FESTIVAL EXPORTU CZ 2014
Informační a kontaktní akce na podporu českého exportu inovací a mezinárodní obchodní spolupráce
Praha, 18. – 19. 6. 2014
Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4

Exportní aktuality – Exportní informace na míru – InnoNet – Umění a chutě čtyř světadílů Co je Festival Exportu CZ 2014?

FESTIVAL EXPORTU CZ 2014
Informační a kontaktní akce na podporu českého exportu inovací a mezinárodní obchodní spolupráce
Praha, 18. – 19. 6. 2014
Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4

Exportní aktuality – Exportní informace na míru – InnoNet – Umění a chutě čtyř světadílů

Festival Exportu 2014

Co je Festival Exportu CZ 2014?

Prezentační – informační – networkingová akce na podporu českého exportu a zahraniční obchodní spolupráce.
V roce 2014 je pořádán druhý ročník akce, která je zaměřena na  setkávání firem se zástupci státní správy a institucí na podporu podnikání a exportu s  cílem podpořit exportní aktivity českých firem a jejich mezinárodní obchodní spolupráci, dodat jim aktuální informace a kontakty potřebné pro úspěšný export a současně jim představit i obchodní a kulturní zvyklosti atraktivních exportních destinací. Pro rok 2014 si sdružení CzechInno vytklo podpořit zejména export inovativních produktů a služeb.
Jaké jsou cíle projektu Festival Exportu CZ 2014?
 • Povzbudit exportní aktivitu českých firem a jejich mezinárodní obchodní spolupráci.
 • Zvýšit konkurenceschopnost českých firem v globální ekonomice.
 • Zapojit všechny relevantní aktéry z řad institucí státu zaměřených na podporu exportu.
 • Oslovit nejúspěšnější české exportéry, kteří mohou prezentovat své úspěchy a stát se „mentory“ začínajících exportérů.
 • Aktivizovat firmy, které s exportem začínají nebo o něm uvažují.
 • Uspořádat reprezentativní setkání za účasti všech výše jmenovaných subjektů.
 • Zvýšit povědomí účastníků o možnostech vzájemné spolupráce v oblasti exportu a zahraniční obchodní spolupráce.
Komu je projekt Festival Exportu CZ určen?
 • Začínajícím a potenciálním exportérům, kteří chtějí získat dostatek důležitých informací a kontaktů pro úspěšnou realizaci exportních aktivit
 • Dalším aktérům exportu:
  – Státní správě a ostatním institucím na podporu exportu a internacionalizace podniků
  – Úspěšným českým exportérům a ostatním aktérům zahraničního obchodu
  – Významným zahraničním firmám s potenciálem spolupráce s českými partnery
  – Organizacím sdružujícím malé a střední podniky s potenciálem nadnárodní obchodní spolupráce
Co najdeme v programu Festivalu Exportu CZ?
Program II. ročníku Festivalu Exportu CZ bude rozdělen do 5 bloků:
 • Exportní aktuality pro všechny: přednáškové bloky vybraných aktérů podpory exportu obsahujících důležité informace pro mezinárodní obchod a export a aktuality z oblasti podpory exportu.
 • Teritoriální informace: přednášky o možnostech obchodní spolupráce s akcentem na prioritní a zájmová teritoria dle Exportní strategie ČR spolu s prezentacemi států zařazených mezi prioritní a zájmové proexportní země na stáncích vybraných smíšených obchodních komor a zastupitelských úřadů těchto zemí v ČR.
 • Exportní informace na míru a sdílení obchodních kontaktů: série bilaterálních setkání českých podnikatelů se specialisty na oblast mezinárodního obchodu a matchmakingové setkání InnoNet.
 • Exportní mágové – firemní prezentace: přednášky nejúspěšnějších českých exportérů o jejich strategiích a úspěších v zahraničním obchodě. Stánky s prezentací inovativních produktů a služeb, které zaznamenaly v zahraničí největší úspěchy.
 • Zábava a chutě čtyř světadílů: doprovodný program složený ze zábavných prvků, prezentace umění a kultury a ochutnávek gastronomických specialit zaměřených zejména na prezentaci prioritních proexportních zemí.
Co účastí na Festivalu Exportu CZ získáme?
Účastníkům festivalu nabízíme participaci na akci s přidanou hodnotou spočívající v získání:
a) obecných aktuálních informací pro export a mezinárodní obchod (přednáškové bloky – Exportní aktuality pro všechny)
b) informací šitých na míru firmě účastníka a kontaktů důležitých pro úspěšný export (bilaterální setkání firem se specialisty agentury CzechTrade a sítě EEN na oblast mezinárodního obchodu – Exportní informace na míru a matchmakingové setkání InnoNet – Sdílení exportních kontaktů)
c) teritoriálních informací (prezentace smíšených obchodních komor a zastupitelských úřadů států zařazených mezi prioritní a zájmové proexportní země)
d) možnosti prezentace firmy na akci s maximálním portfoliem partnerů, pokud se týče jejich typologie: státní správa, podnikatelské reprezentace, aktivní i potenciální exportéři a obchodní partneři, a to v samotném srdci Evropy – v Praze
e) kontaktů užitečných pro mezinárodní obchod: akce se zúčastní jak zástupci českých státních institucí, tak i zastupitelské úřady cizích států pro Českou republiku, smíšené obchodní komory a zahraniční firmy, které s nimi spolupracují
f) náhledu na umění a gastronomii světadílů, v nichž jsou lokalizovány prioritní a zájmové proexportní země (doprovodný program – Zábava a chutě čtyř světadílů),
to vše na jednom místě v rámci Festivalu Exportu CZ 2014.

Jak se k účasti na Festival Exportu CZ přihlásit?

Účast na Festivalu Exportu CZ je bezplatná a na akci se lze přihlásit do  na tomto odkazu.

Akreditace na Festival Exportu CZ je nutná.

Tisková zpráva: První ročník Festivalu Exportu CZ zabodoval


Veškeré aktuální informace najdete v aplikaci FEX CZ 2014 pro chytré telefony!

Aplikace FEX CZ 2014 je dostupná jak pro operační systém Android, tak pro iOS.
Verze pro Android je dostupná přes službu Google Play, kde je zdarma ke stažení nebo na tomto odkaze:https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ackee.a4c.festivalexportu.
Verze pro iOS je dostupná přes službu App Store, kde je samozřejmě také zdarma ke stažení nebo přímo zde na tomto odkaze:https://itunes.apple.com/cz/app/festival-exportu/id880613610?mt=8 .

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.