Smart Export Fórum 2020 shrnulo perspektivy spolupráce s Japonskem a Asijskými tygry v oblasti digitálních inovací

Letošní Smart Export Fórum 2020, informační, kontaktní a networkingová akce na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací, proběhlo jako „hybridní“ akce – částečně prezenčně a částečně online – dne 29. září 2020 v pražském hotelu Artemis. Účastníkům nabídlo předání zkušeností i nabídek spolupráce s partnery z Japonska, Jižní Koreje a Singapuru a oblastí Hongkongu a Tchaj-wanu a přehlídku novinek z českých firem a organizací v pěti perspektivních technologických oblastech. Více než 400 účastníků z 15 zemí při své prezenční účasti nebo živém sledování akce online vyslechlo přednášky 30 speakerů, z nichž řada se ke konferenčnímu programu připojila na dálku. Programem provázela Zuzana Tvarůžková z České televize.

 

Setkání zahájila Martina Tauberová, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR. Zdůraznila, že při udržení konkurenceschopnosti firem velmi záleží i na rozvoji digitalizace. „Musíme vytvořit vhodný ekosystém pro inovace. Proto jsme se zapojili např. do programu Country for the Future, který jde vstříc inovacím a podporuje výzkum a vývoj. Jsem přesvědčena, že takovéto akce jako je Smart Export Fórum mají velký smysl, ukazuje se, že bez potřebných inovací nemohou firmy úspěšně pokračovat,“ zakončila své vystoupení Martina Tauberová.

 

 

Dále se ujal slova Marek Svoboda v zastoupení Martina Tlapy, náměstka ministra zahraničních věcí ČR: „Význam digitálních technologií stále roste. V době koronakrize je důležité potkávat se se zahraničními partnery online. Ministerstvo zahraničí je schopno poskytnout svou asistenci při online prezentacích pro zahraniční partnery. I v zemích, kde bylo dosud obchodní jednání bez osobní schůzky nemyslitelné, již přistupují na digitální spolupráci.“ Nakonec účastníky vyzval: „Využijme i období, kdy můžeme omezeně cestovat, hledejme a navazujme kontakty. Naši ekonomičtí diplomaté a zástupci agentury CzechTrade v teritoriích Vám určitě pomohou.“

 

 

Ředitel odboru mezinárodní spolupráce a komunikace České exportní banky Petr Križan v zastoupení generálního ředitele Jaroslava Výborného, potvrdil správnost výběru letošního zaměření na oblast Dálného Východu a specificky na teritorium Japonska a ekonomik Asijských tygrů: „Osobně jsem tyto země navštívil, tato výměna know-how je velmi přínosná. Oborovou i teritoriální diverzifikaci jednání se zahraničními partnery velmi vítáme a jsem rád, že Česká exportní banka je již 8 let hrdým partnerem všech ročníků předchozího projektu Festival Exportu a poslední dva roky Smart Export Fóra.“

 

 

Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade, potvrdil neustále se zvyšující potřebu inovací a digitalizace ve všech odvětvích průmyslu: „Podporujeme klasický export, ale také pomáháme vytvářet digitální řešení. Vyžaduje to nové přístupy. Řada firem není připravena, učíme je, jak vstoupit na zahraniční trhy. Zapojujeme firmy do dalších zdrojů podpory, vznikl tým sdílené podpory podnikání. CzechTrade připravil katalog Sdílených zdrojů podpory, připravili jsme komplexní nabídku v digitální podobě.“ Ve své řeči se obrátil i na mladé, vznikající firmy: „Nabízíme vám velmi aktivní pomocnou ruku, obraťte se na nás.“

 

 

J.E. Kaoru Shimazaki, velvyslanec Japonska v ČR, poděkoval všem, kteří pomáhají zahraniční spolupráci v této nelehké době. „Potýkáme se s velkými výzvami, ale ty můžou přinést i dobré věci. V Japonsku máme novou vládu, bude čelit této krizi, digitální transformace je jednou z priorit. Věřím, že na tomto fóru je mnoho partnerů, kteří by chtěli s námi navázat spolupráci. Počet českých partnerů v Japonsku je nízký, mnohem menší než japonských v Čechách. Budeme vždy připraveni vám pomoci vstoupit na japonský trh. Jednáme o liberalizaci trhu, služeb a investic,“ zakončil pan velvyslanec Shimazaki své vystoupení.

