Roboty nebo roboti?

Roboty, přece. Jsou pořád jenom tím, co do nich my sami vložíme.

Série akcí Kybernetická revoluce letos zakončila ve Zlíně, městě, které je stále synonymem pro podnikatelské úspěchy. 20. listopadu  2018 Technologické inovační centrum Zlín uvítalo návštěvníky zajímavými řečníky, technologickým designem i skleněnými podlahami.

Na setkání přivítala účastníky Tereza Šamanová ze sdružení CzechInno.  Za město Zlín pozdravil hosty primátor města Jiří Korec a vedoucí oddělení Podnikatelského inkubátoru a vědeckotechnického parku TIC Zlín Petr Konečný.

Jiří Korec

Tereza Šamanová
Tereza Šamanová, CzechInno představila platformu CEEInno a síť Digitálních Inovačních Hubů (DIH) v ČR.  Klíčové aktivity CEEInna jsou zvyšování povědomí a šíření best practices v oblasti digitálních informací, fyzický a virtuální networking a sdílení know-how i poskytování digitálního poradenství. CEEInno také podporuje národní i přeshraniční projekty za pomoci DIHs, nabízí kvalifikované poradce a řečníky, lektory a konzultanty, zapojilo se do celoevropského projektu DigitaliseSME.

O odborný úvod do tématu důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktického řešení ve firmách se postaral Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR. Tentokrát hovořil z videozáznamu, protože mu jeho další aktivity neumožnili zúčastnit se osobně. Opět zdůraznil nutnost propojení „generace Y“ i té stávající, aby byli schopni spolupracovat. Zaměstnanci musí být svolní ke komunikaci se svým digitálním okolím a učit se stále nové věci.

Milan Edl, děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni v přednášce na téma Výuka pro Průmysl 4.0 na ZČU zdůraznil potřebu ovládat průřezové kompetence u absolventů škol. Studenti neumí prodávat to, co vyrobili, musí se dokonale naučit principy organizování práce.
Milan Edl
Prof. Berenika Hausnerová
Prof. Berenika Hausnerová, Ph.D., ředitelka Ústavu výrobního inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně spolu s Čestmírem Vančurou, ředitelem pro strategický rozvoj Kovárny VIVA hovořili na téma Vzdělávání pro Průmysl 4.0, limity na straně škol a firem a příklad dobré praxe při jejich spolupráci ve Zlínském kraji. Paní profesorka představila soutěžní video studentů střední školy, kteří se na týden stávají vysokoškoláky, chodí do firem získávat praxi.
Čestmír Vančura, ředitel pro strategický rozvoj Kovárny VIVA uvedl, že kovárna VIVA provozuje 17 robotů. „Lidé se po nástupu do práce učí, pracují také rukama, stoupá jejich kvalifikace. Přejeme si, aby naši zaměstnanci měli svou práci rádi.“
Čestmír Vančura
Dagmar Pavlacká s Libuší Jandoušovou
Dagmar Pavlacká, statutární zástupkyně ředitele Střední průmyslové školy Otrokovice, spolu se svou kolegyní Libuší Jandoušovou, manažerkou experimentária SPŠ Otrokovice představily příklady dobré praxe při vzdělávání mladé generace. „Naši žáci se učí pracovat na strojích s nejnovějšími technologiemi, spolupracujeme s více než 100 firmami v našem kraji.“
Panel Management budoucnosti zahájila  Naděžda Pavelková ze společnosti ABB s.r.o. představila řešení „Prediktivní diagnostika a cloudové propojení v oblasti výroby, provozu a údržby na příkladu elektrických pohonů.“ „Kouzelná krabička“ může predikovat, že se v činnosti motoru blíží něco neočekávaného, např. začíná stoupat teplota. Hodně motorů nemá čidla na měření teploty. Tuto krabičku můžeme naistalovat přímo na motor, snímá teplotu, vibrace a další.  Tyto informace posílá dál přes bluetooth technologie. S čidlem můžeme komunikovat přes mobil nebo iPad, kde se objeví informace, které se odesílají do ABB. Zde se vyhodnotí a vykonají nezbytná opatření. Toto zařízení získalo ocenění Zlatý Amper.  Takováto prediktivní údržba strojů by měla být nedílnou součástí Průmyslu 4.0, zakončila paní Pavelková své vystoupení.
Naděžda Pavelková
modul ABB
Prof. Ing. Felicita Chromjaková
Prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD., ředitelka Ústavu průmyslového inženýrství a informačních systémů, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně promluvila na téma Modelování procesů pro Industry 4.0 na UTB a jeho praktické využití.

