Napsali o nás

Onlineict-nn.com/cs(Počítače, internet, technologie)

28 zemí z celého světa se představilo na Festivalu Exportu 

15.06.2017
V Křižíkových pavilonech Výstaviště Praha-Holešovice byl včera slavnostně zahájen V. ročník Festivalu Exportu CZ – projektu, který si klade za cíl na jednom místě představit obchodní potenciál, kulturní zvyklosti i gastronomické a turistické zajímavosti z celého světa. Za zúčastněné země představilo své novinky ve formě úvodních slov celkem 10 velvyslanců aktivně reprezentovaných zemí – Indonésie, Demokratické republiky Kongo, Maroka, Mexika, Pákistánu, Peru, Súdánu, Španělska a Ruské federace.  Pátý ročník Festivalu Exportu CZ pořádá sdružení CzechInno ve spolupráci se svými partnery.

ICT NETWORK NEWS byl mediálním partnerem.

Základní myšlenkou organizátorů akce je nabídnout maximum aktuálních informací, užitečných kontaktů a možností k networkingu mezi českými a zahraničními firmami a institucemi, které reprezentují jejich zájmy. V rámci slavnostního zahájení vystoupili zástupci za Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dále náměstek ministra pro řízení sekce EU a zahraničního obchodu Vladimír Bärtl, za Ministerstvo zahraničních věcí ČR náměstek ministra pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické diplomacie a rozvojové spolupráce Martin Tlapa a za Českou exportní banku její generální ředitel Karel Bureš.

První festivalový den byl dále krom slavnostního zahájení a otevření festivalových expozic věnován aktualitám ze zastoupených teritorií ve formě čtyř kontinentálně seskupených odborných workshopů, v jejichž rámci mohli účastníci moci jak vyslechnout prezentace, tak i získat možnost diskuze s odborníky na mezinárodní obchod z celkem 12 zastoupených teritorií. Na druhý den Festivalu dopoledne pak bylo možné si v rámci elektronického systému sjednat krátké obchodní schůzky s ostatními účastníky Festivalu a zapojit se tak do organizované série B2B setkání.

„Již pátým rokem nabízíme českým firmám celý svět na jednom místě, letos je naším cílem rozšířit záběr i na netradiční exportní a investiční destinace v rámci EU. Chceme atraktivní formou představovat teritoria, s kterými není příliš zvykem obchodovat, která však skutečně mají co nabídnout. Cílem je dosažení pozitivního obchodního efektu pro obě zúčastněné strany“ uvedl k předseda sdružení CzechInno David Kratochvíl.

Celým Festivalem se prolíná již tradiční doprovodný program složený z expozic českých i zahraničních firem a institucí nabízejících své produkty a služby včetně ochutnávek exotických pokrmů a nápojů, jako například moldavská, chilská a španělská vína, indonéská káva, mexické guacamole nebo pákistánské birjani.

Pokud se týče oborového zaměření, je cílem Festivalu propagace a internacionalizace inovací všeho druhu, na české straně se tak návštěvníkům představují nejmodernější a na celém světě aplikovatelné technologické novinky jako 3D tiskárny, drony s termovizí nebo unikátní systémy pro využití solární energie.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

FEEDIT.CZ

Na Smart Business festival 2017 přiletí americký elitní futurista Martin Ford

28/08/2017 by daniel bradbury dočekal, posted in tisková zpráva, události

 1. srpna 2017 – Třetí ročník Smart Business Festivalu, který proběhne ve dnech 24.-25. října 2017, nabídne návštěvníkům skutečný skvost. Do Prahy zavítá elita v oboru inovací a robotiky, americký futurista Martin Ford. Americký expert zaměřující se na dopady umělé inteligence a robotiky na společnost a ekonomiku je autorem dvou knih, které se zabývají efektem automatizace a jejího potenciálu pro strukturální nezaměstnanost a dramaticky se zvyšující sociální nerovnosti. Záštitu festivalu letos udělil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech. Akce se stejně jako v minulých letech koná v rámci European SME Weeku 2017 pod záštitou Evropské komise, DG Enterprise.

