Seznam přednášejících a vystavovatelů

Martin Dolejš, O2 Czech Republic
Heslem prezentace O2 je: „Když chcete dnes uspět a umět prodat, je důležité znát dokonale svého zákazníka. Co ho baví, co ho zajímá, jak se chová, co potřebuje atd.“ Díky obrovskému množství zákaznických dat, které má O2 Česká republika k dispozici, Vám dokáže na tyto otázky poměrně přesně odpovědět. Jsou schopni Vám pomoci oslovit zákazníky vhodné pro Váš produkt či značku, a to prostřednictvím kombinace různých typů média. Navíc Vám dokážou výsledky komunikace přesně změřit. Na případových studiích si ukážeme konkrétní využití znalosti zákaznických dat a možnosti oslovení.
 
Karel Dobeš, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Karel Dobeš je místopředsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a vládním zmocněncem pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou, na Smart Business Festivalu přednese své úvodní slovo.
 
Josef Dvornák, Úřad průmyslového vlastnictví
Josef Dvornák pracuje na Úřadu průmyslového vlastnictví již od r. 1990, a to ve vedoucích funkcích v oblasti koncepce činnosti Úřadu, řízení lidských zdrojů a mezinárodní spolupráce. Spolupracuje s médii a aktivně se účastní akcí ke zvyšování povědomí ve věcech ochrany průmyslových práv.
Představí Úřad průmyslového vlastnictví, objasní jednotlivé nástroje ochrany průmyslových práv (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky) a ukáže možnosti jak zdarma využit technické – patentové informace pro podnikání.
Danuše Fišerová, Česká společnost pro jakost
Danuše Fišerová vystudovala andragogiku – specializace řízení lidských zdrojů. S Českou společností pro jakost spolupracuje nejprve v roli kmenového zaměstnance a nyní jako externí spolupracovník od roku 2010. Po celou dobu se zaměřuje na zpřístupnění Modelu excelence EFQM organizacím soukromého i veřejného sektoru v České republice. Působí jako překladatelka kurzů a publikací, lektorka, konzultantka a hodnotitelka Národní ceny kvality České republiky.
Jan Hanuš, Komerční banka, a.s.
Jan Hanuš pracuje jako manažer KB EU POINT a ve své přednášce představí princip financování projektů s datací nebo zvýhodněním od mezinárodních finančních institucí pro malé a střední firmy a case study využití zvýhodněných úvěrových produktů v praxi.
Pavel Hrabina, IBM Czech Republic
Pavel Hrabina působí ve společnosti IBM kromě jiného jako cloud evangelist. Cloudovou technologií se zabývá již 4 roky. Byl u první implementace IBM cloudu. V roce 2011 založil v IBM Cloud Competency Center. Od roku 2014 se zaměřil i na platformu jako službu a je drzitel IBM certifikátu  App Developer Cloud Platform.
 
Petr Hladík, Technologické centrum Akademie věd ČR / Enterprise Europe Network Česká republika
Petr Hladík je koordinátorem sítě Enterprise Europe Network Česká republika, která poskytuje své odborné poradenské služby zaměřené na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve více než 50 zemích světa. Na Smart Business Festivalu přednese své úvodní slovo.
Veronika Hynková, ACCON managers & partners
 
