Současnost a budoucnost

Sdružení CzechInno si klade za cíl seznámit nejen podnikatelskou, ale i širší veřejnost s problematikou inovací v českém prostředí a zároveň chce sdělit možný budoucí vývoj v této oblasti. Před tím, než budeme moci hovořit o budoucích prioritách v oblasti inovací, je velmi důležité vědět, co charakterizuje a ovlivňuje dlouhodobý hospodářský růst v České republice.

V souvislosti s transformací ekonomiky se v průběhu dvou desetiletí objevili tři okruhy přirozených problémů, které v minulosti byly (a stále jsou) hnací silou našeho hospodářského růstu, avšak v současnosti se stávají problémem díky nemožnosti se přizpůsobit dynamicky se rozvíjejícímu ekonomickému vývoji.

3 problémy současné ekonomiky

Slabý sektor domácích firem

České firmy v mnoha případech nejsou schopny napřímo kontaktovat konečné zahraniční zákazníky, vždy tak činí za asistence jiných zahraničních firem.

ČR jako efektivní montážní hala

Převážná většina firem v ČR má svoji konkurenční výhodu založenou na zvyšování efektivnosti výroby a snižování nákladů – příliš malý význam inovací.

ČR má velký podíl firem se zahraniční účastí

Důsledkem tohoto faktu je skutečnost, že inovativní přístupy a technologie jsou do ČR přesouvány pouze částečně – zásadní technologické přístupy zůstávají v mateřských společnostech.
Shora popsané problémy jsou přirozeným stavem vývoje transformační ekonomiky ČR. Nejvýznamnějším důsledkem pro současnost shora uvedených problému je to, že pro české domácí podniky je obtížnější rozvíjet se nezávisle, resp. konkurovat (zavedeným zahraničním firmám) na náročných trzích a vstupovat na nové trhy, ve smyslu produktovém i teritoriálním, mimo shora uvedený rámec.
Tato skutečnost je ještě posilována menším rozsahem a horšími podmínkami pro spolupráci mezi firmami a institucemi zabývající se Vědou a Výzkumem (dále už jen VaV), což vede k celkově nižšímu potenciálu pro rozvoj znalostní ekonomiky.
Česká ekonomika se nyní nachází ve stadiu, kdy postupně ztrácí výhodu cenové konkurenceschopnosti. Proto se domácí firmy musí „ZMĚNIT a SOUSTŘEDIT“ na inovace a transfer náročných technologií. V této souvislosti je velmi důležitá role sdružení Czech Inno, jehož hlavní úkolem je pomoci firmám se „ZMĚNIT a SOUSTŘEDIT na inovace“.
 

Budoucnost ČR ekonomiky

ČR ekonomika jako celek musí budovat a rozvíjet nové faktory konkurenceschopnosti, tak aby uspěla na globálním trhu.

V souvislosti s přechodem na znalostní ekonomiku vzroste důležitost:

Inovativních firem

Firmy, které jsou schopny konkurovat na trhu nejen cenou, ale zejména jedinečnými vlastnostmi a vysokou kvalitou svých výrobků a služeb.

Domácích firem

Tyto firmy musí být konkurenceschopné v mezinárodním měřítku, tzn., musí být schopny nalézat nové příležitosti na globálních trzích.

Zahraničních investic

Promění se charakter investic – důležité budou samotné inovativní procesyZahraničních investic

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.