Stejně jako v předchozích dvou letech je Smart Business Festival určený především pro všechny podnikatele, kteří chtějí svou firmu modernizovat a inspirovat se nejnovějšími technologickými novinkami z oblasti smart byznysu. Letos pořadatelé ze sdružení CzechInno zvolili jako místo konání festivalu Hotel STEP v pražských Vysočanech.

Bezesporu největším lákadlem bude v letošním ročníku návštěva amerického experta, Martina Forda, autora knih Světla na konci tunelu: Automatizace, zrychlování technologií a ekonomika budoucnosti (2009) a Vzestup robotů: Technologie a hrozba budoucnosti bez práce (2015). Právě jeho druhé dílo získalo v roce 2015 cenu Financial Times and McKinsey Business Book of the Year Award. Ford je také zakladatelem softwarové společnosti Genesis Systems se sídlem v Silicon Valley a získal akademický titul BSE v počítačovém inženýrství, Magna cum laude, na Michiganské univerzitě a je držitelem titulu MBA z UCLA’s Anderson School of Management.

„Pozváním Martina Forda chceme nastolit v Česku kvalifikovanou diskuzi o sociálních a ekonomických dopadech pokročilé digitalizace průmyslu v ČR a současně dát účastníkům Festivalu možnost setkat se a konfrontovat své názory a zkušenosti s jednou z největších celosvětových kapacit v oboru analýzy a projekce dopadů čtvrté průmyslové revoluce na podnikání i životy nás všech,“ uvedl k pozvání Martina Forda na Smart Business Festival 2017 předseda řídicího výboru sdružení CzechInno David Kratochvíl. „Smart Business Festivalem 2017 totiž uzavíráme první, základní etapu, komunikace o tzv. Průmyslu 4.0 v ČR, kdy jsme v předchozích dvou letech zejména řešili rozvoj technologií a vysvětlovali pojmy a vzájemné souvislosti. Nyní zahajujeme etapu druhou, sofistikovanější, složitější a nepochybně delší, kdy bychom rádi s českými podnikateli, ale i s širokou veřejností, komunikovali právě o dopadech působení těchto technologií na podnikání i celou českou společnost. K tomu myšlenky a názory Martina Forda mohou posloužit jako výborné východisko, se kterým se můžeme v českých podmínkách buď ztotožnit a nebo s ním polemizovat. Je nám ctí, že právě sdružení CzechInno může být strůjcem takové debaty a srdečně zveme všechny zájemce o výměnu názorů na toto téma k návštěvě Smart Business Festivalu 2017,“ uzavírá David Kratochvíl.

Onlineenterprise-europe-network.cz

Smart Business Festival potvrdil, že budoucnost už začala

 1. 10. 2017

Napsal: Eva Kožená

V kategorii: Aktuality

Výborná networkingová akce pořádaná sdružením Czechinno s naší spoluprací, tentokrát konaná v neotřelém sportovním zázemí hotelu Step pod moderátorskou taktovkou Daniely Písařovicové, Česká televize. Konference přinesla otevřenější diskuzi o tom, co u nás změní Průmysl 4.0.

Vyplynulo, že jsou ohroženy střední pracovní pozice (náš nový účetní je robot) a robotizace naopak přinese o level vyšší pracovní příležitosti (např. kontroloři plně robotizovaných provozech). Martin Ford jasně popsal, že v USA mizí díky robotizaci milióny pracovních míst a společnost je postavena před výzvy např. zaručeného příjmu. Naproti tomu v České republice, jak uvedl prof. Mařík, je plná zaměstnanost. Vláda se snaží doplňovat chybějící dělnické profese a tím oddaluje budoucnost, která tak jako tak přijde.

Společnost by ale měla výrazně podporovat vzdělávání v inženýrských oborech, které budou Průmysl 4.0 nastavovat. V jednotlivých blocích zazněly myšlenky, které stojí za přečtení.