„Počítač je můj kolega, protože je v něm spousta informací a aktivit, potřebných pro bezchybný provoz. Spolupráce s počítači zvyšuje synchronizaci a spolehlivost pracovních výkonů. Nejprve musí softwaroví inženýři stanovit programy, které analyzují a naprogramují procesy ve výrobě, softwarově připravit digitální standard, který se zapojí do výroby. Technika má pomáhat odstraňovat práce, které jsou stressové,“ uvedla paní profesorka Chromjaková.

Petr Kubíček, CEO hovořil o myšlence zpracovávání dat a jejich ukládání v reálném čase. Společnost B2A Software Development vyvíjí aplikace pro výrobu, které se dále využívají např. v iPadech přímo v provozech
Petr Kubíček
Jan Chalas
Jan Chalas, jednatel ArcIT Consulting: Sofistikovaná práce s firemními daty jako nutná podmínka pro digitálního manažera. „Věříme, že všechna data mají být uložena a dostupná v jednom systému. Když spojíme odborníky s aplikacemi, vkládání dat, získáváme přehled v reálném čase. Dobře si definujte přínosy digitalizace a svěřte ji lokálním odborníkům. Pryč s excelovými tabulkami, pojďme mít živá data a informace,“ zakončil emotivně.

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno mluvila o právních limitech pohybu dat. Jedním z limitů je hlavně slabá sociální připravenost lidí. Právní regulace EU stále hledá kompromisní řešení, které je velmi složité.

Eva Šviráková, regionální koordinátor Technologické agentury ČR pro Zlínský kraj uvedla příklady dobré praxe z podpory výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti sítí a zařízení v rámci programu Delta TAČR z projektu „Bezpečnost mobilních zařízení a komunikace“. Představila program „Chiméra“, který sám vymaže data ze zařízení, pokud jej např. někdo ukradne.
Eva Šviráková
Lukáš Pavlík
Lukáš Pavlík, Ústav informatiky a aplikované matematiky Moravské vysoké školy Olomouc hovořil o pojištění kybernetických rizik jako pomocné ruce bezpečnostních řešení. Od roku 2013 je již nabízeno i v ČR. Pro správné plnění pojištění je nutné dobře zvážit všechna rizika i hodnotu firemních dat, která si necháváme pojistit.
Karel Polena, technický manažer Omexom GA Energo: Smart City Polygon představil ukázkový provoz pro smart cities, schools a offices v Čechách. Žhavé téma je bezpečnost IoT. Jsme na internet věcí připraveni?

Karel Polena

Martin Jambura
Martin Jambura ze Západočeské univerzity v Plzni představil projekt SmartWatch: Podpora implementace „SMART specializace regionů ČR“ při realizaci regionálních inovačních strategií (RIS). Cílem tohoto projektu je najít a sjednotit metodiku, kterou se vyhodnocují činnosti regionů.
Na konci přednáškové sekce proběhlo losování o nejmenší tiskárnu, kterou věnovala společnost HP.

Celým setkáním provázela Marcela Augustová z České televize.

Na závěr účastníci Kybernetické revoluce navštívili provoz firmy Avex Steel Products, s.r.o.,dvojnásobného vítěze soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2014 a 2016.

Shlédli ukázku špičkového zavedení prvků digitalizace, robotizace a automatizace do výrobního provozu. Zaměstnanci dostávají denní zadání i průběžně zaznamenávají hotové úkoly každý na svém iPadu. Roboty a lidé spolupracují. Skladové zásoby, postup prací, úkolová mzda… Všechny informace se průběžně ukládají do firemního cloudu, vyhodnocují a dále využívají. Návštěva Avex Steel Products byla velmi inspirující.

Letošní poslední Kybernetická revoluce své návštěvníky upoutala mnoha novými fakty. Podívejte se, jak pracují roboty v Avex Steel Products.
Kyberneticka revoluce pokračuje ve své letošní sérii regionálních akcí, v jejímž rámci navštíví v květnu Brno a v červnu Ostravu, ve II. pololetí se pak bude stěhovat do Hradce Králové, Ústí nad Labem a Zlína. Projekt si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cza www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou Česká exportní banka, Technologická agentura České republiky, Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnická asociace České republiky, Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědecko-technických parků České republiky.

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, magazínu Marketing Sales Media a týdeníku Faktor S, portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.