Největší letošní akce Smart Export Fórum nabízí Vaší firmě osobní setkání s významnými exportéry z Japonska, Jižní Koreji a Singapuru a oblastí Hongkongu a Tchaj-wanu.

 

 

29. 9. 2020 Praha

Hotel Olympik Artemis

Podpora exportu-importu – Sdílení kontaktů – Japonsko a Asijští tygři

Využijte možnost okamžitého navázání spolupráce s novými partnery z Japonska a Asijských tygrů v oblasti digitálních inovací v podnikání, výzkumu a vzdělávání! Osobní kontakt je nenahraditelný.

 

Hlavní akce projektu – Smart Export Fórum 2020 – se proto zaměřuje na spolupráci Střední Evropy hlavně s Japonskem a Asijskými tygry.

 

KOMU JE PROJEKT URČEN?

  • Inovativním českým malým a středním podnikům, které pracují anebo mají zájem pracovat s inovacemi založenými na digitálních technologiích.

Ty bychom rádi na Smart Export Fórum 2020 pozvali v první řadě. Nabízíme jim aktuální informace o možnostech využití veřejné podpory pro jejich mezinárodní obchodní aktivity. Dále mohou využít příklady dobré praxe, které v této oblasti běží a možnost bezprostředního navázání nových mezinárodních kontaktů, které posílí jejich působení v zahraničí a nastartuje jejich konkurenceschopnost.

  • Českým i zahraniční institucím zaměřeným na podporu exportu a internacionalizaci malých a středních podniků.

Pomůžeme jim šířit informace potřebné pro úspěšný export a internacionalizaci a zvyšovat tak konkurenceschopnost aktivních i potenciálních účastníků vztahů v mezinárodním obchodě. Jde jak o instituce státu, tak i velvyslanectví s gescí pro Českou republiku.

  • Zahraničním firmám, školám a výzkumným organizacím se zkušeností nebo s potenciálem spolupráce s českými partnery.

Jejich zapojení je zcela nutné pro možnost sdílení dobrých praxí a kvůli bezprostřední možnosti kontaktu mezi potenciálními obchodními partnery ze Střední Evropy a fokusního teritoria. Může se jednat jak o zahraniční importéry hledající českého distributora, tak investory či zájemce o české investice nebo o vzdělávací nebo výzkumné organizace se zkušeností nebo zájmem o spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu.

Kontakt s těmito aktéry bude probíhat buď prostřednictvím velvyslanectví jejich domovských států pro ČR, nebo ve spolupráci s partnery Smart Export Hub Fóra a členy Středoevropské platfomy pro digitální inovace.

  • Organizacím sdružujícím podnikatele a sítě na podporu podnikání.

Cílem jejich zapojení do projektu je jednak zvyšování povědomí firem o přidané hodnotě mezinárodní obchodní spolupráce zejména s fokusním teritoriem, a současně i odborná spolupráce prostřednictvím jejich přednášek a odborného moderování workshopů.

Co Vám účast v Smart export Hubu přinese?

Sdílení dobrých praxí, informační výměnu, matchmaking a networking mezi ČR a ostatními státy Střední a Východní Evropy a teritoriem Japonska a Asijských tygrů:

  • Střední Evropy, tedy zejm. ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a spolkových států Bavorsko a Sasko Spolkové republiky Německo
  • Japonsko a Asijští tygři

PROČ SE ZÚČASTNIT SMART EXPORT HUB FÓRA 2020

  1. aktuální informace z vládní sféry v zapojených zemích co se týče strategické podpory rozvoje digitálních inovací a aktuálních možností veřejné podpory pro financování vzájemné spolupráce (dopolední blok Strategická podpora)
  2. výměna aktuálních informací a příkladů dobré praxe z firem, škol i vědeckovýzkumných institucí při vývoji a implementaci digitálních inovací a s tím spojeného aplikovaného výzkumu (odpolední blok Inovační dobré praxe)
  3. efektivní výměna kontaktů a přímý kontakt mezi všemi aktéry vývozních aktivit navzájem a výměnu informací a best practices v oblasti exportu a mezinárodní obchodní spolupráce (matchmakingový Smart B2B Event)
  4. náhled na umění, kulturu a gastronomii zapojených zemí formou společenského programu (Společenský večer Smart Export Hub Fóra).

Celý program akce  

S těmito partnery projekt připravujeme:

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.