Hradec Králové

Regionální akce – Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti? Příprava firem v regionech ČR na úspěšné řešení důsledků digitalizace v podnikatelské praxi  
7. listopadu 2018, Velká zasedací místnost Technologického centra Hradec Králové, Piletická 486, Hradec Králové
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků
Přednášková sekce (moderuje Daniela Písařovicová, Česká televize)
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Doc. Ing. Pavel Švejda, FENg., člen řídicí rady sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje (tbc)

PhDr. Karel Vít, Ph.D., vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení Magistrátu města Hradec Králové

Ing. Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové

9:40 – 9:50 Co nového v českém Průmyslu 4.0?
9:40 – 9:50 Mgr. Tereza Šamanová, CzechInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu
9:50 – 13:00 Jsme připraveni na transformaci 4.0?
9:50 – 10:10 Odborný úvod do tématu důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktického řešení ve firmách

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR:Průmysl 4.0 v ČR po třech letech

10:10 – 11:00 Panel Lidé pro novou éru

výchova absolventů a přizpůsobování kvalifikace zaměstnanců pro éru digitálního průmyslu

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnická asociace ČR: Lidé pro novou éru českého průmyslu

doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a vnější vztahy Univerzity Hradec Králové: Aktuality z Univerzity Hradec Králové: výzkum pro Průmysl 4.0 a spolupráce s firmami  

Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel SOŠ a SOU Hradec Králové: Vzdělávání pro éru Průmyslu 4.0 na SOŠ a SOU HK

Jaroslav Kříž, jednatel společnosti MERKUR TOYS (tbc): Vzdělávání pro Průmysl 4.0 v praxi

11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 12:10 Panel Management budoucnosti

nové manažerské a obchodní modely, prediktivní management, výroba, provoz i údržba

Ing. Jiří Kula, Product Manager ABB Česká republika:  Digitalizace v průmyslu mění zavedené postupy

Mgr. Petra Pejcharová, zastoupení Technologické agentury ČR pro Královéhradecký kraj: Příklady dobré praxe z podpory výzkumu a vývoje v oblasti digitálního managementu v rámci programů TAČR

Ing. Roman Schiffer, generální ředitel OEZ Letohrad, a.s. (tbc): Digitálním manažerem v praxi

Ing. Michal Vaculka, ředitel ASV Náchod, a.s. (tbc): Dobré tipy pro řízení digitální firmy

12:10 – 13:00 Panel Bezpečná budoucnost

kybernetická bezpečnost, data, osobní údaje a fyzická bezpečnost strojů a zařízení

Dr. Miroslav Ludvík, Ph.D., Znalecká kancelář Dr. Ludvíka a Katedra informatiky a přírodních věd Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice: Kybernetická bezpečnost jako alfa a omega úspěchu digitálních technologií v praxi

Ing. Lukáš Pavlík, Ústav informatiky a aplikované matematiky Moravské vysoké školy Olomouc: Pojištění kybernetických rizik jako pomocná ruka bezpečnostních řešení

Ing. Karel Polena, technický manažer Omexom GA Energo: Smart City Polygon – ukázkový provoz pro smart cities, schools a offices

Mgr. Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a manažerka pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy ČR: Právní limity pohybu dat

13:00 – 13:30 Networking lunch

 

 

Expoziční sekce (foyer)
9:00 – 13:30 Expozice institucí a firem zaměřujících se na řešení důsledků Průmyslu 4.0 ve vzdělávací a firemní praxi

 

Návštěva ve vzorovém provozu
13:30 Sraz účastníků exkurze
13:30 – 14:00 Organizovaný přesun do provozu vzorového firemního nebo výzkumného centra
14:00 – 15:30 Fakultativní možnost otestování využití virtuální a rozšířené reality v podnikatelské praxi i běžném životě
15:30 Ukončení akce

Organizačním partnerem akce je:

Technologické centrum Hradec Králové

 

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.