Vizionáři 2012

Cíle projektu Vizionáři 2012 

 • Představit a ocenit ryze české firmy a podnikatele, konkrétní autory inovačních produktů (výrobku, postupu či služby), tzv. „Vizionáře“, díky kterým firma inovativně reaguje na současný ekonomický vývoj.
 • Sdílet inovační best practices napříč podnikatelským prostředím.
 • Popularizovat výsledky výzkumu a vývoje prostřednictvím celoplošných médií.
 • Pomoci těmto Vizionářům v dalším rozvoji inovačního podnikání s cílem efektivní komercializace výzkumu a vývoje.
Vizionáři 2012

Kritéria účasti v projektu 

 • Projekt Vizionáři je určen pro ryze české firmy a podnikatele s inovačním potenciálem a schopností reagovat na měnící se trh a jeho potřeby
 • Do projektu se mohou přihlásit firmy a podnikatelé (fyzické a právnické osoby), které podnikají v ČR dle platných zákonů a nejsou v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb.,    (insolvenční zákon).
 • Účastníkem jsou ryze české firmy a podnikatelé, kde majoritními vlastníky jsou české subjekty.
 • Podařilo se jim uvést v život inovační produkty, které byly uvedeny na trh a splňují definici inovačního produktu a byly aplikovány v praxi.
Účastník by měl splňovat alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:
 • Firma vytváří zcela nový byznys, který nebyl dosud nikým jiným vytvořen.
 • Firma vytváří zcela nový rámec pro již existující inovace. Jedná se o způsob využití objevu či vynálezu jiným způsobem a pro jiný účel.
 • Firma vytváří, respektive objevuje nové modely trhů.
 • Míra úspěšného využití dotačních prostředků v inovačním procesu.
 • Osobní rozměr a přidaná hodnota konkrétního člověka nebo skupiny lidí, kteří v rámci firmy přicházejí s inovacemi a posunují možnosti firmy dále kupředu.
 • O vítězném projektu bude rozhodovat odborná porota složená ze zástupců partnerů projektu, akademických a vědeckých institucí, státní správy a představitelů inovačního podnikání.

Plnění poskytovaná účastníkům projektu 

 • Vítězové projektu „Vizionáři 2012“ budou mít jedinečnou možnost prezentovat autory inovací a svou společnost prostřednictvím médií.
 • Exkluzivní mediální propagace prostřednictvím partnerů a partnerských médií.
 • Nezávislé zhodnocení inovačních produktů ze strany renomovaných odborníků sdružení CzechInno a Asociace inovačního podnikání ČR.
 • Příležitost rozšířit informace o výzkumu a vývoji v národním i evropském kontextu.

Příjem nominací firem do projektu probíhá od května letošního roku a zájemci se mohou přihlásit do 15. listopadu prostřednictvím online formuláře umístěného na www.czechinno.czwww.vizionari2012.cz.

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.