V Praze dnes proběhl historicky první Smart business festival

Sdružení CzechInno ve spolupráci se svými partnery dnes uspořádalo v pražské Vozovně Střešovice I. ročník Smart Business Festivalu, který je festivalovou akcí na podporu chytrých řešení v podnikání. Více neža představilo své recepty na chytré financování firem, úspory zdrojů, digitální řešení v marketingu, efektivní HR a smart služby a logistiku. Akce se zúčastnilo téměř 300 účastníků zejména z řad českých malých a středních podniků.

Svým úvodním slovem akci zahájil člen řídicí rady sdružení CzechInno Pavel Švejda, který celý Festival odstartoval slovy: „Smart znamená v překladu „bystrý, svěží, chytrý, řízný nebo šikovný“ – přejeme účastníkům našeho Festivalu, aby přesně takové bylo i jejich podnikání, k čemuž chceme přispět i touto naší akcí. Naším cílem je umožnit jim zde maximálně různorodou výměnu informací o nových řešeních a posunout tak zúčastněné firmy blíže ideálu inovačního podnikání.“

Mezi řečníky, kteří Smart Business Festival zahájili, nechyběl ani náměstek ministra průmyslu a obchodu pověřený řízením Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje a inovací a investičních pobídek Tomáš Novotný, který celou akci okomentoval slovy: „MPO, česká vláda i Evropská unie považují podporu malých a středních podniků a inovací za svoji nejvyšší prioritu. Mezi řadou oblastí, jak usnadnit podnikání, vnímáme jako klíčovou roli finanční podpory a stimulů, jejichž prostřednictvím chce MPO podpořit inovační podnikání.“

Evropskou komisi reprezentoval vedoucí jejího zastoupení v České republice Jan Michal: „Tato akce podporuje inovační myšlení v malých a středních firmách – ty totiž mají obrovský inovační potenciál, avšak nevyužívají jej dostatečně, což je škoda a je třeba je k tomu povzbudit,“ uvedl ve svém úvodním slovu. „Jsem rád, že se v České republice konají události, jako je Smart Business Festival, protože podle mého názoru mohou jisté inovační oživení ve firmách navodit,“ uvedl dále Jan Michal.

Technologické centrum Akademie věd ČR jako nositele sítě Enterprise Europe Network a současně i jednoho z hlavních partnerů Festivalu akci zahájil koordinátor sítě Petr Hladík, který uvedl: Rád bych poděkoval sdružení CzechInno za uspořádání tohoto Festivalu i za kreativitu, s kterou přistupuje k všestranným formám podpory malých a středních podniků. Naše síť na nich již pravidelně participuje a propojuje je se svými dalšími aktivitami, které vyvíjí v dnešní době již ve více než 60 zemích světa.

Asociaci malých a středních podniků a živnostníků reprezentoval místopředseda jejího představenstva a současně vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou Karel Dobeš. „Naše asociace již dlouhou dobu, v příštím roce tomu bude již 15 let, podporuje malé a střední podnikání v České republice, je proto přirozené, že se jako partner zúčastňujeme Smart Business Festivalu. Jsme toho názoru, že MSP jsou nositeli dravé, tzv. narušitelské inovace, která je motorem růstu, a rádi bychom napomohli jejímu sdílení.“

V programovém bloku Ekonomika podniku se prezentovaly Komerční banka, zastoupená Janem Hanušem, Ministerstvo průmyslu a obchodu reprezentované ředitelem odboru podpory finančních nástrojů Petrem Očkem, Úřad průmyslového vlastnictví reprezentovaný jeho místopředsedou Josefem Dvornákem a společnost Redeggs, kterou zastupoval Jan Lamser. Blok se zaměřil na popis inovativních nástrojů financování podniku formou nedotační podpory a využití finančních nástrojů jako jsou státem a Evropskou komisí podpořené půjčky, záruky a investiční pobídky, podporu aktivity firem v oblasti ochrany průmyslových práv jako potenciálního zdroje příjmů firmy a integrované platební nástroje jako novou formu kontaktu firmy s bankovním světem.

V bloku Efektivní lidské zdroje byli zastoupeni Fond dalšího vzdělávání reprezentovaný odborným garantem projektu Stáže ve firmách Zdeňkem Vršníkem, Česká společnost pro jakost, za kterou prezentovala Danuše Fišerová a společností Profima Effective reprezentovanou její jednatelkou Janou Márovou. Prezentující se shodli, že chytrá řešení v oblasti HR jsou taková, která firmě pomohou pružně zajistit lidské zdroje pro realizaci svých aktivit, k čemuž je však třeba v oblasti HR vyvinout a aplikovat firemní plány jeho rozvoje.

