Hradec Králové

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020

ZDROJE & PROCESY

pro úspěšnou digitální transformaci českého průmyslu, podnikání i společnosti

aneb Podpora konkurenceschopnosti českých firem v krizi s využitím digitálních řešení

  1. června 2020, Technologické centrum Hradec Králové

 PROGRAM AKCE 

9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce
9:30 – 9:45 Zahájení a úvodní slova
Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové

Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje

9:40 – 10:30

 

Co nového v podpoře digitálních inovací
Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních inovačních hubů v ČR, Hub pro digitální inovace a aktuální projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu a podnikání

Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové – DIH: Aktuální aktivity královéhradeckého DIH, strategie pro r. 2020 a její obsahové i regionální souvislosti

Jana  Žaludová, vedoucí úseku inovací Centra investic, rozvoje a inovací a RIS3 manažerka Královéhradeckého kraje: Novinky ve strategii inteligentní specializace Královéhradeckého kraje se vztahem k tématu digitálních inovací

10:30 – 11:30

 

Zdroje: kde hledat a najít dostatek zdrojů pro úspěšnou digitální transformaci?

Moderuje Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR

V panelu své vstupy představí a diskutovat s publikem budou:

Jan Chalas, DataFriends: Efektivní práce s daty jako náhrada dražších a déletrvajících služeb

Tereza Otčenášková, Katedra informačních technologií Univerzity Hradec Králové: Lepší práce s daty jako zdroj firemního růstu

Tomáš Palko, FundingBox: Aktuální možnosti podpory digitální transformace s dotací z veřejných zdrojů

Hlavní témata:  

·        Úspory na materiálních, lidských, finančních i technologických zdrojích, které napomohou šetření nákladů a současně vedou k úspěšné digitální transformaci firmy  

·        Lepší práce s daty jako náhrada investičních výdajů, tipy pro úspěšné a bezchybové využívání nových technologií

·        Technologie umožňující vzdálenou spolupráci lidí i strojů

·        Možnosti poradenské a expertní podpory pro digitalizaci dotované z veřejných zdrojů

11:30 – 11:50 Coffee break
11:50 – 12:50 Procesy: jak efektivněji nastavit své procesy, ušetřit a napomoci i úspěšné digitální transformaci?

Moderuje Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno

Marek Galetka, B2A Software Development: Nejčastější chyby, duplicity a zbytečné náklady v českých firmách, které lze snadno napravit digitální transformací procesů

Jan Prokš a Ondřej Hanuš, ELA Blockchain Services: Blockchain jako náhradní, levnější a efektivnější způsob pořizování důkazních materiálů o stavu věcí v čase a prostoru

Luboš Šebesta, NVSP Náchod: Příklad dobré praxe – bezpapírová výroba jako zdroj úspor i impuls k další digitální transformaci procesů

Jaroslav Vlášek, ALTEC, a.s.: Systém STROJBAN pro monitoring průchodu zakázek výrobním provozem

Hlavní témata:

·        Řídicí, operační a obchodní procesy, časté chyby a duplicity v nich a možné úspory prostřednictvím jejich digitální transformace

·        Produkce i distribuce výrobků a služeb s využitím digitálních modelů a bez nutnosti osobního kontaktu

·        Manažerská i exekutivní operativa v digitálním prostředí a její hlavní rozdíly oproti tradičnímu pojetí

13:00 – 13:45 Networking lunch

 

Exkurze s ukázkou úspěšné digitální transformace
13:45 Sraz účastníků exkurze před budovou Technologického centra
13:45 – 14:00 Organizovaný přesun
14:00 – 15:00 Fakultativní možnost ukázky bezpilotního létání a využití dronů ve firemních provozech
15:00 Ukončení akce
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.