Představení sdružení

Zájmové sdružení právnických osob CzechInno  vzniklo jako reakce na postkrizový hospodářský vývoj v roce 2009, který v současnosti klade velký důraz na znalostní ekonomiku, inovace a inovační procesy. Proto posláním sdružení právnických osob CzechInno je všestranný rozvoj a podpora inovačních procesů a vše co úzce souvisí se znalostní ekonomikou 21. století.

Sdružení CzechInno buduje svoji neopomenutelnou roli „matchmakera“, protože inovace vznikají vzájemnou spoluprácí a vazbami mezi různými aktéry, tzn. firmami jako tvůrci inovací a akademicko-vědeckými institucemi, které vytváří nové znalosti a jsou součástí Inovačního systému v ČR ,kterého je i Czechinno součástí.  Kromě toho jsou však důležité i vzájemné vazby mezi dalšími účastníky trhu, jako jsou zákazníci, dodavatelé, konkurenční firmy. Všechny tyto aspekty v rámci svých aktivit sdružení právnických osob reflektujeme a analyzujeme.Cílem sdružení je poskytování informací z oblasti inovací a s nimi souvisejících služeb. Vybudovali jsme  „MATCHPOINT“, kde se setkávají partneři a zájemci o inovace a informace z oblasti inovačních procesů.

CzechInno je tvůrcem unikátního systému podpory českého inovačního podnikání, který se prolíná všemi našimi projekty. Umožňujeme tak firmám, které se našich projektů zúčastní, vytěžit z tohoto systému maximum pro rozvoj jejich byznysu.

V rámci projektu Vizionáři vyhledáváme výjimečné inovační počiny v českém podnikání s významným technologickým, sociálním a/nebo ekonomickým přínosem.

V rámci Smart Business Festivalu tyto i další inovační počiny představujeme a přibližujeme nejširší veřejnosti a s jejich pomocí propagujeme inovativní přístup k podnikání.

V projektu Smart Export Hub podporujeme internacionalizaci českého inovativního podnikání a mezinárodní obchodní spolupráci českých firem zejména.

V rámci projektu InnoNet, který je součástí každého našeho projektu, se setkávají partneři a zájemci o inovace a informace z oblasti inovačních procesů.

PODPORUJEME INOVACE.

V řídicím výboru sdružení CzechInno jsou zastoupeny:
Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR)
2CAN, s.r.o.
UNIVERSITY MEDIA GROUP, s.r.o.

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.