V panelu Úspory zdrojů prezentovali své nápady na chytré podnikání Zdeněk Rudolský, spoluzakladatel společnosti Impact Hub, která nabízí začínajícím firmám sdílený pracovní prostor a podporu formou seminářů a přednášek, Jiří Kůs, majitel firmy nanoSPACE a předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, který prezentoval vizionářské možnosti úspor zdrojů prostřednictvím nanotechnologií, jednatel společnosti ELKO EP Jiří Konečný, který představil svůj systém chytrých energetických úspor prostřednictvím využití principu internetu věcí a smart homes/smart offices a jednatel a zakladatel firmy 3Dsimo David Paškevič, který účastníkům přiblížil novinky v oblasti ručního 3D tisku, resp. 3D psaní, kreslení, řezání či pájení prostřednictvím 3D pera, které společnost vyvinula.

Blok Digitální řešení v marketingu hostil zástupce O2 Česká republika Martina Dolejše, přednášejícího Samsung Electronics Czech and Slovak Františka Švihlíka, reprezentanta IBM Česká republika Pavla Hrabinu, jednatele společnosti Turistika.cz Jiřího Pilnáčka, zástupce agentury MEDIAN Josefa Fišera a Daniela Lupinskeho z firmy NetDirect. Účastníci Smart Business Festivalu se v něm dozvěděli, jak mohou cílit své marketingové kampaně přesně co do formy i obsahu na cílovou skupinu svých klientů, jak spravovat marketing firmy v cloudu, efektivně stavět firemní e-shop a nebo i např. jak svou malou a střední firmu z regionů propagovat prostřednictvím turistického portálu za využití nejnovějších technologií mapování terénu.

Poslední blok s názvem Smart služby a logistika pak přiblížil možnosti využití služeb, které poskytují Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje, jež ústy svého ředitele Petra Kostíka nabídla možnost využití nových prostor pro kanceláře a výzkumná pracoviště firem ve VTP a v BIOLOGY PARKU Brno, síť EuroCollectNet, která nabízí agregované služby advokátních kanceláří ve více než … státech světa a zastoupena byla advokátem Tomášem Rašovským, společnost ACCON managers & partners, která poskytuje svým klientům sdružené a tím i efektivní multioborové poradenství a kterou reprezentovala Veronika Hynková, portál Agent Anděl, který má ambice stát se novým českým „eBay na služby“ a který prezentovala Veronika Rolincová nebo společnost DFC systém, který nabízí firmám komplexní správu vozového parku a zastoupena byla Václavem Krátkým.

Celým dnem se prolínal i program na expoziční části Smart Business Festivalu, na níž účastníci mohli na prezentačních místech více než 30 vystavovatelů chytrá řešení a služby na vlastní kůži vyzkoušet a dozvědět se o nich více. V doprovodném programu nechyběla show molekulárního cateringu či italská káva servírovaná z pouličního Piaggia. Program vyvrcholil vyhlášením tipovací soutěže, z níž si dva šťastní výherci odnesli dárky od hlavního technologického partnera akce – společnosti Samsung, z Vozovny Střešovice pak byla pro odjíždějící účastníky vypravena historická tramvaj.

Více informací o průběhu a programu akce včetně všech prezentací a fotogalerie jsou k dispozici nawww.smartbusinessfestival.cz.

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob založeným k podpoře českého podnikání. Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání a organizátorem přehlídky kontaktů a informací pro export s názvem Festival Exportu CZ. Pro rok 2015 také připravuje nový projekt s názvem Smart Business Festival – Festival chytrého podnikání.
Tento projekt se uskutečnil pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a je zařazen do Evropského týdne malých a středních podniků 2015 pod záštitou Evropské komise, Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Hlavním finančním odborným partnerem akce se stala Komerční banka, hlavním technologickým partnerem je Samsung Electronics Czech and Slovak, dalšími hlavními partnery jsou Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Společnost vědeckotechnických parků ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Česká společnost pro jakost a Sdružení pro internetový rozvoj. Mediálními partnery se stali Regie Radio Music, které stojí za vysíláním stanic Frekvence 1, Evropa 2, rádia ZET/BBC, Empresa Media, která je vydavatelem časopisu Týden provozovatelem TV Barrandov, Marketing Sales Media a měsíčník Trade News, DOTYK BYZNYS, Tiscali Media, Česká informační agentura a Inovační podnikání a transfer technologií. Informace o činnosti sdružení CzechInno a jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz.
Kontakt pro média:                            David Kratochvíl, MBA – předseda řídicí rady sdružení CzechInno
                                                         kratochvil@archiv.czechinno.cz, 774 220 272
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.