V bloku pro novou éru zaznělo: 

 • Georgi Stoilov, Velvyslanectví Bulharské republiky v Praze: Lidské zdroje pro Průmysl 4.0: „Jsme konfrontováni s výzvami digitálního věku, ale nejsme na to připraveni.“
 • Filip Dřímalka, Digiskills: Jak chytře investovat do lidského kapitálu Vaší firmy: „Nad emaily trávíme neúměrně časuMěli bychom se všichni učit používat efektivní IT apps.“
 • Jiří Holoubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR: Management 4.0: „Je obtížné definovat požadavky na znalosti za 5-10 let.“

V bloku Investice do budoucnosti zaznělo:

 • Petr Očko, Technologická agentura ČR: Podpora podnikání a výzkumu 4.0: „Malé a střední podniky jsou hybateli ekonomiky. Prostor pro člověka je v oblasti improvizace, kreativity a disruptivních nápadů. Výzva pro vzdělávání. A mohou vznikat nová pracovní místa. Zaručený příjem je otázka 20ti let a je politicky obtížná.“
 • Martin Hora a Leoš Zacha, SmarTech Solutions: Metodika daňových odpočtů nákladů na VaV
 • Jakub Eiselt, DATASYS: Využití umělé inteligence v mezilidské komunikaci
 • Oscar Lazaro, Innovalia/Evropská komise: Investice Evropské komise do digitální transformace evropského průmyslu

Parlamentní listy

Technologická agentura: Smart Business Festival 2017

31.10.2017

 1. října 2017 skončil dvoudenní Smart Business Festival 2017, jehož hlavním mottem bylo „Lid versus roboti?“ a nosným tématem dopad pokročilé digitalizace a robotizace na českou ekonomiku a společnost.

V rámci dvoudenního programu zahájeného ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem se krom hlavního keynote speakera, jímž byl americký futurista Martin Ford, zúčastnilo více než 30 přednášejících, kteří jsou špičkami ve svých oborech.

Přednášející i účastníci se shodli na tom, že výzvy související s řešením společenských dopadů digitalizace jsou palčivější, než samotný rozvoj a zavádění technologií a je třeba se k nim postavit čelem tak, aby se Česká republika úspěšně popasovala s digitální transformací svého průmyslu a měla tak šanci získat náskok v mezinárodním srovnání.

„S letošním Smart Business Festivalem jsme velmi spokojeni,“ uvádí k průběhu akce předseda řídicí rady sdružení CzechInno David Kratochvíl. „Na jedno místo se totiž podařilo dostat odborníky, kteří se souvislostem a dopadům digitalizace dlouhodobě věnují, dosud však měli jen malou šanci se při svých mnohých aktivitách setkat na jednom fóru a vyměnit si tam za aktivní účasti kvalifikovaného publika své názory na aktuální dění. Jsme rádi, že jim toto fórum možnost poskytl právě letošní Smart Business Festival,“ uzavírá David Kratochvíl.

Témata jako je kybernetická i fyzická bezpečnost robotických systémů, právní rizika související s odpovědností za škodu způsobenou autonomními zařízeními nebo třeba i stále nedořešená situace ohledně efektivních odpočtů nákladů na výzkum a vývoj ze základu daně rezonovala celým dvoudenním programem. Krom jiného pak účastníci měli možnost inspirovat se technologickými novinkami uvedenými do praxe samotné – prvním chatbotem v češtině, pípou 4.0 nebo si například vyzkoušet (ne)bezpečnost vzdáleného přístupu k zařízením typu chytrých tiskáren. Se zahraničními odborníky i tuzemskými experty proběhla diskuze o budoucnosti tzv. Digital Innovation Hubů – sítě Center pro digitální inovace, kterou aktuálně vytváří, i s aktivní účastí řady českých uchazečů, Evropská komise.

Celému programu pak dodala jiskru a nové impulsy diskuze s americkým futuristou Martinem Fordem, autorem bestselleru „Vzestup robotů: Technologie a hrozba budoucnosti bez práce“, kterou následně okomentovaly top osobnosti českého byznysu, akademické a vědecko-výzkumné sféry.

Sedmý ročník prestižního projektu Vizionáři 2017 představil vítěze

08/12/2017 by daniel bradbury dočekal, posted in tisková zpráva

Praha, 8. 12. 2017: V pořadí posedmé v řadě vyhlásila odborná porota vítěze prestižního projektu Vizionáři 2017 pro letošní rok. Oceněny tak byly nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým či ekonomickým přínosem. Mezi oceněnými projekty se objevily například rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti, řešení pro (auto)mobilitu tělesně postižených osob nebo unikátní digitalizované pracoviště pro umělecké sochařství. Kromě vítězů porota udělila i jedno čestné uznání.

