SMART BUSINESS FESTIVAL OPĚT ZÍSKAL PŘÍZNIVÉ OHLASY

Křižíkovy pavilony v pražských Holešovicích ve dnech 26. a 27. října hostily Festival chytrého podnikání, jehož cílem bylo podpořit české firmy v jejich rozvoji a dát jim impulsy k využití inovací, které jim pomohou k efektivnějšímu podnikání. Ohlasy na letošní ročník Festivalu chytrého podnikání byly velice příznivé.

Letos v říjnu se v Křižíkových pavilonech na Výstavišti Praha Holešovice konal již druhý ročník Smart Business Festivalu. Ve dvou dnech se účastníkům v bohatém přednáškovém programu představilo téměř 70 řečníků z 5 zemí. Účastníci zároveň měli možnost navštívit zajímavé expozice více než 40 vystavovatelů, zjistit více o chytrých řešeních pro firmy a nechyběly ani informace o tzv. Průmyslu 4.0. a jeho výhodách využitelných pro rozvoj podnikání.

Zatímco první den Festivalu byl věnován řešením pro chytré podnikání, druhý den byl zaměřen na téma Průmyslu 4.0. a exkluzivně se v něm představili zástupci 5 zemí, kteří hledali „pět rozdílů“ v pojetí tohoto fenoménu v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Německu a USA.

Ohlasy na letošní ročník Smart Business Festivalu byly velice příznivé. Níže uvádíme některé z nich:

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., člen řídící rady sdružení CzechInno ke Smart Business Festivalu 2016 dodává: “Obsah odborných sekcí úvodního dne – úspory materiálových zdrojů, řešení pro vaši firmu, marketing, poradenství a logistika a jednotlivých panelů druhého dne – technologie budoucnosti, investice do budoucnosti, lidé pro novou éru, obchodní modely, právo a společnost nové éry, tvoří základ procesů aktuální průmyslové revoluce. Poděkoval jsem všem odborným a mediálním partnerům SBF 2016, osobně kvalitní moderátorce obou dnů SBF 2016 Daniele Písařovicové. Pokračováním tohoto Festivalu je projekt s názvem Kybernetická revoluce CZ, což jsou regionální setkání se zaměřením na průmysl 4.0 v praxi se uskuteční ve vybraných místech ČR, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s aktivní účastí vědeckotechnických parků. Úvodní setkání v Plzni se uskuteční dne 24. 1. 2017 v prostředí BIC Plzeň. “

 Kateřina Pištorová, manažerka externí komunikace a tisková mluvčí společnosti Siemens s.r.o. uvádí: “V propojení se Smart Business Festivalem vidíme příležitost jak i nadále podporovat téma právě probíhající čtvrté průmyslové revoluce, které je Siemens významným propagátorem. Již nyní se těšíme, až se prostřednictvím regionálních eventů setkáme s experty na tuto problematiku napříč celou republikou”.

 Petr Hladík z Technologického centra akademie věd a koordinátor Enterprise Europe Network dodává: „Se sdružením CzechInno jsme již spoluorganizovali první ročník Smart Business Festivalu, a je radost pozorovat posun 2. ročníku oproti tomu 1., testovacímu. Pevně věříme, že se tato akce bude nadále vyvíjet a posouvat dále“.

Michal Černý ze společnosti HP uvedl: “Byla to zajímavá akce, moc se mi líbila.”

Petr Očko, předseda TAČR k akci dodal: „Akci tohoto typu hodnotím jako výborný nápad. Její silnou stránkou je networking a propojení firem, lidí a institucí. Myslím, že oproti jiným konferencím je zde obrovská přidaná hodnota také v tom, že návštěvníci mohou obcházet jednotlivé stánky a diskutovat o tom, jak zlepšit podnikání.“

Václav Mach ze společnosti Microsoft Corporation ke Smart Business Festivalu uvedl: „Načasováním do týdne SME, tedy do týdne podpory malých a středních podniků, se festival zaměřil na to, co je pro Evropu zásadní. Dal tak malým a středním firmám novou vizi, a to, co pro ně inovace mohou znamenat. Inovace jsou pro firmy významné, ale představují i rizika, a proto je důležité mluvit o nich veřejně. Jsme rádi, že jsme se  mohli zúčastnit, protože je to jedna z nejzajímavějších akcí.“

