Popis projektu

Digitální transformace společnosti i všech procesů, které v ní probíhají, je realitou. Svoje data máme v cloudu, s přáteli komunikujeme platformovým způsobem, naše chytrá zařízení si mezi sebou povídají bez nás. Je jen záležitostí zájmu, vkusu a technologické afility nebo odmítavosti každého z nás, nakolik technologiím dopustí, aby usnadňovaly, zefektivňovaly nebo snad i dokonce ovládaly jeho život.

Využívají však české firmy a jejich manažeři dostatečně všech příležitostí, které implementace pokročilých digitálních technologií a jejich kombinací nabízí? Mají k dispozici dostatečné finanční a investiční, lidské i technologické zdroje, s jejichž pomocí mohou svoji firmu úspěšně digitálně transformovat? Jsou řídicí a manažerské, výrobní, distribuční, obchodní i komunikační procesy v českých firmách správně nastaveny na to, aby firma mohla obstát v konkurenci bující na podhoubí digitální revoluce, která umožňuje rychle se vyšvihnout zcela novým hráčům a naopak může znenadání potopit stálice českého průmyslu?

Po třech letech, kdy jsme po celém Česku firmám vysvětlovali, co to je a není Průmysl 4.0 a jaké jsou výhody, nevýhody, příležitosti i rizika digitálních inovací a jejich využívání v českých firmách, jaké technologické i procesní aspekty toto hnutí obnáší a jaké jsou jeho příležitosti i úskalí jsme dospěli po konzultaci s našimi členy a partnery v českých regionech, že je potřeba v této práci pokračovat. V rámci Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která sdružuje české Digitální inovační huby a další hráče na poli digitálních inovací, kteří mají zájem o šíření aktuálních a objektivních informací o využívání pokročilých digitálních technologií v praxi a zvyšování digitální zralosti českého průmyslu a podnikání jsme proto připravili projekt Digitální transformace CZ 2020. 

Proč to děláme?

 Jak víme z ostatních projektů sdružení CzechInno, která od roku 2011 pro české firmy realizujeme, v Česku je spousta skvělých firem, které jsou vysoce inovativní a mají obrovský rozvojový potenciál, ne všechny z nich ale staví na inovacích digitálních. A také ty, které s digitálními inovacemi začínají, nebo se je snaží do svých provozů implementovat neuváženě, per partes nebo využívají izolovaných technologických řešení zjišťují, že investovaly nehospodárně a po prvních omylech na pokročilá digitální řešení zanevřou.

Obojí je chyba – a my doufáme, že šířením aktuálních informací, prezentací dobrých praxí i upozorněním na možná úskalí a časté omyly, můžeme těmto firmám napomoci, aby byly ještě úspěšnější a konkurenceschopnější, a to i s využitím sofistikovaných digitálních řešení.

V neposlední řadě si v rámci letošní série regionálních akcí klademe za cíl zviditelnit služby českých Digitálních inovačních hubů – Center pro digitální inovace, která jsou a do budoucna by měla být ještě masivnějšími regionálními průsečíky pro informace, infrastrukturu, technologie a služby, které napomáhají digitální transformace českých malých a středních firem a veřejných organizací. A také jim pomoci navázat nová partnerství a zahájit projekty a aktivity, s jejichž pomocí bude digitální transformace českého průmyslu a podnikání, ale i veřejné sféry, probíhat ještě efektivněji a s lepším poměrem vynaložených nákladů k dosaženému efektu. 

Komu je projekt určen?

 Cílíme především na české malé a střední podniky, na majitele a vedoucí pracovníky firem, kteří mohou rozhodnout o dalším strategickém rozvoji své firmy a buď firmu sami vedou, nebo mají šanci své vedení přesvědčit, že právě jimi vybraná cesta ke zvyšování digitální zralosti je ta správná, a nebo naopak i rozhodnout o tom, že se dosud zvolená strategie uskutečňovat nebude, protože nevede ke kýženému cíli.

