The innovative entrepreneurship in the Czech Republic

Main Partners
Regionální orgány Vláda ČR Parlament ČR Úřad průmyslového
vlastnictví
Komory Pracoviště VaVal
Banky
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Nadace
Tuzemští partneři Zahraniční partneři

Selected central government bodies
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zahraničních věcí

Association according to the law 83/90. and other partners – members of the AIP ČR 
Společnost vědeckotechnických parků ČR,
z.s.
Česká společnost pro nové materiály a technologie
Český svaz stavebních inženýrů Fakulta strojní ČVUT v Praze
Rada vědeckých společností ČR
Asociace inovačního podnikání
České republiky, z.s.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební ČVUT v Praze Asociace výzkumných organizací
Univerzita Karlova v Praze Asociace strojních inženýrů ČR
Západočeská univerzita v Plzni Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
RINKCE,
Ruská federace
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Česká společnost pro jakost,
z.s.
Membership and Partnership AIP ČR foreign organizations:

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.
Asociace institucí a odborníků transferu znalostí, o.s.
CzechInno, z.s.p.o.

Membership and Partnership AIP ČR foreign organizations

Technology Innovation Information 
Mezinárodní obchodní komora
International Centre for Scientific and Technical Information

České centrum Institution of Engineering & Technology
Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Český komitét pro vědecké řízení
Technická Univerzita v Liberci  Česká asociace rozvojových agentur 
 Asociace pro vodu v krajině ČR  Asociace pro poradenství
 Národní klastrová asociace  Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Businesses subjects
Pracoviště transferu technologií Vědeckotechnické parky Inovační firmy Další podnikatelské subjekty
General expert partner
Main expert partners
Media expert partners
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.