FESTIVAL EXPORTU CZ 2015 Informační – kontaktní – networkingová akce na podporu českého exportu a mezinárodní obchodní spolupráce Kongresové centrum Praha, 17. – 18. 6. 2015 Informační a kontaktní akce na podporu českého exportu a mezinárodní obchodní spolupráce 17. – 18.

FESTIVAL EXPORTU CZ 2015

Informační – kontaktní – networkingová akce na podporu českého exportu a mezinárodní obchodní spolupráce
Kongresové centrum Praha, 17. – 18. 6. 2015
Festival exportu 2015
Informační a kontaktní akce na podporu českého exportu a mezinárodní obchodní spolupráce
17. – 18. června 2015
Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4
 

Exportní aktuality pro všechny – Exportní poradenství – Teritoriální a oborové informace – Sdílení exportních kontaktů – Umění a chutě čtyř světadílů
Co je Festival Exportu CZ?
Prezentační – informační – networkingová akce na podporu českého exportu a zahraniční obchodní spolupráce.
V roce 2015 pořádá sdružení CzechInno III. ročník akce, která je zaměřena na  setkávání firem se zástupci státní správy a institucí na podporu podnikání a exportu s  cílem podpořit exportní aktivity českých firem a jejich mezinárodní obchodní spolupráci, dodat jim aktuální informace a kontakty potřebné pro úspěšný export a současně jim představit i obchodní a kulturní zvyklosti atraktivních exportních destinací.
Festival od svého prvního ročníku kontinuálně roste – v roce 2014 se jeho druhého ročníku zúčastnilo již přes 600 účastníků z 24 zemí, kteří vyslechli přednášky 55 přednášejících a navštívili expozice 51 vystavovatelů z 18 zemí, pro rok 2015 jsme připraveni všechna tato čísla zdvojnásobit.
Pro Festival Exportu CZ 2015 si sdružení CzechInno v souladu se svým posláním vytklo podpořit zejména export inovativních produktů a služeb a současně napomoci firmám v řešení krize ve vývozu způsobené ukrajinskou krizí v roce 2014.
Jaké jsou cíle projektu Festival Exportu CZ 2015?
 • Povzbudit exportní aktivitu českých firem a jejich mezinárodní obchodní spolupráci.
 • Zvýšit konkurenceschopnost českých firem v globální ekonomice.
 • Zapojit všechny relevantní aktéry z řad institucí státu zaměřených na podporu exportu.
 • Oslovit nejúspěšnější české exportéry, kteří mohou prezentovat své úspěchy a stát se „mentory“ začínajících exportérů.
 • Aktivizovat firmy, které s exportem začínají nebo o něm uvažují.
 • Uspořádat reprezentativní setkání za účasti všech výše jmenovaných subjektů.
 • Zvýšit povědomí účastníků o možnostech vzájemné spolupráce v oblasti exportu a zahraniční obchodní spolupráce.
Komu je projekt Festival Exportu CZ určen?
 • Začínajícím a potenciálním exportérům, kteří chtějí získat dostatek důležitých informací a kontaktů pro úspěšnou realizaci exportních aktivit
 • Dalším aktérům exportu:
  • Státní správě a ostatním institucím na podporu exportu a internacionalizace podniků
  • Úspěšným českým exportérům a ostatním aktérům zahraničního obchodu
  • Významným zahraničním firmám s potenciálem spolupráce s českými partnery
  • Organizacím sdružujícím malé a střední podniky s potenciálem nadnárodní obchodní spolupráce.
Co najdete v programu Festivalu Exportu CZ?
Program III. ročníku Festivalu Exportu CZ bude rozdělen do 5 bloků:
 • 1) Exportní aktuality pro všechny: přednáškové bloky vybraných aktérů podpory exportu obsahujících důležité informace pro mezinárodní obchod a export a aktuality z oblasti podpory exportu, které proběhnou 1. den Festivalu odpoledne:
 • 2) Teritoriální a oborové exportní informace: přednášky o možnostech obchodní spolupráce s akcentem na prioritní a zájmová teritoria dle Exportní strategie ČR a současně i na tradiční nebo dynamicky se rozvíjející odvětví českého průmyslu, které zaplní 2. den Festivalu dopoledne.
 • 3) Exportní poradenství na míru: účastníci budou mít možnost konzultace problematiky exportu se zastoupenými specialisty na oblast mezinárodního obchodu na jejich expozicích po oba dny Festivalu.
 • 4) Sdílení obchodních kontaktů:
  a. V rámci formálního programu Festivalu: Úvodní přednáškový blok 1. den Festivalu odpoledne a Teritoriální a oborové workshopy 2. den Festivalu dopoledne,
  b. V rámci doprovodného programu Festivalu: expozice ve Firemní a Teritoriální sekci po oba dny Festivalu,
  c.  V rámci networkingu na společenském večeru Festivalu jen pro zvané VIP účastníky 1. den Festivalu večer.
 • 5) Umění a chutě čtyř světadílů: doprovodný program složený ze zábavných prvků, prezentace umění a kultury a ochutnávek gastronomických specialit zaměřených zejména na prezentaci prioritních proexportních zemí.
Co účastí na Festivalu Exportu CZ získáte?
Svým účastníkům Festival Exportu CZ nabízí nespornou přidanou hodnotu spočívající v získání:
 • a) obecných aktuálních informací pro export a mezinárodní obchod (přednáškové bloky – Exportní aktuality pro všechny)
 • b) poradenství šitého na míru firmě účastníka a kontaktů důležitých pro úspěšný export(bilaterální konzultace účastníků se specialisty agentury CzechTrade, sítě EEN, Generálního ředitelství cel aj. institucí a firem na oblast mezinárodního obchodu – Exportní informace na míru)
 • c) teritoriálních informací (prezentace smíšených obchodních komor a zastupitelských úřadů států zařazených mezi prioritní a zájmové proexportní země s možností získání přímých kontaktů na zahraniční obchodní partnery)
 • d) možnosti prezentace firmy na akci s maximálním portfoliem partnerů, pokud se týče jejich typologie: státní správa, podnikatelské reprezentace, aktivní i potenciální exportéři a obchodní partneři, a to v samotném srdci Evropy – v Praze
 • e) náhledu na umění a gastronomii světadílů, v nichž jsou lokalizovány prioritní a zájmové proexportní země (doprovodný program – sekce Umění a chutě čtyř světadílů), to vše na jednom místě v Praze v rámci Festivalu Exportu CZ 2015.

fex_2015_web

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.