Podobně je projekt určen i zástupcům krajských a místních samospráv i dalších veřejných organizací, kterým je svěřen rozvoj určitého území nebo oblasti věcné oblasti působnosti, a kteří často tápou v houšti trhem nabízených digitálních řešení.

Školy všech úrovní jsou na našich akcích vítány též – ať už v roli těch, kdo prezentují aktuality o svém aplikovaném výzkumu nebo příklady dobré praxe, nebo v roli posluchačů, kteří se novinkami inspirují, diskutují o nich a získané informace a poznatky přenášejí do svých působišť.

Vítáme i všechny organizace a instituce, které podporují podnikání a jeho rozvoj, optimálně s akcentem na rozvoj digitální zralosti svých členů, klientů a návštěvníků.

Ale samozřejmě i kdokoli další, jako jsou nevládní neziskové organizace, média nebo studenti se zájmem o novinky z oblasti digitálních inovací a jejich implementaci v praxi, budou na našich akcích vždy vítanými hosty. 

Co projekt zahrnuje?

 V prvních dvou ročnících projektu Kybernetická revoluce CZ jsme české veřejnosti vysvětlovali, co vše zahrnuje a nabízí Průmysl 4.0 – nejprve po stránce technologické a poté i z hlediska procesního a z pohledu sociálních a ekonomických dopadů digitálních inovací do firemního prostředí i celé společnosti. Vloni jsme zevrubně rozebrali pět hlavních technologických témat, které s sebou nese digitální revoluce: umělou inteligenci, superpočítání a práci s velkými daty, kybernetickou bezpečnost, cloud a sdílené služby a robotiku. Za poslední 3 roky tak máme za sebou 22 úspěšných regionálních akcí plných přednášek, expozic a exkurzí.

Letos se vracíme na začátek a téma ještě zobecňujeme: už nevysvětlujeme aspekty Průmyslu 4.0, ale zabýváme se tématem digitální transformace holisticky a s dopadem nejen na průmysl, ale i podnikání obecně a současně i veřejnou sféru – procesy v efektivně fungujících veřejných organizacích lze totiž v mnohém připodobnit k těm, které probíhají v byznysu. Hlavními dvěma tématy, které v souvislosti s digitální transformací vyzdvihujeme, jsou ZDROJE a PROCESY.

V rámci prozatím naplánovaných šesti regionálních akcí se tak představí vždy:

  • místní Digitální inovační hub(y), jeho či jejich aktivity, projekty a partneři a služby, které nabízejí malým a středním firmám i veřejným organizacím ve svém domovském regionu i v celé ČR nebo i přeshraničně
  • panel odborníků, kteří představí své názory a zkušenosti a s publikem diskutovat budou na téma Zdroje pro úspěšnou digitální transformaci – ať už se bude jednat o zdroje finanční a investiční, lidské, technologické, energetické či často opomíjené know-how a zdroje znalostní
  • druhý panel expertů, kteří audienci přednesou své vstupy a podiskutují s ním nad tématy

Jednotlivé panely moderují člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí pro malé a střední podnikání a Průmysl 4.0 a prezident Elektrotechnické asociace ČR Jiří Holoubek a výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno Tereza Šamanová, kteří jsou dvěma ze spoluautorů Národní iniciativy Průmysl 4.0 a knihy Průmysl 4.0: Vize pro Českou republiku a odborníky, kteří se dlouhodobě zabývají implementací pokročilých digitálních technologií do firemních procesů a vývojem nástrojů pro zvyšování digitální zralosti českého malého a středního podnikání.

Uslyšíte užitečné přednášky a různorodé názory, o nichž budete mít možnost se speakery debatovat, vybrané technologie si budete moci vlastnoručně vyzkoušet na expozicích v předsálí, a nebo se jimi inspirovat v rámci odpoledních exkurzí do firemních a výzkumných provozů v jednotlivých regionech.

 

Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.