V letošním roce ocenila odborná porota složená ze zástupců státních institucí, akademického prostředí a partnerů projektu, určila za vítěze celkem 10 subjektů. Laureátem čestného uznání odborné poroty projektu Vizionáři 2017 se stal Pavel Železný. Oceněnou inovací byl realizovaný projekt Knihoobudka, která představuje veřejnou bezplatnou knihovnu v ulicích města s perspektivou stát se veřejným pouličním pracovištěm se stolkem, připojení k elektřině a wifi síti. Porota hodnotí projekty podrobně z několika pohledů. Ty představují existenci realizovaného inovativního řešení, identifikaci jeho původce, společenského přínosu, vizionářského přístupu při realizaci inovace a další. „Dovoluji si tvrdit, že za uplynulých 7 let jsme celý proces zahrnující všemožná úskalí dovedli téměř k dokonalosti. Počet přihlášek každým rokem stabilně stoupá stejně jako kvalita přihlášených projektů. Zaznamenáváme také rostoucí spektrum charakteru uchazečů. Kromě firem se hlásí stále více škol nebo zájmových sdružení“, říká předseda řídicího výboru sdružení CzechInno David Kratochvíl.

Titul Vizionář 2017 pro letošek získali:

FEEDIT.CZ

ALTEC a.s + Strojmetal Aluminium Forging s.r.o., oceněná inovace: STROJBAN – systém pro logistiku přepravních palet

ASV Náchod, a.s. oceněná inovace: REVA – systém pro sledování a vyhodnocování činnosti výrobních strojů

Beznoska s.r.o., oceněná inovace: Rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti

Coming Plus, a.s., oceněná inovace: Tensograf – unikátní přístroj pro měření a hodnocení objemových změn v materiálech

Elbee Mobility s.r.o., oceněná inovace:Vozidlo Elbee – jedinečné řešení pro mobilitu tělesně postižených osob

ELCOM, a.s., oceněná inovace: Systém vzdálené a prediktivní údržby tzv. strojového zdraví

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o., oceněná inovace: Platforma „Otvírej mobilem“

PPRoi Development s.r.o., oceněná inovace: Systém PPROI – unikátní systém pro zvyšování efektivity podnikání

PRAGOTHERM, servis fasád, s.r.o., oceněná inovace: Fotoaktivní transparentní nátěrový systém Balclean

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, oceněná inovace: Unikátní digitalizované pracoviště pro umělecké sochařství

Seminář ,,Právo a podnikání v digitálním věku” v rámci Týdne inovací 2017 v Praze

Publikováno: 8.12.2017

Autor: 41100

Dne 6. prosince 2017 se uskutečnil další seminář zaměřený na problematiku GDPR organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickým centrem Akademie věd ČR a Enterprise Europe Network.

Pražský seminář zaměřený na GDPR, který se konal v rámci ,,Týdne inovací 2017”, zahájil Petr Hladík z Technologického centra Akademie věd ČR, který je národním koordinátorem Enterprise Europe Network ČR. Pan Hladík zároveň síť EEN představil.

S úvodním slovem vystoupil Petr Kameník, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení Sekce podnikání, digitální ekonomiky a spotřebitele. ,,Je jasné, že GDPR bude dopadat na všechny podnikatelské subjekty včetně drobných živnostníků a že GDPR bude znamenat vyšší administrativní zátěž pro podnikatele. Proto je cílem Ministerstva průmyslu a obchodu realizace takových opatření, která pomohou zintenzivnit přenos informací resp osvěty o GDPR směrem k podnikatelům”, sdělil Petr Kameník. O konkrétních opatřeních MPO informoval pak Pavel Vinkler, ředitel Odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu MPO. Jedná se např. o zřízení speciální webové záložky na stránkách MPO věnované GDPR či zařazování tématu GDRP na další jednání Podnikatelské rady, která je poradním orgánem ministra průmyslu a obchodu.

