InnoNet

Popis projektu

Projekt Inovačních Networkingů (InnoNet) je projektem, jehož cílem je v návaznosti na aktuální situaci v českém podnikání propagovat inovační aktivity českých firem formou setkávání malých a středních podniků s vysokým inovačním potenciálem mezi sebou navzájem a zástupců výzkumné, vědecké a akademické sféry a vzájemné výměny jejich kontaktů a best practices v oblasti inovačního podnikání.

Projekt navazuje na základní strategické dokumenty ČR jako je Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR na léta 2012 – 2020 (strategický pilíř Inovace s podtitulem „Inovace – zdroj budoucí prosperity ČR“, projekty č. 38 – 43, z nichž nejvýznamnějším pro projekt jsou projekty 9.40 Rozvoj spolupráce pro transfer znalostí mezi podniky a VaV sektorem a 9.41 Rozvoj spolupráce mezi podniky) a Inovační strategie ČR na léta 2012 – 2020.

Cíle projektu

Základním cílem projektu je povzbudit inovační aktivity českých firem s cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti v globálním ekonomickém prostředí, dílčími cíly pak jsou:

 • Shromáždění komplexní databáze kontaktů inovačního podnikání v ČR
 • Uspořádání série reprezentativních networkingových setkáních s cílem podpory vzájemné výměny kontaktů a best practices
 • Zvýšení povědomí účastníků o možnostech spolupráce v rámci inovačního podnikání v ČR
 • Zvýšení konkurenceschopnosti účastníků InnoNetů v přímé příčinné souvislosti s nově navázanou spoluprací
 • Zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky v návaznosti na nové aktivity účastníků InnoNetů.

Projektové aktivity

Nejdůležitější projektovou aktivitou bude pravidelné pořádání inovačních networkingových setkání (InnoNetů), a to se zaměřením na spolupráci v jednotlivých oborech. Budou se střídat InnoNety, jejichž účastníky budou výlučně MSP a setkání, na nichž budou participovat rovněž zástupci vědy a výzkumu a akademické sféry.

Dílčí projektové aktivity, jejichž prostřednictvím bude implementována tato hlavní projektová aktivita, budou následující:

 • Tvorba komplexní databáze kontaktů důležitých pro oblast inovačního podnikání
 • Akvizice účastníků formou přímého oslovení a PR kampaně k projektu
 • Uspořádání pilotního InnoNetu
 • Vyhodnocení průběhu pilotního InnoNetu a zpracování plánu navazujících kvartálních InnoNetů
 • Akvizice účastníků kvartálních tematických a regionálních InnoNetů, průběžné vyhodnocování
 • Závěrečný InnoNet ve formě konference
InnoNet
Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.