit a standardizovat nové digitální procesy.“

Více na: http://www.act-in.cz/

 

Na závěr účastníci využili možnost navštívit provoz společnosti Astra Motor s ukázkou úspěšné komplexní digitální transformace firemních procesů a vyslechnout si z video záznamu přednášku profesora Petera Staňka na téma Digitalizace a společnost.

 

 

Děkujeme těmto partnerům:

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020
aneb
ZDROJE & PROCESY

pro úspěšnou digitální transformaci českého průmyslu a podnikání

Regionální tematické akce o aktualitách v oblasti pokročilých digitálních technologií – Novinky z podnikání a aplikovaného výzkumu – Vizionářské přednášky a praktické workshopy – Praktické ukázky dobré praxe – Exkurze do firemních a výzkumných provozů

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na https://archiv.czechinno.cz/digitalni-transformace

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob, založeným k podpoře českého inovačního podnikání, autorem unikátního systému podpory inovací, zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno a zakládajícím partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI), který si klade za cíl napomáhat lepšímu využívání digitálních inovací pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

 Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, projektu na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací a aplikovaného výzkumu s titulem Smart Export Hub a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání. Pro rok 2020 připravilo roadshow pod názvem Digitální transformace CZ 2020 zahrnující sérii 6 regionálních akcí s cílem podpořit získávání zdrojů a realizaci procesů potřebných pro úspěšnou digitální transformaci českého průmyslu, podnikání i společnosti.

Hlavními odbornými partnery projektu Digitální transformace  2020  jsou CRA České radiokomunikace, Enterprise Europe Network, Asociace inovačního podnikání ČR, Společnost vědecko-technických parků České republiky, Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Elektrotechnická asociace České republiky, 

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet,  portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.