Jiří Konečný, ELKO EP
Jiří Konečný je zakladatelem společnosti ELKO EP, která již 22 let vyvíjí a vyrábí elektronické přístroje pro domovní a průmyslovou automatizaci, posledních 10 let hlavně ve formě „Chytrých elektroinstalací“. Za své počiny se firma stala nositelem titulu Vizionář 2013. Zaměřuje se na komplexní řešení a propojení chytrých řešení nejen v domech, ale i v budovách a továrnách. V Holdingu zaměstnává přes 250 lidí, z toho 175 ve vývojovém a výrobním závodě v Holešově.  Narodil se v roce 1973 a jeho vystudovaná elektronika se stala i pracovní vášní. Je předsedou Asociace Chytrého bydlení a členem představenstva Českomoravské elektrotechnické Asociace.
Petr Kostík, KHK Jihomoravského kraje
Petr Kostík současné době vykonává funkci ředitele Krajské hospodářské komory jižní Moravy (KHK JM) a dále je zapojen v aktivitách směřujících k podpoře spolupráce podnikatelské veřejnosti, vysokých škol a vědeckotechnických parků. Jeho aktivita předsedy představenstva vědeckotechnického parku vychází z dlouhodobých zkušeností výzkumného pracovníka v oblasti energetiky. Je důležité, aby i v současném období měly firmy možnost při vytváření nových technologií a zapojení aplikovaného výzkumu si tyto nové postupy odzkoušet ve vybudovaných zkušebnách a laboratořích. K tomu slouží vědeckotechnické parky v těsné spolupráci s kvalitně zařízenými prostory sousedících vysokých škol.
V sekci Služby a logistika bude prezentovat o zkušenostech, provozu a možnostech spolupráce vědeckotechnických parků v Jihomoravském kraji a to konkrétně o akreditovaném parku VTP Brno –TITC a Biology Parku Brno.
Václav Krátký, DFC system
Václav Krátký je marketingovým ředitelem společnosti DFC system, a.s. a ve své prezentaci se zaměří na představení systému snižování nákladů na provoz vozového parku od levnějších pohonných hmot, přes efektivnější správu a kontrolu po zabezpečení vozidel proti krádeži.
Jiří Kůs, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR / nanoSPACE
Jiří Kůs je propagátorem nanotechnologií a konceptu Třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina v Česku. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE a předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, jejíž vznik inicioval. Jeho firma získala za své počiny čestné ocenění odborné poroty projektu Vizionáři 2014. Jeho prezentace bude o využití nanotechnologií v chytrých materiálech v oblasti péče o zdraví, bydlení i v energetice. Chytrá řešení pomocí nanotechnologií mají potenciál velkých úspor oproti tradičním řešením i výrazného zkvalitnění života lidí. V oblasti energetiky patří ke klíčovým technologiím konceptu smart cities.
Jan Lamser, Redeggs
Jan Lamser se profiluje v oblasti finančních služeb, na platformě Redeggs rozvíjí koncepty tzv. New Bankingu, specificky Enhanced Payment Experience (EPE) a Augmented Payment Reality (APR). Představí průlomový záměr tzv. XS2A nové evropské směrnice o platebním styku a možné dopady a příležitosti pro inovativní obchodní modely.
 
Daniel Lupinski, NetDirect
Daniel vystudoval VŠB, obor neželezné kovy a speciální slitiny. Již téměř 10 let se věnuje oblasti e-commerce, 7 let jako odborný konzultant, nyní jako vedoucí obchodního oddělení společnosti NetDirect. Mezi jeho zájmy patří novinky ve světě e-commerce, psychologie a sportu.
Ve své přednášce se zaměří na téma snižování nákladů spojených s obchodováním a zvýšení komfortu obchodních partnerů pomocí smart technologií. Díky poznatkům a praktickým ukázkám získají posluchači zkušenosti, které jim pomohou optimálně využít smart technologie při využívání B2B platforem. Představí, jak mohou svým obchodním partnerům nabídnout komfortnější služby prostřednictvím využití B2B mobilních aplikací či personalizačních nástrojů. Současně představí nástroje pro zvýšení efektivity v řízení obchodních procesů.
Jana Márová, PROFIMA EFFECTIVE
Jana Márová je jednatelkou firmy PROFIMA EFFECTIVE a ve své přednášce se zaměří na téma vztahu úspěšnosti firmy a firemního HR.
Jan Michal, Zastoupení Evropské komise v Praze
Jan Michal je vedoucím Zastoupení Evropské komise v Praze a na Smart Business Festivalu přednese své úvodní slovo.
Petr Očko, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Petr Očko je ředitelem odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Ministerstva průmyslu a obchodu a ve své přednášce se bude věnovat možnostem využití finančních nástrojů jako alternativních zdrojů financování inovativních podnikatelských záměrů.
 
David Paškevič, 3Dsimo
David Paškevič je jednatelem společnosti 3Dsimo, která vyvinula stejnojmennou 3D tužku jako nástroj pro design, kreativitu a rozvoj prostorové představivosti. Se svým produktem slaví úspěchy na trzích v Japonsku a Finsku, proniká i na trh v USA. Za své počiny získala firma titul Vizionář 2014.
 
Jiří Pilnáček, Turistika.cz
V roce 2008 založil Jiří Pilnáček portál Turistika.cz, který motivuje zkušené turisty sdílet své zážitky a zkušenosti z cest. Dnes má Turistika.cz 54 000 registrovaných turistů, 800 000 unikátních čtenářů měsíčně a 80 000 článků. Stala se nejvíce navštěvovaným turistickým portálem v Česku. V rámci inovací propojila Turistika.cz video s mapou, výškovým profilem a zájmovými body v okolí – vznikly tak videotrasy. Video trasy pomáhají propojit státní správu a podnikatele, představují lidem různé trasy a služby na nich a lákají je k cestování do nových míst. Rok od spuštění projektu videotras už Turistika.cz natočila a zpracovala pro klienty 280 tras v 10 zemích.
 