Richard Gürlich z advokátní kanceláře Gürlich & Co se ke Smart Business Festivalu vyjádřil následovně: „Líbí se mi, že se na Smart Business Festivalu sešlo hodně lidí, ale i spousta nápadů a chytrých řešení. Ocenil jsem také výborný food court. Na festivalu panovala uvolněná atmosféra a účastníci zde měli možnost získat spoustu zajímavých informací“.

Lukáš Velek ze společnosti IS-EXPERT dodal: „Byl to povedený festival, na který přišlo hodně lidí. Spousta účastníků se zastavilo u našeho stánku, a proto pro nás účast na SBF rozhodně nebyla zbytečná.“

Michal Krčmář ze společnosti Lundegaard uvedl: „Smart Business Festival mohu hodnotit jen kladně. Po oba dva dny měl festival velice slušnou návštěvnost. Jako vystavovatelé jsme zaznamenali velký zájem o naše služby, což nakonec vyústilo i v navázání obchodní spolupráce s jedním z dalších vystavovatelů. Určitě bych chtěl vypíchnout množství inovativních nápadů, chytrých řešení a technologií budoucnosti, které byly prezentovány po čas festivalu a se kterými jsme se mohli seznámit jako jedni z prvních.“

Radoslav Mizera ze společnosti SOFT uvedl: „ Smart Business Festival se konal v krásném prostředí Prahy a měl mezinárodní rozměr. Bylo zde možné navštívit spoustu zajímavých stánků. V příštích letech se rád zúčastním dalších akcí.“

Markéta Venišová ze společnosti REPSILON ke Smart Business Festivalu uvedla: „Nejvíce mě na festivalu zaujala možnost matchmakingu, celková atmosféra akce i zajímavé konference v průběhu. Na SBF se tedy vystavovatelé mohli naučit něco nového.“

Jaroslav Touber ze společnost TATUNG Smart Business Festival hodnotil následovně: „SBF hodnotím jako velice inovativní a dobře zorganizovanou akci. Jsme rádi, že zde můžeme prezentovat i vlastní firmu.“

Martina Rosenkrancová, Marketing Specialist ze společnosti X-Center, s.r.o. uvádí: „Již dříve jsme se zúčastnili akce, kterou pořádalo sdružení CzechInno, konkrétně Festivalu Exportu. Získali jsme zde spoustu zajímavých kontaktů, nicméně, Smart Business Festival byl pro nás, jako pro IT firmu, ještě zajímavější, a to zejména skladbou účastníků z široké veřejnosti, ale i přednášejících a vystavovatelů. Byl pro nás zajímavý také tematicky, protože X-Center s.r.o. je tvůrcem chytrého řešení pro vytěžování dat z PDF dokumentů a jejich následného uložení do podnikového systému. Akci pro nás hodnotíme jako velice přínosnou a počítáme s naší účastí v i v příštích letech“.

Jiří Landovský ze společnosti Český trh práce uvedl: „Na festivalu se sešla dobrá skupina vystavovatelů, zúčastnili jsme se zajímavých diskuzí a  získali jsme  zajímavépartnery Sešli se tu lidé, kteří nabízí, ale i hledají chytrá řešení, focus na téma se mi velice líbí.“

Štěpán Bartyzal, jednatel společnosti Český Trh Práce s.r.o. doplnil: „Zúčastnili jsme se Smart Business Festivalu se systémem Recruitis, který mění svět personalistům. A díky přítomné odborné veřejnosti se nám podařilo navázat zajímavé kontakty s velkým potenciálem pro budoucí spolupráci.“

Smart Business Festival je součástí unikátního systému podporující inovace v ČR, za kterým stojí sdružení CzechInno.Za tento unikátní systém je držitelem ocenění roku 2016  Eastern European Business Elite Awards.Příští Smart Business Festival se uskuteční opět v Praze v druhé polovině října 2017.

 

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.