Zlín

Příprava firem v regionech ČR na úspěšné řešení důsledků digitalizace v podnikatelské praxi
20. listopadu 2018
Velká zasedací místnost Technologického a inovačního centra Zlín, Vavrečkova 5262 (budova 23), Zlín

PROGRAM AKCE 

Regionální akce – Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce (moderuje Marcela Augustová, Česká televize)
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Mgr. Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno

Ing. Petr Konečný, vedoucí oddělení Podnikatelský inkubátor a vědeckotechnický park TIC Zlín

9:40 – 9:50 Co nového v českém Průmyslu 4.0?
9:40 – 9:50 Mgr. Tereza Šamanová, CzechInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu
9:50 – 13:00 Jsme připraveni na transformaci 4.0?
9:50 – 10:10 Odborný úvod do tématu důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktického řešení ve firmách

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR:Průmysl 4.0 v ČR po třech letech

10:10 – 11:00 Panel Lidé pro novou éru

výchova absolventů a přizpůsobování kvalifikace zaměstnanců pro éru digitálního průmyslu

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnická asociace ČR: Lidé pro novou éru českého průmyslu

Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni: Výuka pro Průmysl 4.0 na ZČU  

prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D., ředitelka Ústavu výrobního inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ing. Čestmír Vančura, ředitel pro strategický rozvoj Kovárny VIVA: Vzdělávání pro Průmysl 4.0, limity na straně škol a firem a příklad dobré praxe při jejich spolupráci ve Zlínském kraji

Mgr. Dagmar Pavlacká,statutární zástupkyně ředitele Střední průmyslové školy Otrokovice a Libuše Jandoušová, manažerka Experimentária SPŠ Otrokovice: Příklady dobré praxe při vzdělávání mladé generace pro éru Průmyslu 4.0 z činnosti SPŠ Otrokovice

11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 12:05 Panel Management budoucnosti

nové manažerské a obchodní modely, prediktivní management, výroba, provoz i údržba

Ing. Naděžda Pavelková, Ph.D., ABB s.r.o.:  Prediktivní diagnostika a cloudové propojení v oblasti výroby, provozu a údržby na příkladu elektrických pohonů

prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD., ředitelka Ústavu průmyslového inženýrství a informačních systémů, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně: Modelování procesů pro Industry 4.0 na UTB a jeho praktické využití

Ing. Petr Kubíček, CEO B2A Software Development: Remote Production Management: transfer know-how, zajištění kvality a traceability

Bc. Jan Chalas, jednatel ArcIT Consulting: Sofistikovaná práce s firemními daty jako nutná podmínka pro digitálního manažera

Mgr. Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno:Právní limity pohybu dat

12:05 – 13:00 Panel Bezpečná budoucnost

kybernetická bezpečnost, data, osobní údaje a fyzická bezpečnost strojů a zařízení

Dr. Miroslav Ludvík, Ph.D., Znalecká kancelář Dr. Ludvíka a Katedra informatiky a přírodních věd Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice: Kybernetická bezpečnost jako alfa a omega úspěchu digitálních technologií v praxi

Ing. Eva Šviráková, Ph.D., regionální koordinátor Technologické agentury ČR pro Zlínský kraj: Příklad dobré praxe z podpory výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti sítí a zařízení v rámci programu Delta TAČR: projekt Bezpečnost mobilních zařízení a komunikace

Ing. Lukáš Pavlík, Ústav informatiky a aplikované matematiky Moravské vysoké školy Olomouc: Pojištění kybernetických rizik jako pomocná ruka bezpečnostních řešení

Ing. Karel Polena, technický manažer Omexom GA Energo: Smart City Polygon – ukázkový provoz pro smart cities, schools a offices

Ing. Martin Jambura, Západočeská univerzita v Plzni: Projekt SmartWatch: Podpora implementace „SMART specializace regionů ČR“ při realizaci regionálních inovačních strategií (RIS)

13:00 – 13:30 Networking lunch

 

Expoziční sekce (foyer)
9:00 – 13:30 Expozice institucí a firem zaměřujících se na řešení důsledků Průmyslu 4.0 ve vzdělávací a firemní praxi

 

Návštěva ve vzorovém provozu
13:30 Sraz účastníků exkurze
13:30 – 14:00 Organizovaný přesun do provozu vzorového firemního provozu společnosti Avex Steel Products
14:00 – 15:30 Fakultativní možnost návštěvy provozu firmy Avex Steel Products, s.r.o., dvojnásobného vítěze soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2014 a 2016:

Ukázka zavedení prvků digitalizace, robotizace a automatizace do výrobního provozu a řešení jejich důsledků v oblasti řízení lidských zdrojů firmy

15:30 Ukončení akce

 

Organizačním partnerem akce je:

 

 

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.