Program

Festival chytrého podnikání: festivalová akce na podporu strategického i praktického rozvoje digitálních inovací

Praha, Hotel Olympik Artemis, 23. října 2019

PROGRAM 

Přednáškový sál (moderuje Daniela Písařovicová, Česká televize)
8:30 – 9:00 Příchod a registrace účastníků
9:00 – 9:30 Slavnostní zahájení Smart Business Festivalu CZ
Doc. Ing. Karel Havlíček, MBA, CSc., místopředseda vlády pro hospodářství a ministr průmyslu a obchodu České republiky

Max Lemke, DG CONNECT, Evropská komise

9:30 – 10:00 Úvodní talkshow zahajovacích řečníků k tématu Digitální výzvy pro ČR
10:00 – 11:15 Blok Investice do budoucnosti
·        EU fondy po roce 2020

·        Kaskádové financování

·        Nefinanční stimuly rozvoje digitálních inovací v podnikání

·        Podpora investic do digitální transformace

Ing. Petr Očko Ph.D., náměstek pro řízení Sekce technologií 4.0, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Program Digitální Evropa, nová RIS3 strategie, podpora státu

Mayte Carracedo, FundingBox: I4MS Iniciativa a další příklady financování rozvoje digitálních inovací v Evropě

Tomáš Karásek, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum VŠB-TUO Ostrava: Podpora v rámci projektu CloudiFacturing – cesta k vyšší konkurenceschopnosti evropských firem

Ing. Martin Babuška a Ing. Marek Bureš, Ph.D.: Projekty Smart_WATCH a Smart Factory Hub jako příspěvky Západočeské univerzity k mapování digitální transformace českých firem

Mgr. Tereza Šamanová, Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno: Aktuální počiny Platformy CEEInno zaměřené na digitální rozvoj českých malých a středních firem

11:15 – 12:15 Lunch break
Expoziční sekce
12:15 – 12:45 Úvodní keynote speech k tématu Dopady digitalizace v oblasti komunikace
  Prof. Peter Staněk, ekonom a prognostik Ekonomického ústavu Akadémie ved SR: Informace jako hlavní kapitál nebo riziko budoucnosti?
12:45 – 13:45 Blok Bezpečnost digitálního prostředí
·        Kybernetická bezpečnost digitálních řešení jako conditio sine qua non

·        Spolehlivá digitální zařízení

·        Nebezpečí virtuálního světa

·        Posílení bezpečnosti digitálních řešení

Mgr. Erika Lindauerová, generální ředitelka HP Inc. Slovensko: Bezpečnost digitálních zařízení kontra bezpečnost chování jejich uživatelů

Ing. Miloš Mastník, MBA, obchodní ředitel, České Radiokomunikace, a.s.: Bezpečný IoT ekosystém a jeho výhody

DI Roland Sommer, MBA, výkonný ředitel, Platforma Industrie 4.0 Österreich: Kyberbezpečnostní manuál a doporučení Platformy Industrie 4.0 Rakousko pro malé a střední firmy

Ing. Martin Rehák, Ph.D., Bulletproof AI: Jak ochránit umělou inteligenci v online službách

13:45 – 14:45 Blok Důvěra v digitálním věku
·        Blockchain jako technologie posilující důvěru v mezinárodních obchodních transakcích

·        Právní jistota v digitálním světě

·        Nové zajišťovací instituty pro operace v digitálním prostředí

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR: Blockchain jako technologie pro zajištění vyšší míry důvěry mezi obchodními partnery

JUDr. Richard Gürlich, Ph.D., Advokátní kancelář Gürlich & Co.: Právní minimum pro digitální firmu – rizika a příležitosti

Ing. Daniel Štefl, Ph.D., výkonný ředitel Space Systems Czech: Blockchain střízlivým pohledem

JUDr. Ing. Michal Matějka, Advokátní kancelář PRK Partners: Smart contracts a blockchain v logistice

14:45 – 16:00 Digital Innovation Hubs – účinný nástroj na podporu chytrého podnikání
·        Přehlídka činnosti českých Digitálních inovačních hubů – Center pro digitální inovace

·        Nabídka služeb pro sdílení technologií, infrastruktury a služeb pro digitální transformaci malého a středního podnikání a malých organizací

·        Regionální a oborové zaměření jednotlivých hubů

·        Dotační projekty, komerční i pro bono aktivity

·        Přeshraniční a zahraniční spolupráce

Mayte Carracedo, DIHNET.EU (Evropský projekt na podporu budování kapacit a přeshraniční spolupráce Digitálních inovačních hubů)

Tomáš Pitner, Cybersecurity Innovation Hub (Brno)

Tereza Šamanová, Hub pro Digitální Inovace (H4DI) (Praha)

Petr Achs, Inovační centrum Ústeckého kraje (Ústí nad Labem)

Tomáš Karásek, IT4Innovations národní superpočítačové centrum VŠB-TUO (Ostrava)

Petr Kuthan, Jihočeský digitální inovační hub (České Budějovice)

Alena Nessmithová, Národní centrum Průmyslu 4.0 při ČIIRK ČVUT (Praha)

Prof. Josef Basl, Plzeňský digitální inovační hub (Plzeň)

Ondřej Zezulák, Technologické centrum Hradec Králové – Digitální inovační hub (Hradec Králové)

Lenka Kučerová, Výzkumné centrum pro informatiku ČVUT a Prague.ai (Praha)

16:00 Ukončení přednáškové části festivalu
16:00 – 17:00 Uzavřené setkání Pracovní skupiny Digitálních inovačních hubů Platformy CEEInno

 

15:00 – 17:00 B2B Sekce
  Organizovaná série B2B setkání

 

Expoziční sál
8:30 – 17:00 Expozice a poradenská místa českých Digitálních inovačních hubů – Center pro digitální inovace

Expozice firem a institucí – výrobců chytrých produktů, poskytovatelů smart služeb a organizací na podporu digitálních inovací

Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.