Základní aspekty GDPR a jejich očekávaný dopad na firmy prezentoval Jan Bárta z Advokátní kanceláře Jan Bárta. Zdůraznil mj., že osobní údaje jsou komoditou, která je velmi cenná.

Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, shrnul výsledky průzkumu zaměřeného na připravenost malých a středních podniků na GDPR, ze kterého vyplynulo např., že díky Nařízení GDPR dojde ke změnám jak interních tak externích procesů firem a dotkne se většinou více útvarů. Upozornil také na webové stránky www.gdprbezobav.cz , kde lze pokládat dotazy k GDPR, přičemž na dotazy směřující k základním problémům firem a živnostníků jsou poskytovány bezplatné odpovědi do 48 hodin.

Tereza Šamanová, manažerka pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy ČR a výkonná ředitelka sdružení CzechInno, podala výklad k pojmům a definicím vyplývajícím z nařízení GDRP, k právům a povinnostem subjektu údajů, rovněž informovala o přípravě českých firem na evropskou reformu ochrany dat. V závěru představila harmonogram konání tvz. GDRP Akademie pro rok 2018.

Seminář zaměřený na GDPR byl pro všechny přítomné cenným zdrojem informací, o čemž svědčily i dotazy jednotlivých účastníků.

V Plzni se uskutečnila konference Kybernetická revoluce CZ aneb Lid versus roboti?

 1. 1. 2018 | Zdroj: Enterprise Europe Network ČR

Vědeckotechnický park Plzeň ve čtvrtek 25. ledna 2018 – téměř na den přesně po roce – hostil první letošní akci z cyklu Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?, kterou ve spolupráci s BIC Plzeň a dalšími partnery uspořádalo sdružení CzechInno.

Přítomní odborníci z firem, regionální samosprávy Plzeňského kraje, univerzit a dalších institucí tak měli možnost s účastníky diskutovat na témata podstatných dopadů nových technologií do života firem i celé společnosti. V rámci odpolední praktické části akce pak navštívili nově otevřený Smart City Polygon v Plzni-Bolevci s demonstrací ukázek úspěšného zavedení prvků Průmyslu 4.0 do provozu chytrých měst a chytrých škol.

V programu se tak představilo celkem 14 odborníků, kteří prezentovali novinky ve společenském využití prvků Průmyslu 4.0 ve svých oblastech.

„Jsme rádi, že nám naši regionální partneři umožnili vrátit se po roce na místo činu do Plzně a vyslechnout si, kam firmy ze zdejšího kraje ve svém technologickém rozvoji a práce s jeho důsledky za uplynulý rok pokročily,“ říká předseda sdružení CzechInno David Kratochvíl.

„V letošním roce jsme se také daleko více, než na prezentaci technologických leaderů a nadnárodních korporací zaměřili na konkrétní příklady malých a středních podniků, které se úspěšně popasovaly s novými technologiemi a využili jich jako příležitosti ke svému rozvoji – a to při současném úspěšném vyřešení úskalí, které přináší střet techniky se sociálním prostředím, které na ni není připraveno. Jsme hrdí, že takovéto firmy v Česku máme a je nám ctí je prezentovat v rámci našich akcí,“ uzavírá David Kratochvíl.

„Pro Plzeňský kraj je velká čest být při této akci, neboť vztah Plzeňského kraje k tématu dnešní akce je velmi úzký – ve vztahu k technologii je třeba vidět zejména člověka. V Plzeňském kraji je nejnižší nezaměstnanost Evropy, a právě proto se musíme na diskuze o vztahu člověka a robota a jejich vzájemné koexistenci velmi podrobně zaměřit,“ okomentoval akci Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky.

„Technologie se vyvíjí, obtížné ale je, aby se jim lidé přizpůsobili a společnost je přijala. Jsme rádi, že firmy v našem kraji se zaměřují nejen na úspěšné nasazení nových technologií ve vlastních provozech, ale současně dělají i mnoho pro to, aby technologie jimi produkované úspěšně využívala celá společnost,“ dodala k akci Jana Klementová, jednatelka BIC Plzeň.

