Bude nás ovládat toaster? Projekt Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti? Tentokrát v Podnikatelském inkubátoru Kanov v Karlových Varech

Podnikatelský inkubátor Kanov hostil již čtvrtou letošní akci z cyklu Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?, kterou ve spolupráci s partnery uspořádalo sdružení CzechInno. Přítomní odborníci z firem, regionální samosprávy karlovarského kraje, univerzit a dalších institucí měli možnost s účastníky diskutovat na témata podstatných dopadů nových technologií do života firem i celé společnosti. Jak jsme na tom s kybernetickou bezpečností?
Setkání v neformálním a útulném prostředí karlovarského Podnikatelského inkubátoru Kanov zahájil Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení CzechInno a prezident vědeckotechnických parků ČR. Poukázal na užitečnost projektu Kyberneticka revoluce, ve kterém odborníci představují příklady dobré praxe, jak se jednotlivé firmy vyrovnávají s Průmyslem 4.0 a navzájem se mohou inspirovat.

Podnikatelský inkubátor Kanov

Michal Riško

 

Michal Riškonáměstek primátora Statutárního města Karlovy Vary přivítal účastníky jménem nejmenšího kraje v ČR. Uvedl, že postupující kybernetizace ve státní správě mnohdy život spíše znesnadňuje, protože není jednotný systém, ale několik, které spolu navzájem nekomunikují. „Přál bych si, aby lidé své činnosti nepodřizovali jenom tomu, aby něco měli, ale také abychom byli.“
Petr Haak, jednatel Podnikatelského inkubátoru Kanov představil další plány rozvoje Kanova, jako místa pro spolupráci dalších firem. Zmínil, že karlovarský kraj se potýká s nedostatkem mladých lidí. Uvítal otevření pobočky pražské VŠ Finanční a správní v Karlových Varech. Nově otevřený studijní obor kybernetické bezpečnosti bude znamenat vítaný překryv pro činnosti Inkubátoru.
Petr Haak
Tereza Šamanová

 

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka CzechInno.cz, představila platformu CEEInno, která posouvá svým projektem Sítě Digitálních Inovačních Hubů i na Slovensko nabídku pomoci firmám i lidem úspěšně vstoupit do Průmyslu 4.0. Platforma CEEInno cílí dále na středoevropský  region. Na jednání Steering Comittee pro Smart Factories dne 12.12. byly schváleny zakládající subjekty Platformy CEEInno: Technologické centrum Akademie věd ČR, Podnikatelské a inovační centrum Plzeň, Jihočeský vědeckotechnický park v Českých Budějovicích, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci, Technologické centrum Hradec Králové, Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor Brno. Také byl schválen jeden solitérní Digitální Inovační HUB – Národní Centrum Průmyslu 4.0 při ČIIRK ČVUT.

„Kybernetická revoluce vloni navštívila 7 krajských měst. Pokrok se nezastavuje, firmy jdou mílovými kroky kupředu se svými digitalizačními aktivitami. Proto se letos vracíme, aby firmy o sobě navzájem věděly.“

O odborný úvod do tématu socio-ekonomických důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktických řešeních ve firmách se postaral Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy a prezident Elektrotechnické společnosti. Zmínil se o časté dezinterpretaci konceptu Průmyslu 4.0, kdy je digitalizace často prezentována jako cíl, přestože je pouze nástrojem, prostředkem pro realizaci všech aktivit v rámci základních atributů. Je nutné rozlišovat mezi DATY – INFORMACEMI – ZNALOSTMI.
Jiří Holoubek
 
Milan Edl
V Panelu Lidé pro novou éru vystoupil Milan Edl z Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Hovořil o dopadech Průmyslu 4.0 na technické vzdělávání. Velmi rychle se mění paradigma společnosti, vzniká mnoho nových profesí, staré zanikají. Proto musíme vytvářet studijní obory  a vytvářet tak absolventy na profese, ktere ještě neexistují. Vznikají interdisciplinární výukové programy zaměřené na horizontální integraci znalostí z různých oborů a zabezpečující systémový nadhled. Zároveň jsou potřební vysoce specializovaní odborníci, na které jsou zaměřeny výukové programy na vertikální integraci znalostí a zkušeností. Hlavním cílem Západočeské univerzity v Plzni je produkovat absolventy, kteří umí dělat nové věci, ne pouze opakovat to, co vytvořily předchozí generace.
Tomáš Mašek, ředitel integrované střední školy Cheb zmínil problém odborného školství – získat učitele odborných předmětů, protože školství nabízí velmi nízké ohodnocení pro člověka, který musí mít  odborné vzdělání, doplněné pedagogickým.

Škola a zaměstnavatel mohou nastavit systém odměn, dalšího zařazení studentů. Často dochází k tomu, že mladiství žáci narušují systém svojí individualitou. Velmi důležité je proto najít a udržet potřebnou motivaci studentů.

