AI není strašák, dá se jednoduše implementovat do jednotlivých technologií i v běžném životě

Jihočeský vědeckotechnický park v Českých Budějovicích uvítal 23. 6. 2020 další z regionálních akcí platformy CEEInno „DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020, s podtitulem ZDROJE & PROCESY“ na podporu konkurence schopnosti českých firem v krizi s využitím digitálních řešení.

Posluchače přivítal František Mlčák, ředitel Jihočeského vědeckého parku.
„Vážím si spolupráce se sdružením CzechInno i dalšími vědeckotechnickými parky v ČR. Toto téma digitální transformace nám pomůže nastartovat změnu myšlení, pomůže malým a středním firmám k úspěšnému rozvoji, věřím tomu.“

 

 

 

Luboš Průcha, ředitel odboru regionálního rozvoje z Krajského úřadu Jihočeského kraje, zdůraznil, že coronakrize nám pomohla ukázat, jak důležitá je digitalizace společnosti ve všech odvětvích.
„Kontakty a setkávání s těmi, kteří jsou v digitalizaci již před námi a mají co předat, je nesmírně důležitá.“

 

 

 

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno představila platformu CEEInno, síť Digitálních inovačních hubů v ČR, Hub pro digitální inovace a aktuální projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu a podnikání. Hub pro digitální informace (H4DI) je spolupracující ekosystém, který šíří osvětu o aspektech zvyšování digitální zralosti malých a středních firem. České digitální inovační huby pomáhají malým a středním firmám k úspěšnému rozvoji a digitalizaci. Slouží jako one–stop–shop. Poskytují přístup k nejnovějším poznatkům, expertizám a technologiím, poskytují informace, jak získat finanční příspěvek, potřebný k digitalizaci, kdo může pomoci…

„Je velký zájem o stabilní spolupráci a navazování kontaktů. Proto vzniklo CEEInno, které má i zahraniční partnery. Platforma CEEInno získala řadu kladných referencí od firem, kterým pomohla a které ocenily nabízenou pomoc. Zapojte se také!“ vyzvala na závěr.
Aktuální celoevropská informační mapa Digitálních inovačních hubů:

http://s3platform.jrc.eceuropa.eu/digital-innovation-hubs

 

Ivan Tekel, jihočeský DigiHub, představil aktuální aktivity hubu, strategie pro rok 2020 a její obsahové i regionální souvislosti. Najít informace může být problém. Proto se snažíme, aby byly dostupné na jednom místě, aby je náš HUB poskytoval a komunikace byla rychlejší. VR, IoT jsou opomíjené obory, neuvědomujeme si, že jsou již všude kolem nás, mohou opravdu pomáhat.
„AI není strašák, dá se jednoduše implementovat do jednotlivých technologií i v běžném životě. U nás v Jihočeském DigiHubu si tyto technologie můžete nejprve vyzkoušet a v praxi ověřit jejich možnosti a rozsah využití, než začnete s implementací ve vlastní firmě.“

Více na: https://jihoceskydigihub.cz/

Jana Moravcová, Jihočeský vědeckotechnický park, představila možnosti Jihočeských podnikatelských voucherů (JPV). Je to jednoduché, rychlé, finančně i administrativně nenáročné dotační schéma na pořízení dotačních služeb. Jsou určeny pro malé a střední firmy nebo OSVČ se sídlem nebo provozovnou v Jihočeském kraji pro výdaje na nákup služeb založených na znalostech nebo na nákup expertních poradenských služeb. Mohou se využít vždy v souvislosti se zaváděním nových produktů nebo procesů.

Všechny potřebné informace naleznete zde: www.inovoucher.cz

 

Panel „Zdroje: kde hledat a najít dostatek zdrojů pro úspěšnou digitální transformaci?“ moderoval Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR.

Na úvod zdůraznil, že se při významných změnách ve firmách vždy musí dbát i na sociální aspekty, na dopad na stávající personál. Ekosystém systém digitálních služeb by měl být provázaným systémem, je jedno, jaký je výsledný produkt. Když se nám podaří optimalizovat produkci, bude to mít kladný dopad i na čerpání zdrojů.
„Nemůžeme čekat, že digitální transformaci ukončíme k nějakému datu, bude vždy dál pokračovat. Nový software všechno nevyřeší, na zdroje se musíme zaměřit komplexně.“

 

