Záštitu nad projektem udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu  Cíle projektu Vizionáři 2011 ·         Představit a ocenit ryze české firmy a podnikatele, konkrétní autory inovačních produktů (výrobku, postupu či služby), tzv. „Vizionáře“, díky kterým firma inovativně reaguje na současný ekonomický vývoj. ·         Sdílet inovační best practices napříč podnikatelským prostředím.
       Záštitu nad projektem udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu

 Cíle projektu Vizionáři 2011

·         Představit a ocenit ryze české firmy a podnikatele, konkrétní autory inovačních produktů (výrobku, postupu či služby), tzv. „Vizionáře“, díky kterým firma inovativně reaguje na současný ekonomický vývoj.
·         Sdílet inovační best practices napříč podnikatelským prostředím.
·         Popularizovat výsledky výzkumu a vývoje prostřednictvím celoplošných médií.
·         Pomoci těmto Vizionářům v dalším rozvoji inovačního podnikání s cílem efektivní komercializace výzkumu a vývoje.
Vizionáři 2011

 Kritéria účasti v projektu

·         Projekt Vizionáři je určen pro ryze české firmy a podnikatele s inovačním potenciálem a schopností reagovat na měnící se trh a jeho potřeby
·         Do projektu se mohou přihlásit firmy a podnikatelé (fyzické a právnické osoby), které podnikají v ČR dle platných zákonů a nejsou v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., (insolvenční zákon).
·         Účastníkem jsou ryze české firmy a podnikatelé, kde majoritními vlastníky jsou české subjekty.
·         Podařilo se jim uvést v život inovační produkty, které byly uvedeny na trh a splňují definici inovačního produktu a byly aplikovány v praxi.
Účastník by měl splňovat alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:
·         Firma vytváří zcela nový byznys, který nebyl dosud nikým jiným vytvořen.
·         Firma vytváří zcela nový rámec pro již existující inovace. Jedná se o způsob využití objevu či vynálezu jiným způsobem a pro jiný účel.
·         Firma vytváří, respektive objevuje nové modely trhů.
·         Míra úspěšného využití dotačních prostředků v inovačním procesu.
·         Osobní rozměr a přidaná hodnota konkrétního člověka nebo skupiny lidí, kteří v rámci firmy přicházejí s inovacemi a posunují možnosti firmy dále kupředu.
·         O vítězném projektu bude rozhodovat odborná porota složená ze zástupců partnerů projektu, akademických a vědeckých institucí, státní správy a představitelů inovačního podnikání.

Plnění poskytovaná účastníkům projektu

·         Vítězové projektu „Vizionáři 2011“ budou mít jedinečnou možnost prezentovat autory inovací a svou společnost prostřednictvím médií.
·         Exkluzivní mediální propagace prostřednictvím partnerů a partnerských médií.
·         Nezávislé zhodnocení inovačních produktů ze strany renomovaných odborníků sdružení CzechInno a Asociace inovačního podnikání ČR.
·         Příležitost rozšířit informace o výzkumu a vývoji v národním i evropském kontextu.
Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.