Systém inovačního podnikání v ČR

 

Hlavní partneři

Regionální orgány Vláda ČR Parlament ČR Úřad průmyslového
vlastnictví
Komory Pracoviště VaVal
Banky
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Nadace
Tuzemští partneři Zahraniční partneři

Vybrané ústřední orgány státní správy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zahraničních věcí

Členové AIP ČR, z.s. a další partneři
Společnost vědeckotechnických parků ČR,
z.s.
Česká společnost pro nové materiály a technologie
Český svaz stavebních inženýrů Fakulta strojní ČVUT v Praze
Rada vědeckých společností ČR
Asociace inovačního podnikání
České republiky, z.s.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební ČVUT v Praze Asociace výzkumných organizací
Univerzita Karlova v Praze Asociace strojních inženýrů ČR
Západočeská univerzita v Plzni Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
RINKCE,
Ruská federace
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Česká společnost pro jakost,
z.s.
Členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích:CzechInno, z.s.p.o.

Český svaz vědeckotechnických společností z.s.

Enterprise Europe Network ČR

International Centre for Scientific and Technical Information

Mezinárodní obchodní komora ČR

Technology Innovation Information

Transfera.cz

České centrum Institution of Engineering & Technology
Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Český komitét pro vědecké řízení
Technická Univerzita v Liberci  Česká asociace rozvojových agentur 
 Asociace pro vodu v krajině ČR  Asociace pro poradenství
 Národní klastrová asociace  Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Podnikatelské subjekty
Pracoviště transferu technologií Vědeckotechnické parky Inovační firmy Další podnikatelské subjekty
Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.