Ústí nad Labem

 

KYBERNETICKA REVOLUCE.CZ – LID VERSUS ROBOTI?

 

Příprava firem v regionech ČR na úspěšné řešení důsledků digitalizace v podnikatelské praxi

 

  1. října 2018

Akce se uskuteční ve Velkém přednáškovém sále Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, W. Churchilla 3 (3.patro), Ústí nad Labem

PROGRAM AKCE 

Regionální akce – Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků
Přednášková sekce (moderuje Daniela Písařovicová, Česká televize)
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Martin Dlouhý, vedoucí odboru regionálního rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem (tbc)

Jan Kadraba, oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústí nad Labem

Tomáš Siviček, ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje

9:40 – 9:50 Co nového v podpoře rozvoje českého Průmyslu 4.0?
9:40 – 9:50 Tereza Šamanová, CzechInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu
9:50 – 13:00 Jsme připraveni na transformaci 4.0?
9:50 – 10:10 Odborný úvod do tématu důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktického řešení ve firmách

Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR: Průmysl 4.0 v ČR po třech letech

10:10 – 11:20 Panel Lidé pro novou éru

výchova absolventů a přizpůsobování kvalifikace zaměstnanců pro éru digitálního průmyslu

Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnická asociace ČR: Lidé pro novou éru českého průmyslu

Milan Edl, děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni: Výukapro Průmysl 4.0 na ZČU  

Jaroslav Zukerstein, prorektor pro rozvoj a kvalitu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem:Vzdělávání studentů UJEP z pohledu Průmyslu 4.0

Jaroslav Mareš, ředitel Střední průmyslové školy Resslova Ústí nad Labem: Vzdělávání pro éru Průmyslu 4.0 na SPŠ

Věra Minaříková, Gymnázium Teplice: Dobrá praxe v oblasti propojování humanitních a technických oborů

Jan Velek, Group Division Leader HENNLICH s.r.o.: Přístup k lidem v digitální firmě

11:20 – 11:35 Coffee break
11.35 – 12.55 Panel Bezpečná budoucnost

kybernetická bezpečnost, data, osobní údaje a fyzická bezpečnost strojů a zařízení

Michal Andrejčák, Team Security Manager ABB Česká republika: Digitalizace v průmyslu mění zavedené postupy

Martin Skalník, regionální zastoupení Technologické agentury ČR pro Ústecký a Liberecký kraj: Podpora společenskovědního výzkumu a rozvoje lidských zdrojů pro Průmysl 4.0 v rámci programů TAČR

Miroslav Ludvík, Znalecká kancelář Dr. Ludvíka a Katedra informatiky a přírodních věd Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice: Kybernetická bezpečnost jako alfa a omega úspěchu digitálních technologií v praxi

Karel Polena, technický manažer Omexom GA Energo: Smart City Polygon – ukázkový provoz pro smart cities, schools a offices

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a manažerka pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy ČR:Právní limity pohybu dat

12.55 – 13.00 Losování o ceny darované partnerem akce HP Inc.
13.00 – 13.30 Networking lunch

 

Expoziční sekce (foyer)
9:00 – 13:30 Expozice institucí a firem zaměřujících se na řešení socio-ekonomických důsledků Průmyslu 4.0 ve firemní praxi

 

 

 

 

 

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.