Tomáš Mašek
Jan Hanuš
V Panelu Management budoucnosti vystoupil Jan Hanuš, vedoucí KB EU Pointu Komerční banky, představil projekt KB s cílem stát se HUBem, koordinátorem pro podnikatele, kteří se chtějí posunout dál. Podle jeho slov je nutná přidaná hodnota bankéřů, která musí být vyšší, než zpracovat úvěr. Bankéři mají k dispozici množství dat, znají sektor, mohou přinést vizi. KB se snaží propojovat projekty a lidi ve svém KB Innovation Point. KB např. úspěšně integrovala StartUp Fakturoid, který umožňuje fakturaci přímo se systémem elektronického bankovnictví KB.
Vít Šumpela z Technologické agentury ČR, představil aktivity TAČR, mimo jiné podporu vzdělávání. Podle jeho slov je důležitá podpora role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0 v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.
Vít Šumpela
Daniel Choc
Daniel Choc z AIMTEC rozvedl téma stále rostoucích nárocích koncových zákazníků, např. v automobilovém průmyslu, kteří si chtějí své auto konfigurovat na míru. Výroba je proto mnohem složitější. Kde mám začít s digitalizací ve svém závodě? Doporučuje č kroky: 1. Digitalizace Sběr dat, vytvořit digitální obraz fyzického dění, 2. Kontrola – Horizontální integrace, 3. Vizualizace Analýza dat 4. Delegování Sebeoptimalizující se výroba. Jednotlivé procesy potom instalovat krok po kroku.
V následujícím panelu Bezpečnostní úskalí Miroslav Ludvík ze Znalecké kanceláře Dr. Ludvíka a Katedry Informatiky a přírodních věd VŠTE v Českých Budějovicích  se zabýval bezpečností Internetu věcí. Představa, že nám toaster připraví na naše zavolání čerstvý toast, lednička si bude objednávat potraviny, klimatizace se sama bude regulovat je velmi lákavá, ale… Nebezpečí spočívá v nemožnosti zabezpečit naše data dostatečně. I drahá auta lze ukrást, pokud se najde hacker, který naruší systém. Natož potom toaster, který ani není možné konstrukčně dostatečně zabezpečit. Zakončil provokativní otázkou: „Budeme snad muset ukládat klíče od svých aut do lednice?“
Miroslav Ludvík
Karel Polena
Karel Polena, technický manažer Smart City Polygonu seznámil účastníky se systémem Smart City, digitálně řízených měst, parkovišť, osvětlení…

Na závěr představila Tereza Šamanová, zaSvaz průmyslu dopravy ČR,projekt Akademie GDPR a právní limity pro práci s daty. V této souvislosti uvedla časté mýty a omyly panující o evropské reformě ochrany osobních údajů, kterou reprezentuje takzvané GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost v květnu letošního roku.

Tomáš Mašek, ředitel integrované střední školy Cheb zmínil problém odborného školství – získat učitele odborných předmětů, protože školství nabízí velmi nízké ohodnocení pro člověka, který musí mít  odborné vzdělání, doplněné pedagogickým.

Škola a zaměstnavatel mohou nastavit systém odměn, dalšího zařazení studentů. Často dochází k tomu, že mladiství žáci narušují systém svojí individualitou. Velmi důležité je proto najít a udržet potřebnou motivaci studentů.

Podnikatelský inkubátor Kanov

Pavel Švejda jako šťastný výherce.

 

Přístup k GDPR je pro každou firmu velmi individuální, shromažďovaná data jsou vždy jiná, mohou pocházet z nejrůznějších databází, z e-shopů, kamerových systémů, apod. V České republice neexistuje nic takového jako „certifikovaný poradce GDPR“.

Akademie GDPR má na rok 2018 naplánováno 5 prohlubovacích seminářů a další aktivity, které jsou představeny na www.gdprakademie.cz.

A na úplný závěr proběhlo losování o ceny, které věnovala společnost Hewlet Packard.

Účastníci Kybernetické revoluce v Karlových Varech také navštívili provoz firmy Witte Automotive Nejdek, kde se mohli setkat s ukázkou úspěšného řešení důsledků Průmyslu 4.0 v podnikatelské praxi. Provoz Witte Automotive vyrábí automobilové díly v automatických provozech, kombinovaných s lidskou pracovní silou. Seznámili se např. s programováním tzv. strojového vidění nebo se systémem online spotřeby materiálů a provozu skladu.

Podívejte se, jaké to bylo v Karlových Varech:

Kyberneticka revoluce pokračuje ve své letošní sérii regionálních akcí, v jejímž rámci navštíví v květnu Brno a v červnu Ostravu, ve II. pololetí se pak bude stěhovat do Hradce Králové, Ústí nad Labem a Zlína. Projekt si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cza www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Komerční banka, Společnost vědeckotechnických parků ČR, Elektrotechnická asociace ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Česká exportní banka, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, Technologická agentura ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

 

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, magazínu Marketing Sales Media a týdeníku Faktor S, portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.