Cílem projektu Festival Exportu 2018 je povzbudit mezinárodní obchodní spolupráci. Informační a kontaktní akce na podporu mezinárodní obchodní spolupráce

Služby pro mezinárodní obchod – B2B Matchmakingová setkání – Poradenství – Teritoriální informace

Podpora exportu-importu – Sdílení kontaktů – Umění a chutě čtyř světadílů

Festival exportu 2018 vstupuje letos již do VI. ročníku a jeho přínos pro zúčastněné firmy stále roste. V roce 2017 se aktivně zapojilo již na 28 zemí celého světa.

Pro letošní ročník si sdružení CzechInno vytklo za cíl podpořit zejména obchodní výměnu v oblasti inovativních produktů a služeb zaměřených na rozvoj digitální ekonomiky.

5 hlavních benefitů Festivalu Exportu 2018 pro zúčastněné firmy:

 • podpořit zahraniční obchodní spolupráci, jejímiž aktéry jsou zahraniční a české firmy
 • prezentovat úspěchy firem aktivních na poli mezinárodního obchodus akcentem na vývoz jejich inovativních produktů a služeb
 • propagovat služby institucí na podporu exportua mezinárodní obchodní spolupráce
 • umožnit přímý kontakt mezi všemi aktéry vývozních aktivit navzájema výměnu informací a best practices v oblasti exportu a mezinárodní obchodní spolupráce
 • nabídnout účastníkům formou atraktivního doprovodného programunáhled na umění, kulturu a gastronomiidestinací, které se mohou stát jejich potenciálními obchodními partnery

 

Festival Exportu CZ 2018

Festival Exportu CZ 2018 se zaměřuje na propagaci tradičních a také dynamicky se rozvíjejících oborů českého průmyslu a na propojení českých firem s relevantními zahraničními partnery, vždy v oblasti vzájemné obchodní výměny zaměřené na výrobky a služby spadající do oblasti digitálních inovací.

Preferovanými oborovými oblastmi jsou:

 • Informační a komunikační technologie
 • Vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí
 • Elektrotechnický průmyslu
 • Robotika a kybernetika
 • Umělá inteligence a její využití v průmyslu
 • Datová analytika
 • Kybernetická bezpečnost
 • Konzultace zaměřená na rozvoj digitální ekonomiky a digitálních kompetencí firem
 • Další související obory průmyslu a podnikání

Festival je určen začínajícím a potenciálním českým i zahraničním exportérům a firmám s potenciálem expanze směrem z ČR do zahraničí či ze zahraničí do ČR a s vysokou mírou inovativnosti ve svém podnikání. Ti v rámci projektu získají dostatek důležitých informací a kontaktů pro úspěšnou realizaci svých aktivit.

Dále Festival nabízí účast institucím zaměřeným na podporu exportu a internacionalizace podniků, exportérům a firmám, které úspěšně internacionalizovaly své podnikání, zahraničním firmám s potenciálem spolupráce s českými partnery a v neposlední řadě organizacím sdružujícím podnikatele a sítě na podporu podnikání.

 

Teritoriální a oborové zaměření festivalu

Festival Exportu CZ 2018 se zaměřuje zejména na spolupráci s netradičními destinacemi, které jsou zařazeny do Exportní strategie ČR v letech 2012-2020 nebo mají vysoký potenciál obchodní spolupráce s ČR.

Mezi zájmové oblasti projektu patří následující destinace:

 • Evropa a Blízký Východ 
 • Severní, Střední a Jižní Afrika 
 • Východní trhy a postsovětské republiky
 • Dálný Východ
 • Jižní a Severní Amerika

Festival Exportu CZ 2018 se zaměřuje zejména na propagaci tradičních a dynamicky se rozvíjejících oborů českého průmyslu a na propojení českých společností s relevantními zahraničními partnery.

Jaký byl loňský již V. ročník Festivalu Exportu? Podívejte se zde:

 

 

To vše O5 v Praze – na jednom místě v rámci Festivalu Exportu CZ 2018 !

S těmito partnery projekt připravujeme:

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.