Remote generation – Z jakého světadílu budete dnes pracovat? O možnostech Cloudu a sdílených služeb v Českých Budějovicích.

Jihočeský vědeckotechnický park České Budějovice přivítal 14. května účastníky další regionální akce DIGITÁLNÍ REVOLUCE CZ – ČLOVĚK VERSUS TECHNOLOGIE?, tentokrát na téma CLOUD A SDÍLENÉ SLUŽBY – KOUPIT NEBO PRONAJMOUT SI?
Setkání zahájil Pavel Švejda, člen řídicího výboru sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR.

„Jsem přesvědčen o tom, že získáme určitý okruh poznatků, důležitých pro další rozvoj podnikání a využívání všech služeb, které nám Cloudové služby nabízejí,“ přivítal účastníky.

Pavel Švejda

František Mlčák
František Mlčák, ředitel Jihočeského vědeckotechnického parku České Budějovice, krátce pozdravil hosty a popřál, aby dokonale využili dnešní přísun informací.
Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno, představila platformu CEEInno a její aktivitu – síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu. Tato síť sdružuje 30 členů ze 7 okolních zemí. Jejím cílem je rozšiřovat networking mezi našimi členy i účastníky našich akcí. Firmám i školám CEEInno může poskytnou kvalifikované řečníky a odborníky pro jejich potřeby.
Také představila projekt DigitaliseSME, který nabízí přeshraniční výměnu digitálních odborníků, jejichž služby můžete využít pro svoji společnost, anebo naopak nabídnout své odborné znalosti. Projekt může pomoct např. při digitalizace interních procesů, využívání prvků AI nebo sofistikovanější práce s daty.
„Je důležité, aby se k malým firmám dostal expert, který není nijak komerčně zainteresovaný a pomohl tak firmám, které chtějí rozvíjet svoji digitální gramotnost“.
Tereza Šamanová
Tomáš Kozubek
Tomáš Kozubek z Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava hovořil o projektu CloudiFacturing jako příležitosti pro digitální rozvoj firem. Představil IT4Innovations. Národní superpočítačové centrum VŠB – Technická univerzita Ostrava.  Super počítač Salomon, který zde pracuje, je v současnosti ve výkonosti na 213. místě na světě. Dále vyzval účastníky k zapojení do soutěže o využívání tohoto superpočítače.
„Soutěž otevíráme 3x ročně a vybíráme projekt, pro nějž pak můžete Salomona bezplatně využívat. Hodí se např. pro vývojáře software, modelování crashtestů, pokročilé zpracování dat apod.“
Miroslav Ludvík, soudní znalec v oboru kybernetická bezpečnost, ze Znalecké kanceláře Dr. Ludvíka rozebral ze svého pohledu užívání Cloudu a jeho bezpečnost. Na modelovém příkladu s kolegou Peterkou předvedli, jak je při špatném zabezpečení snadné získat citlivá data z webových stránek.
„Spoléhat se na bezpečnost Cloudu a ukládat do něj citlivá data není bezpečné a správné. Je vhodné nechat si udělat znalecké posouzení bezpečnosti od nezávislé společnosti. Dopadnout útočníka či dokázat útok je velmi obtížné. Pokud nebude útočník dělat chyby, pak je to nemožné!“ varoval všechny zúčastněné.
Miroslav Ludvík (uprostřed)
Miloš Masník
Miloš Mastník, obchodní ředitel Českých radiokomunikací, a.s. představil jaké cloudové, telekomunikační a ICT služby pro firmy poskytují ČRA. Stavíme sítě pro IoT, které mají mnoho praktických využití. Např. Pečovatelská služba pro seniory – čidla na ledničce. Pokud se dveře neotevřou minimálně 2x za den je jasné, že senior není v pořádku. Další velmi vhodné využití jsou senzory na kapání vody, únik plynu, měření spotřeby elektřiny, plynu, vody na vzdálených nebo těžko přístupných místech. Tyto senzory mají baterie s výdrží několika let. Dálkové odečty – např. vodoměry na základě optické čtečky také šetří čas a náklady. Ve školách je významný pomocník čidlo koncentrace plynu oxidu uhličitého. Při jeho vyšší koncentraci začnou být žáci unavení a špatně přijímají informace.
„Mnoho lidí si myslí, že pouze šíříme radiový a TV signál. Ale ČRA je zároveň jeden z největších poskytovatelů Cloudových řešení v naší republice.“, uvedl Miloš Masník na závěr.
O odborný úvod do tématu důsledků nasazení cloudu a sdílených služeb pro ekonomiku a společnost se postaral prof. Peter Staněk, z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd.
„Digitalizace může být pomocná i zničující. Není to jen algoritmus, je to obraz každého z nás. Informace jsou klíčové nástroje, abychom udělali život lepším. Přitom neučíme děti ve školách, jak informace třídit, jak je kombinovat a propojovat. Naše vzdělávání zaostává za tím, jak informace využíváme,“ uvedl.
přednáška prof. Petera Staňka
Petr Krejčí
Adam Skotnický
Petr Krejčí, ředitel Technologického centra Písek a Adam Skotnický, datový architekt cloudových řešení Technologického centra Písek představili sdílené služby a možnosti, které TC Písek poskytuje pro malé a střední firmy. TCP CityCloud poskytuje řešení pro správu IT infrastruktury a jejích zdrojů. Je postavené na opensource bez nákladů na licence, optimalizované pro české prostředí a zajišťuje maximální kybernetickou bezpečnost. Je v něm možné sdílení zdrojů mezi městskými organizacemi.
Vladimír Krajčík, rektor a ředitel Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. se ve své přednášce „Hranice mezi sdílením a podnikáním“ zamýšlel nad etickými otázkami sdílené ekonomiky. Sdílená ekonomika je založena na sdílených informacích, znalostech, zapojení jednotlivých nabízejících a poptávajících do sdílených sítí, virtuálních komunikací prostřednictvím sociálních sítí a využití on-line platforem.
„Kdy se stávám podnikatelem ve sdílené ekonomice? Když vložím svůj um a svoji věc do sdílené platformy za úplatu. Např. služby jako UBER nebo Airbnb.“
Vladimír Krajčík
Tomáš Pitner
Martin Rosulek, podnikatel a investor, představil „digitální nomádství“ jako životní styl i výzvu pro českou ekonomiku. Jeho přednáška stylově probíhala přes aplikaci Skype, protože zrovna pobýval v Austrálii, aby si vyzkoušel jinou ekonomiku. Sdílená ekonomika je v ČR na vzestupu, je to trend mladé generace. Práce na dálku má svá specifika, hlavní roli hraje důvěra, odměny za výsledek než za počet odpracovaných hodin. Uplatňují se coworkingové kanceláře a prostory, nové technologie i digitální řešení. Demokratizuje se trh práce, mohou se využívat pracovníci napříč zeměkoulí.
„Mladou generaci nazýváme také „Remote generation“ – pracovníci na dálku. Mladí lidé budou co nejvíce cestovat a získávat zkušenosti v zahraničí. A úlohou Česka zůstane, aby se rádi vrátili.“
Na závěr se všichni účastníci přesunuli do Písku a navštívili Technologické centrum Písek, kde shlédli jeho technické vybavení a praktickou ukázku možností sdílení technologií v praxi.

A jaké to bylo v Českých Budějovicích?

Projekt Digitální revoluce si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na digitalnirevoluce.cz www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou Česká exportní banka, Technologická agentura České republiky, Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnická asociace České republiky, Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědecko-technických parků České republiky.

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, magazínu Marketing Sales Media a týdeníku Faktor S, portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.