Projekt Kyberneticka revoluce CZ v Plzni zahájil svou letošní sérii regionálních akcí, v jejímž rámci navštíví dále v březnu České Budějovice, v dubnu Olomouc a Karlovy Vary, v květnu Brno a v červnu Ostravu, ve II. pololetí se pak bude stěhovat do Hradce Králové, Ústí nad Labem a Zlína.

Projekt si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Onlinecfoworld.cz

Festival Exportu CZ 2018 začíná 21. června 2018

6. ročník úspěšného projektu pokračuje v tradici setkávání zástupců desítek zemí celého světa.

autor ali | Aktuality | 30.05.2018

Už jen necelý měsíc zbývá do startu mezinárodního úspěšného projektu Festival Exportu CZ 2018, který pořádá sdružení CzechInno ve spolupráci se svými partnery. V programu Festivalu se bude snoubit přednášková část s aktuálními informacemi ze zastoupených teritorií, expoziční část zaměřená na prezentaci zemí a služeb a atraktivní doprovodný program složený z ochutnávek cizokrajných pokrmů a nápojů a prezentace umění. Akce se uskuteční dne 21. června 2018 v pražském hotelu Olympik Artemis. Záštitu akci poskytují prezident České republiky Miloš Zeman a ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

I v letošním roce pořadatelé navazují na rostoucí zájem o mezinárodní spolupráci s netradičními teritorii a zejména maximalizovat přínos pro firmy, které mají v plánu se zúčastnit letošního 6. ročníku Festivalu Exportu CZ. Ten se obsahově zaměří zejména na celosvětový rozvoj digitální ekonomiky a na propojení českých firem s relevantními zahraničními partnery, a to zejména v oblasti vzájemné obchodní výměny zaměřené na výrobky a služby spadající do oblasti digitálních inovací. Festival každoročně navštíví zástupci desítek zemí z celého světa. Prozatímní rekord drží 5. ročník této akce, které se zúčastnili vystavovatelé z úctyhodných 45 zemí.

„Cílem našeho projektu je povzbudit mezinárodní obchodní spolupráci atraktivní a poutavou formou – tedy tak, že představíme lákadla a krásy dané země a současně i její obchodní potenciál,“ uvádí předseda sdružení CzechInno David Kratochvíl. „Jsme rádi, že se nám to již šestým rokem daří a důkazem toho je například zintenzivnění kontaktů mezi Českou republikou a Středoafrickými zeměmi. Uzavřeli jsme s partnery z Ugandy a Konga dohody o spolupráci, a právě teď je ve Střední Africe štáb České televize, který jednak objevuje tamní přírodní krásy, ale zejména také hledá „českou stopu“ v tamním byznysu. V závěsu se pak do Střední Afriky vypraví historicky první česká podnikatelská mise. I takto může vypadat efekt spolupráce navázané právě u nás na Festivalu Exportu CZ,“ doplňuje David Kratochvíl.

Za zúčastněné země představí na letošním Festivalu Exportu CZ 2018 své novinky ve formě úvodních vystoupení velvyslanců a dále i odborných přednášek expertů celkem 12 zemí, mezi jinými například z Číny, Mexika, Pákistánu, Chile, Bulharska nebo Iráku.  V expoziční části se pak představí další dvacítka zemí, mezi jinými například Turecko, Rumunsko, Argentina nebo Izrael. Zástupci dalších zemí již potvrdili svou účast na Festivalu nebo zapojení do organizované série B2B setkání. Cílem akce je nabídnout maximální spektrum aktuálních informací o zúčastněných zemích a obchodních příležitostí ve spolupráci s nimi.

Festival je určen začínajícím a potenciálním českým i zahraničním exportérům a firmám s potenciálem expanze směrem z ČR do zahraničí či ze zahraničí do ČR a s vysokou mírou inovativnosti ve svém podnikání. Ti v rámci projektu získají dostatek důležitých informací a kontaktů pro úspěšnou realizaci svých aktivit. Festival Exportu CZ se stal již tradiční součástí předprázdninového programu řady velvyslanectví cizích států v ČR i inovativních českých firem, které přicházejí na Festival jako návštěvníci nebo se prezentují jako vystavovatelé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.