 

 

V bloku Strategická podpora Smart Exportu vystoupil jako první ředitel odboru strategické podpory exportu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Rudolf Klepáček. „Česká republika velmi pohotově zareagovala na řešení krize, dokáže inovativně myslet, chceme toho využít i v oblasti exportu. Ve spolupráci s agenturami CzechTrade a CzechInvest pracujeme na vytvoření platformy pro podporu exportu i v době krize. Vytváříme prezentace v 3D, rozšířené realitě, snažíme se, aby nabídka služeb byla komplexní.“

 

 

 

Petr Križan z České exportní banky zahájil své odborné vystoupení mottem České exportní banky: „Celý svět je naše teritorium!“ Proto jsme nezastavili v žádné chvíli svoji činnost. Zvolili jsme nové online platformy, online komunikaci. Naši klienti mají stále naši podporu – připravili jsme a promujeme úvěr na investice v zahraničí,“ informoval účastníky pan ředitel Križan. „Nebojte se nás oslovit se svými projekty!“ zakončil své vystoupení.

 

 

 

Vedoucí oddělení podpory internacionalizace inovativních malých a středních firem agentury CzechTrade Jan Špunda představil aktivity CzechTrade, které reagují na měnící se podmínky trhu. „Podporujeme internacionalizaci českých inovací. Některé služby poskytujeme bezplatně, abychom pomohli v krizi. Pomáháme našim klientům minimalizovat ztráty při rušení veletrhů, pořádáme webináře o možnostech exportu, připravili jsme katalog akcí ve 3D,“ uvedl výčet aktuálních aktivit agentury Jan Špunda.

 

 

 

Petr Hladík, koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, zahájil své vystoupení slovy: „Spolupracujeme se sdružením CzechInno z přítomných partnerů nejaktivněji a těší nás pozorovat, jak inovace v České republice postupují,“ uvedl ve svém vystoupení Petr Hladík. „Je potřeba se dívat na trendy, které přicházejí, abychom stále měli nějakou konkurenční výhodu. Asijští tygři a Japonsko jsou partneři, se kterými je velmi poučné spolupracovat. Naše síť pomáhá s komercializací inovačních řešení, s rozšířením v zahraničí. Pomáháme orientovat se v podmínkách na evropských trzích, která je z důvodu neustálé změny podmínek složitá. I osobní setkávání je čím dál složitější a spolupráce na dálku není tak efektivní. Nicméně je zapotřebí v mezidobí neztratit kontakt. Řada prezenčních akcí byla v letošním roce zrušena bez náhrady, a proto velmi děkujeme za uspořádání letošního částečně prezenčního a částečně online Smart Export Fóra i za možnost se do jeho organizace a programu se aktivně zapojit.“

Po polední pauze proběhly teritoriálně a oborově zaměřené Smart Export semináře.

Inovační potenciál a aktuální digitální počiny v Japonsku představili Mikuláš Kotrba z agentury JETRO Praha a Richard Schneider, vedoucí zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Tokiu. Z jejich vystoupení vyplynulo, že Japonsko je zemí, která hodně investuje do vědy a výzkumu, pracuje zde nejvýkonnější počítač na světě. Rozvíjí se zde robotika, smart farming, Smart Cities. Pro české firmy jsou zde výzvy v zaostávajících segmentech, jako je veřejná správa, bankovnictví, zdravotnictví, školství, prevence řízení či předpovědi přírodních katastrof, zemědělství a ekologie.
Jižní Koreu představila Hana Němcová, vedoucí zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Soulu: „Korea je čtvrtý největší leader ve výrobě elektroniky a automobilovém průmyslu. Je zde vysoké povědomí o České republice, zájem o spolupráci. Korea nabízí 51 miliónový trh, vysokou kupní sílu obyvatelstva i hlad po moderních technologiích a kvalitních produktech ze zahraničí.“