Jan Chalas, DataFriends, představil efektivní práci s daty jako náhradu dražších a déletrvajících služeb. Pomáháme společnostem  digitálně se transformovat, spousta firem to neumí uchopit, nevědí, co by pro ně bylo nejprospěšnější. Proto se snažíme nejprve pochopit firmu, jak pracuje s daty, lidmi, aby si nemuseli posílat tabulky přes email. Přináší to bezpečnostní rizika.„Snažíme se nahradit staromódní postupy efektivnějšími, moderními. Data vložit do bezpečného prostředí, kde se dají rychle a bezpečně sdílet, můžeme pak např. využít metody pokročilé analytiky pro lepší využívání zdrojů, času i práce lidí.“

Více informací na: https://datafriends.cz/

 

Leoš Kubíček, Virtual Lab se zaměřil na virtuální a rozšířenou realitu jako možnost vzdálené spolupráce, náhradu osobních jednání i úsporu cestovních nákladů. V době coronakrize se osvědčila mnoha firmám vzdálená spolupráce a prezentace, kterou rádi využívají i nadále. Virtuální realitu lze s úspěchem využít např. při školení nových zaměstnanců, při školení o bezpečnosti práce. Zaměstnanec může zakusit pocity jako při simulovaném úrazu, když nepoužije ochranné pomůcky. Pomůže mu to vštípit si nutnost důsledně je používat. VR je také možné využít při výuce servisu strojů – umíme převést výrobní stroje do VR a zaučovat nové zaměstnance rychleji a efektivněji, zlepšit servis.
„Většina veletrhů je zrušena – zkuste předvádět své zboží ve virtuální realitě!“ vyzval nakonec.

Více na: http://www.virtual-lab.cz/

 

Tomáš Palko, FundingBox, představil aktuální možnosti podpory digitální transformace z dotací z veřejných zdrojů. Funding Box je komunita, která vznikla v roce 2012, kdy začalo kaskádové financování. Zaměřujeme se na kaskádové financování, sdružujeme komunitu inovátorů, spolupracujeme s DIH, CEEInnem. V současnosti máme 35 projektů a dostatek zdrojů pro kaskádové financování. České firmy zatím této možnosti nevěnují velkou pozornost. Je to škoda, ale lepší se to. Např. do projektu „The Country for the Future“ se hlásí mnohem více podniků, úspěšně se rozebíhá.
„Na stránkách Funding Boxu je jednoduché zapojit se do komunity, určitě to zkuste,“ zakončil.

Více informací na: www.fundingbox.cz

 

Jan Šaroch, České radiokomunikace, rozvedl téma IoT, které napomáhá vyšší efektivitě. České radiokomunikace poskytují přístup k internetu i speciální síť pro IoT. Internet věcí funguje již všude kolem nás. Pomáhá při optimalizaci nákladů, zvyšuje komfort života, dohlíží nad majetkem a zvyšuje bezpečnost práce. Naše čidla umí např. při havárii zavřít uzávěr vody na dálku. IoT můžeme využívat i při monitoringu statiky budov, obsazenosti pracovních míst, znečištění vody, vzduchu. Pomůže i při takových příležitostech jako je výskyt hlodavců ve skladech, monitoring těžce dosažitelných prostor, jako je např. kanalizace.
„Naše největší kompetence je infrastruktura. Každý obor má svoje hodnoty, svoje aplikace, které jsme schopni připravit přesně na míru.“
Více informací na www.cra.cz

 

Panel Procesy: „Jak efektivněji nastavit své procesy, ušetřit a napomoci i úspěšné digitální transformaci?“ moderovala Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno.

Tuto část zahájil Jakub Kudláček, z Cod8 a hovořil o nejčastějších chybách, duplicitách a zbytečných nákladech v českých firmách, které lze snadno napravit digitální transformací procesů. Ale vedoucí pracovníci, pokud je požádáme o definici jejich procesů ve firmě, tak je jen neradi ukazují, nechtějí, abychom do nich někdo nahlížel. Ale my potřebujeme zjistit, jak věci fungují. Lidé v kanceláři většinou nejsou spojeni s realitou. Např. pro našeho klienta Philip Morris jsme zautomatizovali procesy ve skladu. Dělníci mohli tisknout a snímat rovnou zde čárové kódy. Snížila se chybovost zadávání kódů do centrálního skladu počítače a zlepšila evidence skladu.
„Pracujeme v kooperaci se zaměstnanci, nejen s managementem, aby zaměstnanci neměli pocit, že jsou jen sledováni k postihování. Je to o mentalitě managementu, aby plně využil potenciál nabízených řešení nejen ke sledování zaměstnanců, ale rozvoji celé firmy.“
Více na: https://cod8.io/

