Ústí nad Labem

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE 2020

ZDROJE & PROCESY

Příprava českých firem na úspěšné zvládání digitální revoluce v podnikatelské praxi

  1. 5. 2020, Inovační centrum Ústeckého kraje

budova školicího centra ISTAR, Drážďanská 74B, Ústí nad Labem

 PROGRAM AKCE

 

9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Martin Mata, ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje (CZ)

Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana Ústeckého kraje (CZ)

Zástupce IHK Dresden (DE)

Zástupce BVMW (DE)

9:40 – 10:30

 

Co nového v podpoře digitálních inovací
Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno (CZ): Platforma CEEInno, síť Digitálních inovačních hubů v ČR, Hub pro digitální inovace a aktuální projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu a podnikání

Petr Achs, Inovační centrum Ústeckého kraje (CZ): Aktuální aktivity Inovačního centra Ústeckého kraje jako Digitálního inovačního hubu, strategie pro r. 2020 a její obsahové i regionální souvislosti

Zástupce Smart Systems Hub – Enabling IoT Dresden (DE): Aktuální aktivity DIH, strategie pro r. 2020 a její obsahové i regionální souvislosti

Zástupce Digital Innovation Hub “Smart Production Systems Saxony” – InnoSax (DE): Aktuální aktivity DIH, strategie pro r. 2020 a její obsahové i regionální souvislosti

10:30 – 11:30

 

Zdroje: mají české a saské firmy dostatek zdrojů pro úspěšnou digitální transformaci?

Moderuje Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR

V panelu své vstupy představí a diskutovat s publikem budou:

o   2 zástupci firem za českou stranu

o   2 zástupci firem za saskou stranu

Jména speakerů budou upřesněna

11:30 – 11:50 Coffee break
11:50 – 13:00 Procesy: mají české a saské firmy správně nastaveny své procesy na úspěšnou digitální transformaci?

Moderuje: Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno

V panelu své vstupy představí a diskutovat s publikem budou:

o   2 zástupci firem za saskou stranu

o   2 zástupci firem za českou stranu

Jména speakerů budou upřesněna

13:00 – 13:45 Networking lunch

 

Exkurze s praktickou ukázkou úspěšného zvládnutí digitální transformace
13:45 Sraz účastníků exkurze před budovou školicího centra a přesun do místa exkurze
14:00 – 15:00 Fakultativní možnost návštěvy vzorového firemního provozu
15:00 Ukončení akce
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.