O možnostech spolupráce v Singapuru referoval vedoucí zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Singapuru Ladislav Graner: „Singapur je synonymem technologické pokročilosti a dynamického rozvoje digitálních technologií, je považován za asijské „Silicon Valley“ a světový hub pro technologické start-upy,“ uvedl ve své prezentaci p. Graner. „Na singapurském trhu je prostor i pro zahraniční partnery pro singapurské firmy a organizace, přidaná hodnota spočívá zejména v možnosti inspirovat se místními příklady dobré praxe z veřejné i soukromé sféry a jejich šíření do celého světa. Za agenturu CzechTrade nabízíme pomoc při orientaci na singapurském trhu, který může být pro Čechy velmi inspirativní,“ sumarizoval L. Graner.

Aktuální situaci na Tchaj-wanském trhu shrnuli vedoucí ekonomického úseku České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji Milan Horák a jeho tchaj-wanský protějšek, ředitel ekonomické sekce Tai-peiské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze Peter Hsiung. Na Tchaj-wanském trhu je podle obsahu jejich spolu ladících prezentací velký zájem o spolupráci s českými firmami. Bez ohledu na to, že Tchaj-wan je celosvětově známým vývozcem IT hardwaru, je zájem i o spolupráci v oblasti řešení softwarových, a to zejména v sedmi oblastech inovativního průmyslu, mezi které patří např. kybernetická bezpečnost, cirkulární ekonomika nebo digitální zdravotnické technologie.

Blok Hongkong se nesl ve znamení poněkud pochmurného shrnutí aktuální ekonomické situace teritoria a možností podnikání na místním trhu od finančního ředitele hongkongské dceřiné společnosti české mateřské firmy – ELCOM HK – Jiřího Holoubka a naopak velmi pozitivního referátu o spolupráci s hongkongskými studenty, kteří mají velký zájem o studium i zapojení do výzkumu a spolupráce s firmami v ČR, kterým do programu přispěla Tereza Otčenášková z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.

Technologicky zaměřené bloky Smart Export Fóra si letos vytkly za cíl zrekapitulovat nabídky českých firem v oblastech virtuální a rozšířené reality, umělé inteligence, blockchainu, robotiky, nových materiálů a internetu věcí.

V bloku Rozšířená a virtuální realita Leoš Kubíček z Virtual Lab představil virtuální realitu mj. jako nástroj pro vytvoření výstavních hal, ve kterých je možné předvádět své výrobky a služby namísto rušených veletrhů, školení bezpečnosti práce a další. Marek Galetka z B2A Software Development seznámil s aplikací z dílny své domovské firmy pro zkoušení schopností výrobních dělníků nebo s jinou, která pomáhá vést anamnézu pacientů v tabletech zdravotních sester a lékařů.

Nové formy efektivního využití blockchainu v praxi nabídli Otto Havle z ELA Blockchain Services a Jakub Váša ze společnosti TATUM, kteří představili blockchain jako nástroj, který mj. zabraňuje falšování dokumentů nebo záznamů přístrojů. Je možné jej s úspěchem využít pro firmy, které pracují s IoT (např. senzory, teplotní čidla), v automobilovém průmyslu pro záznamy o činnosti motorů a nebo v rámci distanční spolupráce mezi partnery k ověřování skutečností či listin potřebných pro úspěšné uskutečnění obchodu.

