Hradec Králové

KYBERNETICKA REVOLUCE.CZ – LID VERSUS ROBOTI?
Příprava firem v regionech ČR na úspěšné řešení důsledků digitalizace v podnikatelské praxi

7. listopadu 2018
Velká zasedací místnost Technologického centra Hradec Králové, Piletická 486, Hradec Králové

PROGRAM AKCE

Regionální akce – Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

Přednášková sekce (moderuje Daniela Písařovicová, Česká televize)
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR
Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje (tbc)
Zástupce Magistrátu města Hradec Králové
Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové
9:40 – 9:50 Co nového v českém Průmyslu 4.0?
9:40 – 9:50 Tereza Šamanová, CzechInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu
9:50 – 13:00 Jsme připraveni na transformaci 4.0?
9:50 – 10:10 Odborný úvod do tématu důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktického řešení ve firmách
Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR: Průmysl 4.0 v ČR po třech letech
10:10 – 11:00 Panel Lidé pro novou éru
výchova absolventů a přizpůsobování kvalifikace zaměstnanců pro éru digitálního průmyslu
Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnická asociace ČR: Lidé pro novou éru českého průmyslu
Prof. Eva Milková, Ph.D., vedoucí katedry kybernetiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (tbc): Aktuality z hradecké kybernetiky
Lukáš Nepokoj, ředitel SOŠ a SOU Hradec Králové (tbc): Vzdělávání pro éru Průmyslu 4.0 na SOŠ a SOU HK
Jaroslav Kříž, jednatel společnosti MERKUR TOYS (tbc): Vzdělávání pro Průmysl 4.0 v praxi
11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 12:10 Panel Management budoucnosti
nové manažerské a obchodní modely, prediktivní management, výroba, provoz i údržba
Jiří Kula, Product Manager ABB Česká republika: Digitalizace v průmyslu mění zavedené postupy
Eva Šviráková, zastoupení Technologické agentury ČR pro Královéhradecký kraj: Příklady dobré praxe z podpory výzkumu a vývoje v oblasti digitálního managementu v rámci programů TAČR
Roman Schiffer, generální ředitel OEZ Letohrad, a.s. (tbc): Digitálním manažerem v praxi
Michal Vaculka, ředitel ASV Náchod, a.s. (tbc): Dobré tipy pro řízení digitální firmy
12:10 – 13:00 Panel Bezpečná budoucnost
kybernetická bezpečnost, data, osobní údaje a fyzická bezpečnost strojů a zařízení
Miroslav Ludvík, Znalecká kancelář Dr. Ludvíka a Katedra informatiky a přírodních věd Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice: Kybernetická bezpečnost jako alfa a omega úspěchu digitálních technologií v praxi
Lukáš Pavlík, Ústav informatiky a aplikované matematiky Moravské vysoké školy Olomouc: Pojištění kybernetických rizik jako pomocná ruka bezpečnostních řešení
Karel Polena, technický manažer Omexom GA Energo: Smart City Polygon – ukázkový provoz pro smart cities, schools a offices
Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a manažerka pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy ČR: Právní limity pohybu dat
13:00 – 13:30 Networking lunch

Expoziční sekce (foyer)
9:00 – 13:30 Expozice institucí a firem zaměřujících se na řešení důsledků Průmyslu 4.0 ve vzdělávací a firemní praxi

Návštěva ve vzorovém provozu
13:30 Sraz účastníků exkurze
13:30 – 14:00 Organizovaný přesun do provozu vzorového firemního nebo výzkumného centra
14:00 – 15:30 Fakultativní možnost otestování využití virtuální a rozšířené reality v podnikatelské praxi i běžném životě
15:30 Ukončení akce

Organizačním partnerem akce je:

 

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.