Necelý měsíc zbývá do Smart Export Fóra 2019 – historicky první akce na podporu technologické spolupráce mezi Českem, Slovenskem a Latinskou Amerikou

Praha, 27. května 2019: V červnu bude Praha hostit zajímavou akci na podporu technologické spolupráce mezi zeměmi Střední Evropy a Latinské Ameriky. Historicky první Smart Export Fórum 2019 se uskuteční dne 19. června 2019 v pražském Hotelu Olympik Artemis a představí se na něm 6 nejperspektivnějších digitálních oborů a šestice latinskoamerických zemí, která má zájem o spolupráci s Čechy a Slováky v těchto oblastech. Česká exportní banka je generálním partnerem této akce.

Sdružení CzechInno a Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno, které jsou hlavními organizátory této akce, si kladou za cíl zejména popularizovat a kultivovat implementaci digitálních inovací v podnikové praxi i běžném životě. K tomu samozřejmě patří i aktivní spolupráce českých firem a výzkumníků se zahraničím. Právě k efektivnímu navázání kontaktů a zviditelnění možností společného byznysu i výzkumu mezi Střední Evropou a Latinskou Amerikou slouží letošní Smart Export Fórum, které si klade za cíl efektivně zprostředkovat spolupráci mezi českými a slovenskými firmami a výzkumnými organizacemi v oblasti digitálních inovací – a z nich zejména na poli umělé inteligence, rozšířené a virtuální reality, kybernetické bezpečnosti, 3D tisku, robotiky a práce s velkými daty – a zástupci šesti nejperspektivnějších zemí Jižní Ameriky, kterými jsou Brazílie, Peru, Chile, Mexiko, Kolumbie a Argentina. Jejich zástupci do Prahy osobně zavítají a v nabitém programu akce přinesou informace o nabídkách na okamžité zahájení spolupráce pro Čechy a Slováky.

„Země Latinské Ameriky jsou z hlediska podpory diversifikace českého exportu prioritní. A navazování kontaktů se zástupci těchto trhů přináší českým exportérům nové příležitosti,“ dodává za Českou exportní banku ředitel odboru Mezinárodní vztahy Petr Križan.

Program akce představí, co je nového v českém a slovenském firemním prostředí co do užitečných nástrojů umělé inteligence, které napomohou v odhalování kybernetických útoků a jiných online verzí kriminality, které chytře využívají rozšířené a virtuální reality na pomoc inteligentního rozvoje průmyslových areálů, servisních služeb v průmyslu i chytrých měst, nebo co se stane v blízké budoucnosti v oblasti alternativních způsobů výroby jako je 3D tisk. Na straně druhé vyslechneme od kolegů z Chile nabídku na zapojení do jejich inovačních aktivit, od Brazil Tech Awards z brazilského Sao Paola, jaké subvence mohou české inovativní firmy při vstupu na latinskoamerický trh očekávat, a nebo od kolegů z nové inovační platformy v peruánské Limě, jak chtějí zapojit do spolupráce své české protějšky.

Od reprezentantů českého státu se dozvíme, jaké oficiální státní i obchodní mise se do Latinské Ameriky připravují, jakou podporu mohou české firmy na své cestě do tohoto zaoceánského teritoria očekávat, kdo z Čechů (ať už jsou to zástupci agentury CzechTrade, nebo firmy i jednotlivci, kteří již v latinskoamerických zemích působí) může firmám a výzkumníkům na jejich pouti do Latinské Ameriky asistovat, jak bude vypadat podpora spolupráce v aplikovaném výzkumu z programů TA ČR nebo jaké poradenství a služby má ve spolupráci s latinskoamerickými partnery připraveny síť Enterprise Europe Network.

programu se tak objeví za nabitý pracovní den více než 40 speakerů. Konferenční sekce akce bude doprovozena expozicí obsahující praktické ukázky všeho, o čem se bude v programu hovořit, i možnosti konzultace o konkrétních možnostech spolupráce.

V neposlední řadě je v rámci programu Smart Export Fóra 2019 připravena série organizovaných B2B setkání, v jejichž rámci si účastníci budou moci u dobré kávy čtvrthodinku popovídat a vyměnit si kontakty i nápady na spolupráci.

Vstup na akci je po předchozí registraci bezplatný, více informací je k dispozici na www.smartexportforum.cz.

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival, projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce mezi Střední Evropou a třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a série regionálních akcí Digitální revoluce CZ určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách i běžné společnosti.

Smart Export Forum 2019 Střední Evropa & Latinská Amerika se koná pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, ministra průmyslu a obchodu České republiky Karla Havlíčka a předsedy Technologické agentury ČR Petra Konvalinky.

Generálním partnerem akce je Česká exportní banka. Hlavními odbornými partnery jsou České radiokomunikace, a.s., Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, agentura CzechTrade, Elektrotechnická asociace České republiky, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ČESTA – Smíšená obchodní komora Česko-tichomořské aliance, Společnost vědecko-technických parků ČR a Advokátní kancelář Gürlich & Co.

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media, portál BusinessInfo, časopis MM Průmyslové spektrum, a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.