V oblasti robotiky a kybernetiky představil příklady dobré praxe a konkrétní nabídky spolupráce českých firem a organizací Jiří Holoubek z Elektrotechnické asociace ČR: „Roboti se neustále vyvíjejí, jsou připraveni pro Průmysl 4.0. Neplatí však, že kdo má ve výrobě roboty, má zaveden Průmysl 4.0. Inovace musí být komplexní, často robot není plně využíván. Elektrotechnická asociace proto připravila aplikaci „Jak na robota“, která je připravena všem zájemcům o implementaci robotických řešení všeho druhu do jejich provozů.“

Blok Umělá inteligence se nesl ve znamení prezentace možností spolupráce ze strany českých firem, které reprezentovali Petr Šrámek z Longevitytech.fundu a Zenon Sliwka ze společnosti Born Digital, a organizací, za které vystoupila ředitelka sdružení prg.ai Lenka Kučerová. Prezentující se shodli, že ať už v oblasti lákání komerčních hráčů, výzkumníků či studentů se zaměřením na umělou inteligenci, nebo v oblasti šíření řešení založených na umělé inteligenci do praxe, má Česko a Praha velký zájem o mezinárodní spolupráci. Zmínky padly konkrétně o řešeních napomáhajících prodloužení aktivní části života, řešení založeném na strojové řeči a komunikaci s jejím využitím a také o mezinárodní spolupráci na společných projektech aplikovaného výzkumu v oblasti umělé inteligence.

Spoluzakladatel společnosti Protector Gate Jaroslav Zvonař na závěr oborově zaměřených prezentací představil novinku z dílny českých inovátorů zaměřujících se na boj (nejen s koronavirovou) epidemií a ochranu zdraví obyvatel – stejnojmennou Protector Gate, „ochrannou bránu“, která kombinuje prvky senzoriky, internetu věcí a práce s nanomateriály v podobě bleskové a komplexní dezinfekce obuvi, oděvu, i povrchu těla každé osoby, která bránou projde. „Hledáme zahraniční partnery, kteří nám pomohou s distribucí a montáží jednotlivých prvků našeho produktu v cílových teritoriích,“ formuloval nabídku spolupráce směrem k zahraničním účastníkům.

 

Na závěr vystoupil Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR pro řízení sekce digitalizace a inovací. „Gratuluji organizátorům, kterým se podařilo zorganizovat takto velkou akci za velmi ztížených podmínek,“ zahájil svoje vystoupení. „Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR programem Digitální Česko podporuje digitalizaci průmyslu, rozvoj kybernetické bezpečnosti, digital skills. Například v oblasti digitální bezpečnosti patříme k evropským i světovým leaderům a je skvělé, že se daří efektivně podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti digitálních inovací i evropskou a národní spolupráci na poli digitálních inovačních hubů, což je právě doména sdružení CzechInno jako organizátora dnešní akce. Za naše ministerstvo uděláme všechno proto, abychom rozvoj digitalizace, a to i formou zapojení do bottom-up aktivit, nadále podporovali.“

Smart Export Fóra 2020 se osobně a online zúčastnilo na 400 účastníků z 15 zemí celého světa.

Záznam konferenčního programu v české i anglické jazykové mutaci je k dispozici na Youtube kanálu hlavního organizátora akce, sdružení CzechInno. (https://www.youtube.com/channel/UCHEsBQNV9RUBYMtJrdbCeJQ)

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival, projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce mezi Střední Evropou a třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a série regionálních akcí určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách i běžné společnosti, letos pod společným názvem Digitální transformace 2020.
Smart Export Forum 2020 se konalo pod záštitou místopředsedy Vlády ČR pro hospodářství, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy České republiky Karla Havlíčka.

Generálním partnerem akce je Česká exportní banka. Hlavními odbornými partnery jsou Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, České Radiokomunikace, a.s., Česká agentura na podporu zahraničního obchodu CzechTrade, Elektrotechnická asociace ČR a Hub pro digitální inovace.
Mediálními partnery projektu jsou portál BusinessInfo, U Radio, časopis Inovační podnikání a transfer technologií a Averia News.
Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz .

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.