Tomáš Rašovský, EuroCollectNet / AK Rašovský
 
Veronika Rolincová, Agent Anděl
Veronika Rolincová reprezentuje projekt Agent Anděl jako jeho marketing manager. Jedná se o webovou aplikaci, která zprostředkovává služby svým zákazníkům a zároveň i nabízí práci široké veřejnosti. Tento koncept byl v České republice vytvořen Američanem Brysonem Mastersem, který dříve působil jako generální ředitel ve společnosti Honeywell. V roce 2013 Bryson došel k závěru, že zákaznický servis nemusí být vždy “velká věda” a rozhodl se Honeywell opustit. Následně založil svoji vlastní společnost – Agent Anděl.
Zdeněk Rudolský, Impact Hub
Zdeněk Rudolský je jedním ze zakladatelů Hub Ventures, ve skupině jsou dále Huby v Praze, Brně a Ostravě. Založili poradenskou společnost Because. Zdeněk Rudolský byl v minulosti i ředitelem české pobočky Amnesty International. Občas nosí vize co a jak dál s našimi aktivitami v budoucnu. Pro to, co projde sítem, nachází pak nové cesty, jak rozvoj udělat. Hledá vztahy, partnery a zdroje na nové společné koníčky, má po letech zase kapelu.  Baví ho nové projekty a jejich financování. Jeho prezentace bude na téma „Huby a něco víc. Co si můžete odnést ze sdíleného prostoru a ze sdílení.“
František Švihlík, Samsung Electronics Czech and Slovak
 
Zdeněk Vršník, Fond dalšího vzdělávání
Zdeněk Vršník na Fondu dalšího vzdělávání působí jako odborný garant projektu Stáže ve firmách. Ve své dosavadní profesní dráze se do hloubky věnoval oblasti dalšího vzdělávání dospělých a přizpůsobování obsahu vzdělávacích procesů potřebám firem a trhu práce. Ve své přednášce představí projekt Stáže ve firmách jako pružný nástroj, který firmám pomáhá ve snadném zácviku a výběru nových zaměstnanců a Národní soustavu povolání, která je základem pro pružnou změnu kvalifikace v průběhu profesní dráhy pro zaměstnance i podnikatele.
                                                    Seznam vystavovatelů                    
 
ACCON managers & partners, s.r.o.
Šmeralova170/31
170 00 Praha 7 – Bubeneč
 
Asociace inovačního podnikání ČR
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1 – Staré Město
 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
 
CAVD, s.r.o.
Dobříš 1989
263 01 Dobříš
 
Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1 – Staré Město
 
 
ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Klimentská 52
110 00 Praha 1
 
DFC system, a.s.
Na Flusárně 168
261 01 Příbram
 
ELKO EP, s.r.o.
Palackého 493
769 01 Holešov – Všetuly
 
EMPRESA MEDIA, a.s.
Časopis Týden
Mikuleckého 4
147 00 Praha 4 – Braník
EMPRESA MEDIA, a.s.
Časopis MarketingSalesMedia
Mikuleckého 4
147 00 Praha 4 – Braník
www.tyden.cz Marketing Sales Media
 
EuroCollectNet (ECN) ASBL
14a, Rue des Bains
L – 1212 Luxembourg
 
Fruitisimo, s.r.o.
Bratří Dohalských 149
190 00 Praha 9
www.fruitisimo.cz
 
JIMIPLET, s.r.o.
Mutěnická 7
629 00 Brno
www.jimiplet.cz
 
Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33
114 07 Praha 7
 
MANIHI, s.r.o.
Dělnická 13
170 00 Praha 7 – Holešovice
 
NetDirect s.r.o.
Varenská 51
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
 
Piaggio Catering
David Mikulenka
 
PANAMA TRADE, s.r.o.
Ron Abuelo Anejo
Palackého třída 77, 612 00 Brno
 
Perfect World, s.r.o.
Ondruškova 1
323 00 Plzeň
 
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Kudlov 500
760 01 Zlín
 
REGIE RADIO MUSIC spol. s r.o.
Rádio BBC / Studio Zet
Wenzigova 4
120 00 Praha 2
 
Samsung Česká republika
V Parku 2314
148 00 Praha 4 – Chodov
 
Společnost vědeckotechnických parků ČR
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1 – Staré Město
 
Tablet Media, a.s.
Tabletový týdeník Dotyk
Milady Horákové 48
170 00 Praha 7 – Holešovice
 
Technologické centrum Akademie věd ČR
Enterprise Europe Network Česká republika
Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6
 
TISCALI MEDIA, a.s.
Václavské náměstí 57
110 00 Praha 1
 
ANTECOM s.r.o.
Trade News
Blatenská 7
148 00 Praha 4 – Chodov
 
 
 
Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.