Plzeň

Akce se uskutečňuje v akreditovaném Vědecko – technickém parku Plzeň, aktivní součásti národní sítě VTP v ČR. Ta je jednou ze základních součástí Systému Inovačního podnikání v ČR.

 

PROGRAM AKCE 

Regionální akce – Kybernetická revoluce v praxi
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce (hlavní přednáškový sál VTP), moderuje Daniela Písařovicová
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Pavel Švejda, CzechInno

Jana Klementová, BIC Plzeň

9:40 – 13:00 Blok Jsme připraveni pro 4.0?
9:40 – 10:00 Odborný úvod do tématu Průmysl 4.0 a praktických aspektů jeho implementace ve firmách

Jiří Holoubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR / Elektrotechnická asociace ČR

10:00 – 11:00 Panel Technologie budoucnosti

Martin Červinka, ABB Česká republika

Jan Suchý, IBM Česká a Slovenská republika

Pavel Sodomka, SimpleCell Networks

Jan Valenta, CertiCon Plzeň

11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 11:30 Blok Investice do budoucnosti

Vít Šumpela, Technologická agentura České republiky

11:30 – 12:20 Panel Lidé pro novou éru a nová éra lidem

Jiří Holoubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR / Elektrotechnická asociace ČR

Eduard Janeček, Západočeská univerzita v Plzni

Dagmar Divišová, Nadace Depositum Bonum

12:20 – 12:40 Panel Bezpečné systémy, právo a společnost budoucnosti

Jan Honců, HP Inc.

Tereza Šamanová, Svaz průmyslu a dopravy ČR / CzechInno

12:40 – 13:00 Moderovaná diskuze
13:00 – 14:00 Ukončení přednáškové sekce, networking lunch

 

Expoziční sekce (foyer, hlavní přednáškový sál)
9:00 – 14:00 Expozice firem – leaderů v zavádění prvků Průmyslu 4.0 do firemní praxe
Doprovodný program – zábavná show složená z expozic a vystoupení výrobců

 

Návštěva ve vzorovém provozu
14:00 Sraz účastníků exkurze před VTP
14:00 – 14:20 Přesun do pracoviště Západočeské univerzity v Plzni
14:20 – 15:20 Fakultativní možnost návštěvy Výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost – výzkumného centra Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni s teoretickým výkladem, komparativním odborným výkladem a praktickou ukázkou prvků Průmyslu 4.0
15:40 Návrat k VTP, ukončení akce

 

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.