 

Jan Prokš, ELA Blockchain Services, představil blockchain jako náhradní, levnější a efektivnější způsob pořizování důkazních materiálů o stavu věcí v čase a prostoru. Blockchain je nástroj, se kterým můžeme dělat mnoho věcí. Můžeme si představit hash, se kterým blockchain pracuje, jako otisk prstu digitálního dokumentu. Nejsou v něm citlivá data, není možné zfalšovat záznam, dokazuje se s ním pravost dokumentů. Jeho použití při vydávání certifikátů je naprosto pohodlné. Papír se snadno zfalšuje, ale do PDF můžeme přidat hash a ten porovnávat s domnělým padělkem. Hash nelze žádným způsobem zfalšovat. V současnosti můžeme aplikaci blockchain Notarius, která je v základní verzi zdarma, využívat např. při ověřování Prohlášení o bezinfekčnosti.
„Vidím rozšíření blockchainu do nejrůznějších oblastí pracovního i soukromého života, např. potvrzení o oprávnění k nějaké činnosti, čestná prohlášení, vložit hash do svých skladeb, prokázat autorství, pravost součástí motorů, přístrojů…“
Více na https://www.elachain.cz/

 

Ivan Tekel, Jihočeský vědeckotechnický park, seznámil posluchače s RPA (Robotická procesní automatizace) jako účinnou možností pro zefektivnění výroby. Lidé si pod robotizací představí většinou klasického robota. RPA není vidět, napomáhá v opakujících se činnostech, které automatizuje a zjednodušuje tak práci. Např. RPA systém umí z e-mailů načíst data a implementovat je do dalších aplikací. Nebo např. při příjmu faktur – po nascenování si RPA najde potřebná data a zařadí je do systému.
„V Jihočeském vědeckotechnickém parku bude předváděcí centrum na RPA, lidé si zde budou moct vyzkoušet v praxi, která aplikace by jim nejvíce vyhovovala.“
Více na: http://www.jvtp.cz/

 

Petr Heller, Retailys.cz, rozvedl aktuální příležitosti i rizika digitální transformace procesů u malých a středních podniků ze segmentu e–commerce.  V Evropě jsou e-shopy lokální, je potřebné připravit jednotnou síť. Existují pouze lokální srovnávače cen, místní domény apod. Naši klienti proto mívají několik e-shopů v různých zemích. Potřebují, aby zahraniční e-shop komunikoval s českým, automaticky se doplňovalo a odečítalo zboží. Je nutné vytvořit lokální kanály, které by navzájem spolupracovaly.
„Firmy v rámci Evropy i mimo ni chtějí jeden nástroj, který jim uceleně pomůže s online expanzí do Evropy. Proto vytváříme paralelní e-shopy, které spravuje jeden hlavní nad nimi.“

Více na: https://www.retailys.cz

 

Účastníci měli také možnost vyzkoušet si manipulaci s nářadím ve virtuální realitě a vyslechnout si z video záznamu přednášku profesora Petera Staňka na téma Digitalizace a příroda.

 

 

 

 

 

 

Děkujeme těmto partnerům:

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020
aneb
ZDROJE & PROCESY

pro úspěšnou digitální transformaci českého průmyslu a podnikání

Regionální tematické akce o aktualitách v oblasti pokročilých digitálních technologií – Novinky z podnikání a aplikovaného výzkumu – Vizionářské přednášky a praktické workshopy – Praktické ukázky dobré praxe – Exkurze do firemních a výzkumných provozů

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na https://archiv.czechinno.cz/digitalni-transformace

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob, založeným k podpoře českého inovačního podnikání, autorem unikátního systému podpory inovací, zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno a zakládajícím partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI), který si klade za cíl napomáhat lepšímu využívání digitálních inovací pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

 Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, projektu na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací a aplikovaného výzkumu s titulem Smart Export Hub a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání. Pro rok 2020 připravilo roadshow pod názvem Digitální transformace CZ 2020 zahrnující sérii 6 regionálních akcí s cílem podpořit získávání zdrojů a realizaci procesů potřebných pro úspěšnou digitální transformaci českého průmyslu, podnikání i společnosti.

Hlavními odbornými partnery projektu Digitální transformace  2020  jsou CRA České radiokomunikace, Enterprise Europe Network, Asociace inovačního podnikání ČR, Společnost vědecko-technických parků České republiky, Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Elektrotechnická asociace České republiky, 

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet,  portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.